بهروز سورن: تلنگری به خاطرات و یادها! بخش دوم

پرویز میربها پرویز ( امیر )  متولد زنجان و دانشجوی مهندسی مکانیک در دانشگاه پلی تکنیک بود.  سازمانگرایی و عشق به دانش سوسیالیستی او را با سازمان راه کارگر پیوند داد. بخش کارگری را برگزید و تمام وقت به اندیشه رهائی کارگران  پرداخت. سازماندهی روابط کارگری و پیوند واحدهای تولیدی به یکدیگر از دغدغه های فکری امیر بود. اعتقاد و ایمان راسخ اش به آینده این طبقه را میشد در چهره اش دید. دقت و نظم او برای روابطش آموزنده بود . آرامشی مثال زدنی داشت.

پرویز میربها
پرویز ( امیر ) متولد زنجان و دانشجوی مهندسی مکانیک در دانشگاه پلی تکنیک بود. سازمانگرایی و عشق به دانش سوسیالیستی او را با سازمان راه کارگر پیوند داد. بخش کارگری را برگزید و تمام وقت به اندیشه رهائی کارگران پرداخت. سازماندهی روابط کارگری و پیوند واحدهای تولیدی به یکدیگر از دغدغه های فکری امیر بود. اعتقاد و ایمان راسخ اش به آینده این طبقه را میشد در چهره اش دید. دقت و نظم او برای روابطش آموزنده بود . آرامشی مثال زدنی داشت.

ماندن یا رفتن؟ مسئله این بود.

انقلاب مرد و زنده باد انقلاب. این گفته به نهایت صحیح بود و اگر چه بخش اعظم تشکل های انقلابی منهای حزب توده و سازمان اکثریت به این گفته اعتقاد داشتند اما هیچ یک آمادگی و توان تغییر سازماندهی متناسب با شرایط مخفی فوق العاده وقت را نداشتند. شرایط مخفی فوق العاده از اینجهت که دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی تنها به نیروی نظامی سرکوبش متکی نبود. شرایط دوران آلنده در شیلی نبود بلکه این رژیم به نیروئی عظیم و متوهم و فریب خورده مذهبی متکی بود که از طریق طرح مالک و مستاجر عرصه را حتی برای زندگی مخفی لنقلابیون تنگ کرده بود. بسیار بودند مالکانی که مستاجران را لو میدادند و برادران و خواهران و مادران و پدرانی که اعضای خانواده خود را بدست نیروهای سرکوب می سپردند تا سعادت آخرت را نصیب خود کنند. آنها مهره های انبوه  فاشیسم مذهبی حاکم بودند. سرکوبی صورت گرفت که هنوز و پس از گذشت بیش از سه دهه سرگیجه آن برای سازمان ها و تشکل های سیاسی باقی مانده است. شتاب وقایع سیاسی نیز از عواملی بودند که مانع از سازماندهی متناسب با شرایط مخفی از سوی مراکز هدایتی تشکل ها برای مبارزه شدند. در چنین وضعیتی اما هزاران جان شیفته ای بودند که بی توجه به درجه توان رژیم در سرکوب آزادیخواهان و برابری طلبان به مبارزه با وحوش حاکم بی پروا ادامه دادند  و جان عزیز خود را در نهایت فداکاری در این راه سپردند.

بهروز سورن: تلنگری به خاطرات و یادها!

ادامهٔ مطلب »

اروپایی ها به حمایت از یونان به خیابان آمدند

در برابر سیاست اتحادیه ی اروپا که هدف ساقط کردن دولت یونان را دنبال می کند، در شهرهای مختلف اروپا مردم بیشتری به حمایت از یونان به خیابان ها می ایند ...

در برابر سیاست اتحادیه ی اروپا که هدف ساقط کردن دولت یونان را دنبال می کند، در شهرهای مختلف اروپا مردم بیشتری به حمایت از یونان به خیابان ها می ایند …

اخبار روز: لی ام فلنادی، بروکسل – مترجم: پروین اشرفی: در روز ۲۵ ژوئن، پس از آنکه نهادهای سه گانه صندوق بین المللی پول، اتحادیه اروپا و بانک مرکزی اروپا مصالحه پیشین یونان را رد کردند، تظاهراتهای جدیدی در همبستگی با یونان در چندین شهر اروپا صورت گرفت. تروئیکا درخواست های جدیدی را پیش رو گذاشت مبنی بر ریاضت کشی بیشتر در ازای حل و فصل پرداخت بدهی یونان.
در دوبلین، تعدادی از تظاهرکنندگان طرفدار یونان، مقر محلی اتحادیه اروپا را اشغال کردند. در بروکسل نزدیک ساختمانی که مذاکرات در آن صورت میگرفت، تظاهراتی با حمایت اکثر اتحادیه های کارگری، جنبش های اجتماعی و احزاب چپ برگزار شد.
مارکو ون هیز نماینده حزب کارگر بلرژیک در آنروز به پارلمان بلژیک گفت : «تمایلی به تحقیر، انکار دموکراسی و همچنین تلاشی برای بی ثبات کردن دولت یونان وجود دارد.»
«هدف نه تجات یونان است (بلکه برعکس) و نه حتی تضمین اینکه طلبکاران روزی کاملا بازپرداخت شوند. هدف سقوط دولت یونان است ، دولتی که نباید قادر گردد نمونه ای از گسست از ریاضت کشی را به نمایش بگذارد.»
این اعتراضات جدید، به دنبال به خیابان آمدن مردم اروپا در روزهای ۲۰ الی ۲۶ ژوئن در هفته همبستگی با یونان، صورت گرفت. این کمپین توسط «تغییر برای همه» براه افتاد و از سوی گروه های چپ در سرتاسر قاره اروپا مورد حمایت قرار گرفت و «بسیج اروپایی ها از پائین به بالا» نام گرفت و در حمایت از یونان در مبارزاتش بر علیه ریاضت کشی و برای خلاصی از بدهی بود. ادامهٔ مطلب »

نوشته شده در خبر. برچسب‌ها: , , . Leave a Comment »

فرمان همه پرسی در یونان سخنرانی تاریخی الکسیس تسیپراس برای ما، برای نسل آینده، برای تاریخ یونان برای استقلال و کرامت مردم ما! ترجمه :پروین اشرفی

مردم یونان، من از شما میخواهم به باج خواهی و اولتیماتومی که از ما میخواهد یک ریاضت کشی سخت و تحقیرآمیز را بپذیریم بدون اینکه پایانی داشته باشد و بدون هیچ چشم انداز بهبودی اجتماعی و اقتصادی، مستقلا و با غرور پاسخ دهید، همانگونه که تاریخ مردم یونان حکم می کند. ما به خودکامگی و ریاضت کشی سخت، با دموکراسی، به آرامی و قاطعانه پاسخ خواهیم داد.

مردم یونان،
من از شما میخواهم به باج خواهی و اولتیماتومی که از ما میخواهد یک ریاضت کشی سخت و تحقیرآمیز را بپذیریم بدون اینکه پایانی داشته باشد و بدون هیچ چشم انداز بهبودی اجتماعی و اقتصادی، مستقلا و با غرور پاسخ دهید، همانگونه که تاریخ مردم یونان حکم می کند.
ما به خودکامگی و ریاضت کشی سخت، با دموکراسی، به آرامی و قاطعانه پاسخ خواهیم داد.

مردم یونان،
اکنون شش ماه است که دولت یونان در نبرد با یک خفقان اقتصادی بی سابقه است تا وظیفه ای را که شما در ۲۵ ژانویه به عهده ما گذاشته اید به انجام برساند. قصد ما از مذاکره با شرکایمان پایان دادن به ریاضت کشی بود تا رفاه و عدالت اجتماعی به کشور ما بازگردد. قصد ما یک توافق پایدار بود که هم به دموکراسی و هم به قوانین مشترک اروپا احترام بگذارد و به خروج نهایی از بحران منجر شود.در طول این دوره از مذاکرات، از ما خواسته شد که مفاد تفاهمنامه دولت پییشین یونان را به اجرا در بیاوریم، اگر چه این تفاهم نامه توسط مردم یونان در انتخابات اخیر قاطعانه محکوم شده بود. اما ما حتی برای یک لحظه هم به تسلیم فکر نکردیم، تسلیم یعنی خیانت به اعتماد شما.
پس از ۵ ماه از چانه زنی، متآسفانه شرکای ما پریروز در نشست گروه اروپا، اولتیماتومی را به دموکراسی یونان و مردم یونان صادر کردند.اولتیماتومی که در نتاقض است با اساس بنیان گذاری و ارزش های اروپا، ارزش های پروژه اروپای مشترک ما.آنها از دولت یونان میخواهند که طرح های پیشنهاد شده ای را بپذیرد که بار غیرقابل تحمل جدیدی را بر دوش مردم یونان می افزاید و بهبود اقتصاد و جامعه یونان را تضعیف می کند. پیشنهاداتی که نه فقط حالت بلاتکلیفی را دائمی میکند، بلکه حتی بر نابرابری اجتماعی تأکید میورزد.پیشنهاد نهادها شامل این موارد است: اقداماتی که منجر میشود به مقررات زدایی بیشتر بازار کار، کاهش مزایای بازنشستگی، تقلیل بیشتر دستمزد در بخش دولتی و افزایش مالیات بر مواد غذایی، رستوران ها و گردشگری، و حذف معافیت های مالیاتی برای جزایر یونانی.
این پیشنهادات ارائه شده نقض صریح حقوق پایه ای و اجتماعی اروپایی است: آنها نشان میدهند که در رابطه با کار، برابری و شأن انسان، هدف برخی از شرکا و نهادها یک راه حل مورد قبول برای همگان نبوده، بلکه تحقیر کل مردم یونان است.

اروپایی ها به حمایت از یونان به خیابان آمدند

ادامهٔ مطلب »

(تصاویر) ممانعت ترکیه از ورود آوارگان کوبانی

با این حال شبکه اسکای نیوز عربی خبرداد آنکارا هنوز در مورد ورود آوارگان کوبانی (عین العرب) به ترکیه تصمیم گیری نکرده است.در شب های گذشته ده‌ها خانواده کرد کوبانی در نزدیکی دو گذرگاه مرزی میان سوریه و ترکیه تجمع کرده اند تا به آنها اجازه ورود به ترکیه داده شود.

با این حال شبکه اسکای نیوز عربی خبرداد آنکارا هنوز در مورد ورود آوارگان کوبانی (عین العرب) به ترکیه تصمیم گیری نکرده است.در شب های گذشته ده‌ها خانواده کرد کوبانی در نزدیکی دو گذرگاه مرزی میان سوریه و ترکیه تجمع کرده اند تا به آنها اجازه ورود به ترکیه داده شود.

فرارو- گروه تروریستی داعش روز پنجشنبه پس از گذشت چند ماه از عقب نشینی از کوبانی بار دیگر به این شهر هجوم آورد.به گزارش فرارو، گروه تروریستی داعش از پنجشنبه گذشته پس از چند ماه عقب نشینی از کوبانی با انفجار یک خودروی بمبگذاری شده حملات جدیدی به این منطقه را آغاز کرد. هم اکنون میان تروریست های داعش و نیروهای کرد سوریه در شهر کوبانی درگیری ادامه دارد.موج جدید حملات داعش باعث فرار شمار زیادی از مردم کرد ساکت کوبانی به نقاط مرزی شد.  با این حال شبکه اسکای نیوز عربی خبرداد آنکارا هنوز در مورد ورود آوارگان کوبانی (عین العرب) به ترکیه تصمیم گیری نکرده است.در شب های گذشته ده‌ها خانواده کرد کوبانی در نزدیکی دو گذرگاه مرزی میان سوریه و ترکیه تجمع کرده اند تا به آنها اجازه ورود به ترکیه داده شود.

ادامهٔ مطلب »

آخرین خبرها درخصوص کشتار خونین کوبانی

 ی.پ.گ اعلام کرده است که تاکنون بیش از ۴۰ عضو مسلح داعش را در داخل شهر کوبانی کشته است.گزارشهای دیگری نیز حاکی است که اعضای باقیمانده گروه داعش که حدود ۵۰ غیرنظامی را در گروگان خود دارند، در چند ساختمان شهر، از جمله یک مرکز درمانی، سنگر گرفته اند.در تحولی دیگر، پیکر ۱۲۰ تن از قربانیان حمله روز گذشته داعش به کوبانی، صبح امروز ۲۶ ژوئن به خاک سپرده شدند.


ی.پ.گ اعلام کرده است که تاکنون بیش از ۴۰ عضو مسلح داعش را در داخل شهر کوبانی کشته است.گزارشهای دیگری نیز حاکی است که اعضای باقیمانده گروه داعش که حدود ۵۰ غیرنظامی را در گروگان خود دارند، در چند ساختمان شهر، از جمله یک مرکز درمانی، سنگر گرفته اند.در تحولی دیگر، پیکر ۱۲۰ تن از قربانیان حمله روز گذشته داعش به کوبانی، صبح امروز ۲۶ ژوئن به خاک سپرده شدند.

NNSROJ: آخرین گزارشها در خصوص شمار جانباختگان حملات دیروز گروه مسلح داعش به شهر کوبانی حکایت از بیش از ۱۵۰ کشته و ۱۸۰ زخمی دارد، که بیشتر قربانیان را افراد غیرنظامی تشکیل می دهند.خبرگزاری رویترز صبح امروز آخرین آمار جانباختگان کوبانی را ۱۴۶ نفر و شمار زخمیها را ۱۸۰ اعلام کرده بود؛ اما طبق آخرین گزارشها این آمار اکنون به ۱۵۲ کشته افزایش یافته است. همچنین برخی گزارشهای تایید نشده خبر از کشته شدن بیش از دویست نفر در شهر کوبانی داده اند.دکتر حکمت احمد مسئول کمیته هماهنگی خدمات درمانی کانتون کوبانی نیز در گفتگو با بخش ترکی بنگاه خبر پراکنی «بی بی سی» ضمن تایید آمار خبرگزاری رویترز، گفته است که ۱۳۹ نفر از قربانیان غیر نظامی هستند که در میان آنها افراد سالخورده، زنان و کودکان نیز به چشم می خورند.تاکنون ۱۳۷ تن از مجروحان از طریق گذرگاه مرزی مرشدپینار راهی مراکز درمانی در شمال کردستان شده اند.به گفته این مسئول بهداشتی کانتون کوبانی، هفت عضو یگانهای مدافع خلق، ی.پ.گ، نیز در درگیری با اعضای مسلح داعش در داخل شهر کوبانی جان خود را از دست داده اند. ادامهٔ مطلب »

اطلاعیه ی کانون نویسندگان ایران درباره ی مسدود شدن صفحه فیس بوک کانون

 از همگان می خواهیم از مراجعه به این صفحه خودداری و در صورت تمایل، موضوع را به مدیریت فیس بوک (Report) گزارش کنند.

از همگان می خواهیم از مراجعه به این صفحه خودداری و در صورت تمایل، موضوع را به مدیریت فیس بوک (Report) گزارش کنند.

به اطلاع اعضا و دوستداران صفحه ی فیس بوک کانون نویسندگان ایران می رسانیم دستگاه امنیتی کشور نزدیک به دو ماه است که این صفحه را مسدود و از اختیار ادمین آن خارج کرده است.
ما ضمن محکوم کردن این اقدام که در ادامه ی یورش های پیشین به فعالیت های کانون انجام شده و معنایی جز دست اندازی به حداقل روزنه های آزادی بیان ندارد، از همگان می خواهیم از مراجعه به این صفحه خودداری و در صورت تمایل، موضوع را به مدیریت فیس بوک (Report) گزارش کنند.

کانون نویسندگان ایران
دوم تیر ماه ۱٣۹۴

فراخوان گزارشگران: علیه ترفندهای سیاسی و دروغ پردازی های بی بی سی فارسی , برای آزادی و رهائی از یوغ جمهوری اسلامی

این همه در ایامی واقع می شود  که بزرگداشت هزاران زندانی سیاسی قتل عام شده در برابر این جامعه تبعیدی قرار دارد.تلاش سیستماتیک و برنامه ریزی شده بی بی سی فارسی از طریق برنامه پرگار آن  نیرنگی است که نشاندهنده تمایلات  سیاست مداران و اربابان این رسانه در وزارت امور خارجه بریتانیا است. هم از اینرو ما فعالین سیاسی – فرهنگی و اجتماعی  در تبعید انزجار خود را از این ترفندهای نهاد رسانه ای وابسته بی بی سی فارسی و وزارت خارجه انگلیس اعلام میداریم و متذکر می شویم که تا حذف جمهوری اسلامی از عرصه سیاسی اجتماعی کشورمان از پای نمی شینیم.

این همه در ایامی واقع می شود که بزرگداشت هزاران زندانی سیاسی قتل عام شده در برابر این جامعه تبعیدی قرار دارد.تلاش سیستماتیک و برنامه ریزی شده بی بی سی فارسی از طریق برنامه پرگار آن نیرنگی است که نشاندهنده تمایلات سیاست مداران و اربابان این رسانه در وزارت امور خارجه بریتانیا است. هم از اینرو ما فعالین سیاسی – فرهنگی و اجتماعی در تبعید انزجار خود را از این ترفندهای نهاد رسانه ای وابسته بی بی سی فارسی و وزارت خارجه انگلیس اعلام میداریم و متذکر می شویم که تا حذف جمهوری اسلامی از عرصه سیاسی اجتماعی کشورمان از پای نمی شینیم.

آزادیخواهان و وجدانهای بیدار! همانطور که در جریان خبری قرار گرفته اید. بی بی سی فارسی در پوشش برنامه پرگار در تلاش است تا مبارزات حق طلبانه مردم کشورمان و روشنفکران آنها را در تبعید لوث کرده و از آب گل آلود منطقه و مذاکرات هسته ای بیشترین بهره برداری را بنماید. تبلیغ ( مرعوب شدن براندازان و به حاشیه رانده شدن آنها ) که کشف افکار مسموم گردانندگان بی بی سی فارسی است در ادامه سیاست های وزارت امور خارجه انگلیس در حفظ نظام اسلامی و بستن قراردادهای کلان تجاری و تسلیحاتی با جمهوری اسلامی است. ما به این نکته واقف هستیم که بی بی سی فارسی هیچگاه صدای مبارزان راستین علیه جمهوری جنایت اسلامی نبوده است. بی بی سی فارسی از همینرو برای جامعه تبعیدی مترقی و بالنده ی اجتماعی که مخالف مجموعه ی حاکمیت جمهوری اسلامی و هرگونه بی عدالتی می باشد،  شمشیر را از رو بسته است و تلاش دارد تا این جامعه را کناره نشین, مرعوب شده و بی خاصیت جلوه داده و به افکار عمومی معرفی کند و بدین ترتیب کوشش ها و جانفشانی های تبعیدیان برای دادخواهی از قربانیان جنایات رژیم و جامعه ای  عاری از استبداد و شکنجه و زندان و اعدام  و تبعیض را بی نتیجه , صوری و بی فایده عنوان نماید. بی بی سی فارسی کوشش دارد تا کوه مقاومت تبعیدیان را که بیش از سه دهه تداوم داشته و صدها جانباخته را در تاریخچه این مقاومت ثبت کرده است, زیر خاک پنهان نماید و برآیند این تلاش را در دامان  ناپاک رفورمیست هایی قرار دهد که هنوز در  خط امام خود خمینی جلاد راه می پیمایند. این همه در ایامی واقع می شود  که بزرگداشت هزاران زندانی سیاسی قتل عام شده در برابر این جامعه تبعیدی قرار دارد.تلاش سیستماتیک و برنامه ریزی شده بی بی سی فارسی از طریق برنامه پرگار آن  نیرنگی است که نشاندهنده تمایلات  سیاست مداران و اربابان این رسانه در وزارت امور خارجه بریتانیا است. هم از اینرو ما فعالین سیاسی – فرهنگی و اجتماعی  در تبعید انزجار خود را از این ترفندهای نهاد رسانه ای وابسته بی بی سی فارسی و وزارت خارجه انگلیس اعلام میداریم و متذکر می شویم که تا حذف جمهوری اسلامی از عرصه سیاسی اجتماعی کشورمان از پای نمی شینیم. ما هنور ایستاده ایم و ضمن افشای ترفند بی بی سی فارسی علیه مبارزین اعلام میداریم که تا حذف کامل استبداد حاکم در صحنه مبارزه خواهیم ماند. ادامهٔ مطلب »

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: