بهروز سورن: تلنگری به خاطرات و یادها! بخش دوم

پرویز میربها پرویز ( امیر )  متولد زنجان و دانشجوی مهندسی مکانیک در دانشگاه پلی تکنیک بود.  سازمانگرایی و عشق به دانش سوسیالیستی او را با سازمان راه کارگر پیوند داد. بخش کارگری را برگزید و تمام وقت به اندیشه رهائی کارگران  پرداخت. سازماندهی روابط کارگری و پیوند واحدهای تولیدی به یکدیگر از دغدغه های فکری امیر بود. اعتقاد و ایمان راسخ اش به آینده این طبقه را میشد در چهره اش دید. دقت و نظم او برای روابطش آموزنده بود . آرامشی مثال زدنی داشت.

پرویز میربها
پرویز ( امیر ) متولد زنجان و دانشجوی مهندسی مکانیک در دانشگاه پلی تکنیک بود. سازمانگرایی و عشق به دانش سوسیالیستی او را با سازمان راه کارگر پیوند داد. بخش کارگری را برگزید و تمام وقت به اندیشه رهائی کارگران پرداخت. سازماندهی روابط کارگری و پیوند واحدهای تولیدی به یکدیگر از دغدغه های فکری امیر بود. اعتقاد و ایمان راسخ اش به آینده این طبقه را میشد در چهره اش دید. دقت و نظم او برای روابطش آموزنده بود . آرامشی مثال زدنی داشت.

ماندن یا رفتن؟ مسئله این بود.

انقلاب مرد و زنده باد انقلاب. این گفته به نهایت صحیح بود و اگر چه بخش اعظم تشکل های انقلابی منهای حزب توده و سازمان اکثریت به این گفته اعتقاد داشتند اما هیچ یک آمادگی و توان تغییر سازماندهی متناسب با شرایط مخفی فوق العاده وقت را نداشتند. شرایط مخفی فوق العاده از اینجهت که دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی تنها به نیروی نظامی سرکوبش متکی نبود. شرایط دوران آلنده در شیلی نبود بلکه این رژیم به نیروئی عظیم و متوهم و فریب خورده مذهبی متکی بود که از طریق طرح مالک و مستاجر عرصه را حتی برای زندگی مخفی لنقلابیون تنگ کرده بود. بسیار بودند مالکانی که مستاجران را لو میدادند و برادران و خواهران و مادران و پدرانی که اعضای خانواده خود را بدست نیروهای سرکوب می سپردند تا سعادت آخرت را نصیب خود کنند. آنها مهره های انبوه  فاشیسم مذهبی حاکم بودند. سرکوبی صورت گرفت که هنوز و پس از گذشت بیش از سه دهه سرگیجه آن برای سازمان ها و تشکل های سیاسی باقی مانده است. شتاب وقایع سیاسی نیز از عواملی بودند که مانع از سازماندهی متناسب با شرایط مخفی از سوی مراکز هدایتی تشکل ها برای مبارزه شدند. در چنین وضعیتی اما هزاران جان شیفته ای بودند که بی توجه به درجه توان رژیم در سرکوب آزادیخواهان و برابری طلبان به مبارزه با وحوش حاکم بی پروا ادامه دادند  و جان عزیز خود را در نهایت فداکاری در این راه سپردند.

بهروز سورن: تلنگری به خاطرات و یادها!

ادامهٔ مطلب »

اروپایی ها به حمایت از یونان به خیابان آمدند

در برابر سیاست اتحادیه ی اروپا که هدف ساقط کردن دولت یونان را دنبال می کند، در شهرهای مختلف اروپا مردم بیشتری به حمایت از یونان به خیابان ها می ایند ...

در برابر سیاست اتحادیه ی اروپا که هدف ساقط کردن دولت یونان را دنبال می کند، در شهرهای مختلف اروپا مردم بیشتری به حمایت از یونان به خیابان ها می ایند …

اخبار روز: لی ام فلنادی، بروکسل – مترجم: پروین اشرفی: در روز ۲۵ ژوئن، پس از آنکه نهادهای سه گانه صندوق بین المللی پول، اتحادیه اروپا و بانک مرکزی اروپا مصالحه پیشین یونان را رد کردند، تظاهراتهای جدیدی در همبستگی با یونان در چندین شهر اروپا صورت گرفت. تروئیکا درخواست های جدیدی را پیش رو گذاشت مبنی بر ریاضت کشی بیشتر در ازای حل و فصل پرداخت بدهی یونان.
در دوبلین، تعدادی از تظاهرکنندگان طرفدار یونان، مقر محلی اتحادیه اروپا را اشغال کردند. در بروکسل نزدیک ساختمانی که مذاکرات در آن صورت میگرفت، تظاهراتی با حمایت اکثر اتحادیه های کارگری، جنبش های اجتماعی و احزاب چپ برگزار شد.
مارکو ون هیز نماینده حزب کارگر بلرژیک در آنروز به پارلمان بلژیک گفت : «تمایلی به تحقیر، انکار دموکراسی و همچنین تلاشی برای بی ثبات کردن دولت یونان وجود دارد.»
«هدف نه تجات یونان است (بلکه برعکس) و نه حتی تضمین اینکه طلبکاران روزی کاملا بازپرداخت شوند. هدف سقوط دولت یونان است ، دولتی که نباید قادر گردد نمونه ای از گسست از ریاضت کشی را به نمایش بگذارد.»
این اعتراضات جدید، به دنبال به خیابان آمدن مردم اروپا در روزهای ۲۰ الی ۲۶ ژوئن در هفته همبستگی با یونان، صورت گرفت. این کمپین توسط «تغییر برای همه» براه افتاد و از سوی گروه های چپ در سرتاسر قاره اروپا مورد حمایت قرار گرفت و «بسیج اروپایی ها از پائین به بالا» نام گرفت و در حمایت از یونان در مبارزاتش بر علیه ریاضت کشی و برای خلاصی از بدهی بود. ادامهٔ مطلب »

نوشته شده در خبر. برچسب‌ها: , , . Leave a Comment »

فرمان همه پرسی در یونان سخنرانی تاریخی الکسیس تسیپراس برای ما، برای نسل آینده، برای تاریخ یونان برای استقلال و کرامت مردم ما! ترجمه :پروین اشرفی

مردم یونان، من از شما میخواهم به باج خواهی و اولتیماتومی که از ما میخواهد یک ریاضت کشی سخت و تحقیرآمیز را بپذیریم بدون اینکه پایانی داشته باشد و بدون هیچ چشم انداز بهبودی اجتماعی و اقتصادی، مستقلا و با غرور پاسخ دهید، همانگونه که تاریخ مردم یونان حکم می کند. ما به خودکامگی و ریاضت کشی سخت، با دموکراسی، به آرامی و قاطعانه پاسخ خواهیم داد.

مردم یونان،
من از شما میخواهم به باج خواهی و اولتیماتومی که از ما میخواهد یک ریاضت کشی سخت و تحقیرآمیز را بپذیریم بدون اینکه پایانی داشته باشد و بدون هیچ چشم انداز بهبودی اجتماعی و اقتصادی، مستقلا و با غرور پاسخ دهید، همانگونه که تاریخ مردم یونان حکم می کند.
ما به خودکامگی و ریاضت کشی سخت، با دموکراسی، به آرامی و قاطعانه پاسخ خواهیم داد.

مردم یونان،
اکنون شش ماه است که دولت یونان در نبرد با یک خفقان اقتصادی بی سابقه است تا وظیفه ای را که شما در ۲۵ ژانویه به عهده ما گذاشته اید به انجام برساند. قصد ما از مذاکره با شرکایمان پایان دادن به ریاضت کشی بود تا رفاه و عدالت اجتماعی به کشور ما بازگردد. قصد ما یک توافق پایدار بود که هم به دموکراسی و هم به قوانین مشترک اروپا احترام بگذارد و به خروج نهایی از بحران منجر شود.در طول این دوره از مذاکرات، از ما خواسته شد که مفاد تفاهمنامه دولت پییشین یونان را به اجرا در بیاوریم، اگر چه این تفاهم نامه توسط مردم یونان در انتخابات اخیر قاطعانه محکوم شده بود. اما ما حتی برای یک لحظه هم به تسلیم فکر نکردیم، تسلیم یعنی خیانت به اعتماد شما.
پس از ۵ ماه از چانه زنی، متآسفانه شرکای ما پریروز در نشست گروه اروپا، اولتیماتومی را به دموکراسی یونان و مردم یونان صادر کردند.اولتیماتومی که در نتاقض است با اساس بنیان گذاری و ارزش های اروپا، ارزش های پروژه اروپای مشترک ما.آنها از دولت یونان میخواهند که طرح های پیشنهاد شده ای را بپذیرد که بار غیرقابل تحمل جدیدی را بر دوش مردم یونان می افزاید و بهبود اقتصاد و جامعه یونان را تضعیف می کند. پیشنهاداتی که نه فقط حالت بلاتکلیفی را دائمی میکند، بلکه حتی بر نابرابری اجتماعی تأکید میورزد.پیشنهاد نهادها شامل این موارد است: اقداماتی که منجر میشود به مقررات زدایی بیشتر بازار کار، کاهش مزایای بازنشستگی، تقلیل بیشتر دستمزد در بخش دولتی و افزایش مالیات بر مواد غذایی، رستوران ها و گردشگری، و حذف معافیت های مالیاتی برای جزایر یونانی.
این پیشنهادات ارائه شده نقض صریح حقوق پایه ای و اجتماعی اروپایی است: آنها نشان میدهند که در رابطه با کار، برابری و شأن انسان، هدف برخی از شرکا و نهادها یک راه حل مورد قبول برای همگان نبوده، بلکه تحقیر کل مردم یونان است.

اروپایی ها به حمایت از یونان به خیابان آمدند

ادامهٔ مطلب »

(تصاویر) ممانعت ترکیه از ورود آوارگان کوبانی

با این حال شبکه اسکای نیوز عربی خبرداد آنکارا هنوز در مورد ورود آوارگان کوبانی (عین العرب) به ترکیه تصمیم گیری نکرده است.در شب های گذشته ده‌ها خانواده کرد کوبانی در نزدیکی دو گذرگاه مرزی میان سوریه و ترکیه تجمع کرده اند تا به آنها اجازه ورود به ترکیه داده شود.

با این حال شبکه اسکای نیوز عربی خبرداد آنکارا هنوز در مورد ورود آوارگان کوبانی (عین العرب) به ترکیه تصمیم گیری نکرده است.در شب های گذشته ده‌ها خانواده کرد کوبانی در نزدیکی دو گذرگاه مرزی میان سوریه و ترکیه تجمع کرده اند تا به آنها اجازه ورود به ترکیه داده شود.

فرارو- گروه تروریستی داعش روز پنجشنبه پس از گذشت چند ماه از عقب نشینی از کوبانی بار دیگر به این شهر هجوم آورد.به گزارش فرارو، گروه تروریستی داعش از پنجشنبه گذشته پس از چند ماه عقب نشینی از کوبانی با انفجار یک خودروی بمبگذاری شده حملات جدیدی به این منطقه را آغاز کرد. هم اکنون میان تروریست های داعش و نیروهای کرد سوریه در شهر کوبانی درگیری ادامه دارد.موج جدید حملات داعش باعث فرار شمار زیادی از مردم کرد ساکت کوبانی به نقاط مرزی شد.  با این حال شبکه اسکای نیوز عربی خبرداد آنکارا هنوز در مورد ورود آوارگان کوبانی (عین العرب) به ترکیه تصمیم گیری نکرده است.در شب های گذشته ده‌ها خانواده کرد کوبانی در نزدیکی دو گذرگاه مرزی میان سوریه و ترکیه تجمع کرده اند تا به آنها اجازه ورود به ترکیه داده شود.

ادامهٔ مطلب »

آخرین خبرها درخصوص کشتار خونین کوبانی

 ی.پ.گ اعلام کرده است که تاکنون بیش از ۴۰ عضو مسلح داعش را در داخل شهر کوبانی کشته است.گزارشهای دیگری نیز حاکی است که اعضای باقیمانده گروه داعش که حدود ۵۰ غیرنظامی را در گروگان خود دارند، در چند ساختمان شهر، از جمله یک مرکز درمانی، سنگر گرفته اند.در تحولی دیگر، پیکر ۱۲۰ تن از قربانیان حمله روز گذشته داعش به کوبانی، صبح امروز ۲۶ ژوئن به خاک سپرده شدند.


ی.پ.گ اعلام کرده است که تاکنون بیش از ۴۰ عضو مسلح داعش را در داخل شهر کوبانی کشته است.گزارشهای دیگری نیز حاکی است که اعضای باقیمانده گروه داعش که حدود ۵۰ غیرنظامی را در گروگان خود دارند، در چند ساختمان شهر، از جمله یک مرکز درمانی، سنگر گرفته اند.در تحولی دیگر، پیکر ۱۲۰ تن از قربانیان حمله روز گذشته داعش به کوبانی، صبح امروز ۲۶ ژوئن به خاک سپرده شدند.

NNSROJ: آخرین گزارشها در خصوص شمار جانباختگان حملات دیروز گروه مسلح داعش به شهر کوبانی حکایت از بیش از ۱۵۰ کشته و ۱۸۰ زخمی دارد، که بیشتر قربانیان را افراد غیرنظامی تشکیل می دهند.خبرگزاری رویترز صبح امروز آخرین آمار جانباختگان کوبانی را ۱۴۶ نفر و شمار زخمیها را ۱۸۰ اعلام کرده بود؛ اما طبق آخرین گزارشها این آمار اکنون به ۱۵۲ کشته افزایش یافته است. همچنین برخی گزارشهای تایید نشده خبر از کشته شدن بیش از دویست نفر در شهر کوبانی داده اند.دکتر حکمت احمد مسئول کمیته هماهنگی خدمات درمانی کانتون کوبانی نیز در گفتگو با بخش ترکی بنگاه خبر پراکنی «بی بی سی» ضمن تایید آمار خبرگزاری رویترز، گفته است که ۱۳۹ نفر از قربانیان غیر نظامی هستند که در میان آنها افراد سالخورده، زنان و کودکان نیز به چشم می خورند.تاکنون ۱۳۷ تن از مجروحان از طریق گذرگاه مرزی مرشدپینار راهی مراکز درمانی در شمال کردستان شده اند.به گفته این مسئول بهداشتی کانتون کوبانی، هفت عضو یگانهای مدافع خلق، ی.پ.گ، نیز در درگیری با اعضای مسلح داعش در داخل شهر کوبانی جان خود را از دست داده اند. ادامهٔ مطلب »

اطلاعیه ی کانون نویسندگان ایران درباره ی مسدود شدن صفحه فیس بوک کانون

 از همگان می خواهیم از مراجعه به این صفحه خودداری و در صورت تمایل، موضوع را به مدیریت فیس بوک (Report) گزارش کنند.

از همگان می خواهیم از مراجعه به این صفحه خودداری و در صورت تمایل، موضوع را به مدیریت فیس بوک (Report) گزارش کنند.

به اطلاع اعضا و دوستداران صفحه ی فیس بوک کانون نویسندگان ایران می رسانیم دستگاه امنیتی کشور نزدیک به دو ماه است که این صفحه را مسدود و از اختیار ادمین آن خارج کرده است.
ما ضمن محکوم کردن این اقدام که در ادامه ی یورش های پیشین به فعالیت های کانون انجام شده و معنایی جز دست اندازی به حداقل روزنه های آزادی بیان ندارد، از همگان می خواهیم از مراجعه به این صفحه خودداری و در صورت تمایل، موضوع را به مدیریت فیس بوک (Report) گزارش کنند.

کانون نویسندگان ایران
دوم تیر ماه ۱٣۹۴

فراخوان گزارشگران: علیه ترفندهای سیاسی و دروغ پردازی های بی بی سی فارسی , برای آزادی و رهائی از یوغ جمهوری اسلامی

این همه در ایامی واقع می شود  که بزرگداشت هزاران زندانی سیاسی قتل عام شده در برابر این جامعه تبعیدی قرار دارد.تلاش سیستماتیک و برنامه ریزی شده بی بی سی فارسی از طریق برنامه پرگار آن  نیرنگی است که نشاندهنده تمایلات  سیاست مداران و اربابان این رسانه در وزارت امور خارجه بریتانیا است. هم از اینرو ما فعالین سیاسی – فرهنگی و اجتماعی  در تبعید انزجار خود را از این ترفندهای نهاد رسانه ای وابسته بی بی سی فارسی و وزارت خارجه انگلیس اعلام میداریم و متذکر می شویم که تا حذف جمهوری اسلامی از عرصه سیاسی اجتماعی کشورمان از پای نمی شینیم.

این همه در ایامی واقع می شود که بزرگداشت هزاران زندانی سیاسی قتل عام شده در برابر این جامعه تبعیدی قرار دارد.تلاش سیستماتیک و برنامه ریزی شده بی بی سی فارسی از طریق برنامه پرگار آن نیرنگی است که نشاندهنده تمایلات سیاست مداران و اربابان این رسانه در وزارت امور خارجه بریتانیا است. هم از اینرو ما فعالین سیاسی – فرهنگی و اجتماعی در تبعید انزجار خود را از این ترفندهای نهاد رسانه ای وابسته بی بی سی فارسی و وزارت خارجه انگلیس اعلام میداریم و متذکر می شویم که تا حذف جمهوری اسلامی از عرصه سیاسی اجتماعی کشورمان از پای نمی شینیم.

آزادیخواهان و وجدانهای بیدار! همانطور که در جریان خبری قرار گرفته اید. بی بی سی فارسی در پوشش برنامه پرگار در تلاش است تا مبارزات حق طلبانه مردم کشورمان و روشنفکران آنها را در تبعید لوث کرده و از آب گل آلود منطقه و مذاکرات هسته ای بیشترین بهره برداری را بنماید. تبلیغ ( مرعوب شدن براندازان و به حاشیه رانده شدن آنها ) که کشف افکار مسموم گردانندگان بی بی سی فارسی است در ادامه سیاست های وزارت امور خارجه انگلیس در حفظ نظام اسلامی و بستن قراردادهای کلان تجاری و تسلیحاتی با جمهوری اسلامی است. ما به این نکته واقف هستیم که بی بی سی فارسی هیچگاه صدای مبارزان راستین علیه جمهوری جنایت اسلامی نبوده است. بی بی سی فارسی از همینرو برای جامعه تبعیدی مترقی و بالنده ی اجتماعی که مخالف مجموعه ی حاکمیت جمهوری اسلامی و هرگونه بی عدالتی می باشد،  شمشیر را از رو بسته است و تلاش دارد تا این جامعه را کناره نشین, مرعوب شده و بی خاصیت جلوه داده و به افکار عمومی معرفی کند و بدین ترتیب کوشش ها و جانفشانی های تبعیدیان برای دادخواهی از قربانیان جنایات رژیم و جامعه ای  عاری از استبداد و شکنجه و زندان و اعدام  و تبعیض را بی نتیجه , صوری و بی فایده عنوان نماید. بی بی سی فارسی کوشش دارد تا کوه مقاومت تبعیدیان را که بیش از سه دهه تداوم داشته و صدها جانباخته را در تاریخچه این مقاومت ثبت کرده است, زیر خاک پنهان نماید و برآیند این تلاش را در دامان  ناپاک رفورمیست هایی قرار دهد که هنوز در  خط امام خود خمینی جلاد راه می پیمایند. این همه در ایامی واقع می شود  که بزرگداشت هزاران زندانی سیاسی قتل عام شده در برابر این جامعه تبعیدی قرار دارد.تلاش سیستماتیک و برنامه ریزی شده بی بی سی فارسی از طریق برنامه پرگار آن  نیرنگی است که نشاندهنده تمایلات  سیاست مداران و اربابان این رسانه در وزارت امور خارجه بریتانیا است. هم از اینرو ما فعالین سیاسی – فرهنگی و اجتماعی  در تبعید انزجار خود را از این ترفندهای نهاد رسانه ای وابسته بی بی سی فارسی و وزارت خارجه انگلیس اعلام میداریم و متذکر می شویم که تا حذف جمهوری اسلامی از عرصه سیاسی اجتماعی کشورمان از پای نمی شینیم. ما هنور ایستاده ایم و ضمن افشای ترفند بی بی سی فارسی علیه مبارزین اعلام میداریم که تا حذف کامل استبداد حاکم در صحنه مبارزه خواهیم ماند. ادامهٔ مطلب »

داعش روزه‌خواران را به صلیب کشید (+عکس)

پول‌نیوز دیده بان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که تروریست های افراطی داعش در شرق سوریه دو جوان سوری را به دلیل روزه خواری به صلیب کشیدند.خبرگزاری فرانسه گزارش داد: رامی عبدالرحمن مدیر دیده بان حقوق بشر در سوریه در این باره گفت ، ساکنان شهر المیادین در استان دیر الزور خبر دادند تروریست های داعشی دو نوجوان زیر 18 سال را در حالی که به صلیب کشیده بودند در خیابان های بوکمال در شهر دیر الزور چرخاندند.بنابراین گزارش، داعشی ها بر گردن این نوجوانان پارچه آویختند که روی آن نوشته بود، روزه خوار در ماه رمضان.تروریست های افراطی داعش در پی ناآرامی هایی که در سوریه به وقوع پیوست از مرز کشورهای همسایه وارد سوریه شده و علیه نیروهای دولتی و حکومت قانونی این کشور وارد جنگ شدند.نیروهای سوری اکنون با مخالفان میانه رو، تروریست های افراطی داعش و جبهه النصره در حال جنگ هستند. ادامهٔ مطلب »

ی.پ.گ: شهرستان عین‌عیسی آزاد شد

مرکز اطلاع‌رسانی نیروی ی.پ.گ اعلام کرد که در نتیجه عملیات نظامی نیروهای ی.پ.گ و ی.پ.ژ در جنوب شهرستان گری‌سپی, شهرستان عین‌عیسی و پادگان لشکر 93 بطور کامل تحت کنترل درآمده و تبهکاران داعش بیرون رانده شدند.

مرکز اطلاع‌رسانی نیروی ی.پ.گ اعلام کرد که در نتیجه عملیات نظامی نیروهای ی.پ.گ و ی.پ.ژ در جنوب شهرستان گری‌سپی, شهرستان عین‌عیسی و پادگان لشکر 93 بطور کامل تحت کنترل درآمده و تبهکاران داعش بیرون رانده شدند.

مرکزخبر – فرات:مرکز اطلاع‌رسانی نیروی ی.پ.گ اعلام کرد که در نتیجه عملیات نظامی نیروهای ی.پ.گ و ی.پ.ژ در جنوب شهرستان گری‌سپی, شهرستان عین‌عیسی و پادگان لشکر 93 بطور کامل تحت کنترل درآمده و تبهکاران داعش بیرون رانده شدند. همچنین 16 روستا و آبادی آزاد شدند.آزادی 4 روستا در  شمال‌‌شرقی عین‌عیسیهمان مرکز افزود که نیروهای کانتون جزیر روز گذشته در شمال‌شرقی به عملیات نظامی دست زدند و توانستند یک سیلوی بزرگ گندم در روستای علی‌بجلی در 8 کیلومتری شمال شرقی عین‌عیسی را تحت کنترل درآوردند . در ادامه آمده که در همان منطقه یک آبادی از لوث وجود تبهکاران پاکسازی شد, اما آمار کشته و زخمی‌های تبهکاران هنوز مشخص نشده است.مرکز اطلاع‌رسانی ی.پ.گ افزود:«2 تن از رفقای ما که در پیروزی عملیات نقشی حیاتی داشتند, در درگیری‌ها در نزدیکی سیلوی گندم به شهادت رسیدند».در اطلاعیه افزوده شده که گروه‌های تبهکار در روستای تل‌حمامای ترکمن‌نشین خواستند با استفاده از یک خودروی بمبگذاری شده, به حمله دست زنند که در پی واکنش سریع نیروهای ی.پ.گ و ی.پ.ژ آن خودرو از راه دور منفجر گردانده شد. گفته شد که 2 تبهکار که سرنشین آن خودرو بودند, کشته شدند. همان مرکز افزود که بخاطر شدت انفجار سه تن از رفقای آنها زخمی شده‌اند.

در بیانیه آمده که در همان جبهه 4 روستا از لوث وجود تبهکاران پاکسازی شده‌اند. ادامهٔ مطلب »

گری سپی آزاد شد ، اما سیاست » مهار دوگانه » آمریکا همچنان ادامه دارد !

سایت خبری جنبش خرداد

ههه گری سپی آزاد شد . نیرورهای مدافع خلق ِ دو کانتون کوبانی و جزیره به هم وصل شدند .

شهرستان گری‌سپی پس از 2 سال اشغال آزاد شد . پیروزی نیروهای مدافع خلق ، «ی .پ .گ «و » ی . پ . ژ » ، بهمراه نیروهای » الفرات » در گری‌سپی ، پیروزی بزرگی دیگری است که پس از پیروزی حزب ه.د.پ ، اتحاد نیروهای دموکراتیک خلق ها ، در انتخابات پارلمانی ترکیه حادث شده است . این انتخابات و نتیجه آن اردوغان را در برقراری » سلطانیسم عثمانی » ، که چیزی شبیه به ولایت مطلقه خودمان است ، بطور کامل ناکام ساخت .
سیاست » مهار دوگانه «!
و اما سند بتازگی افشا شده » آژانس امنیت ملی » آمریکا نشان می دهد که دولت آمریکا از ماه اگوست 2012 می دانسته که القائده ، داعش و سایر گروه های اسلام گرای خشن در سوریه در راس…

دیدن نوشتهٔ اصلی 384 واژهٔ دیگر

تهیه و تنظیم: عمار گلی :تل ابیض؛ بازخوانی یک فتح

یگان های مدافع خلق درست زمانی گروه دولت اسلامی را با شکست مواجه کردند که ارتش های دو کشور علی رغم کمک همپیمانان منطقه ای و جهانیشان قادر به متوقف کردن این گروه نیستند. به عبارتی این پیروزی می تواند وضعیت کُردها را نزد افکار عمومی جهانی بسیار روشنتر کند و همچنین موقعیت آنان را به عنوان تنها نیرویی که با کمترین حجم کمک های مالی و نظامی توانسته اند یکی از بزرگترین گروه های افراطی را که چندین ارتش مجهز را به زانو در آورده مستحکمتر کند. بر این اساس از هم اکنون باید منتظر ماند و تاثیرات امواج سیاسی و نظامی این پیشروی را در سوریه و کشورهای پیرامون آن رصد کرد، فتحی که اهمیت آن کمتر از کوبانی نبوده و چه بسا در آینده نقشی تعیین کننده تر در ایفای نقش کردها و آینده سوریه و در نهایت آرایش نیروها در آینده سوریه ایفا کند.

یگان های مدافع خلق درست زمانی گروه دولت اسلامی را با شکست مواجه کردند که ارتش های دو کشور علی رغم کمک همپیمانان منطقه ای و جهانیشان قادر به متوقف کردن این گروه نیستند. به عبارتی این پیروزی می تواند وضعیت کُردها را نزد افکار عمومی جهانی بسیار روشنتر کند و همچنین موقعیت آنان را به عنوان تنها نیرویی که با کمترین حجم کمک های مالی و نظامی توانسته اند یکی از بزرگترین گروه های افراطی را که چندین ارتش مجهز را به زانو در آورده مستحکمتر کند.

NNSROJ::آنچه در طی یک ماه گذشته در جغرافیای سوریه در حال وقوع است دلالت بر تغییر توازن نیروهای منطقه ایی و بازیگران داخلی سوریه دارد. از سویی گروه دولت اسلامی کماکان در حال پیشروی به سوی دمشق و حمص می باشد، از دیگر سو نیز یگان های مدافع خلق با اعتماد به نفسی بالا مواضع داعش را هدف قرار داده و این گروه را از آنچه جغرافیای روژاوا /غرب کُردستان نامیده می شود بیرون می رانند و عرصه را بر آنها تنگتر می کنند.گسترش قلمرو تحت نفوذ کُردها و همچنین افزایش قدرت نظامی و در پی آن قدرت سیاسی آنها در جغرافیای سوریه می تواند کُردها را مبدل به وزنه ای تعیین کننده در آینده سوریه کند؛ البته اگر آینده ای متحد متصور باشد. تغییر توازن قوا و حضور قدرتمند کُردها در مقابله با داعش و همچنین ایجاد سیستمی به زعم بسیاری از ناظران داخلی و خارجی دموکراتیک که بسیاری از اقلیت ها اتنیکی و مذهبی غیر کُرد توانسته اند در آن مشارکت کنند به عینه نقش کُردها را در معادلات منطقه ای و فرا منطقه ای افزایش خواهد داد همچنانکه در کنفرانس هفته گذشته در قاهره شاهد این امر بودیم.این گزارش سعی می کند با بررسی اجمالی تاریخ و وضعیت سیاسی جمعیتی تل ابیض تاثیرات پیشروی یگان های مدافع خلق و اتصاب دو کانتون جزیره و کوبانی را اختصارا از نظر بگذراند و توضیح دهد که گروه دولت اسلامی با از دست دادن این نقطه استراتژیک دچار چه خسران های شده و خواهد شد. در این گزارش در اکثر مواقع و به دلیل عمومیت بیشتر از نام عربی «تل ابیض» استفاده شده است.

ادامهٔ مطلب »

اوج گرفتن اعدام‌ها در زندان‌های ایران

به گفته فعالان حقوق‌بشر، علی‌رغم بهبود روابط ایران و جامعه جهانی، موقعیت مجازات اعدام در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی به طرز عجیبی رو به افزایش است. طبق گزارش آماری سازمان عفو بین‌الملل مربوط به صدور و اجرای احکام اعدام در جهان، بیشترین موارد اجرای حکم اعدام در جهان در سال ۲۰۱۴ در ایران بوده است.

به گفته فعالان حقوق‌بشر، علی‌رغم بهبود روابط ایران و جامعه جهانی، موقعیت مجازات اعدام در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی به طرز عجیبی رو به افزایش است.
طبق گزارش آماری سازمان عفو بین‌الملل مربوط به صدور و اجرای احکام اعدام در جهان، بیشترین موارد اجرای حکم اعدام در جهان در سال ۲۰۱۴ در ایران بوده است.

آژانس کُردپا: طی یک هفته گذشته، حکم اعدام ٧٨ زندانی در زندان‌های ایران به اجرا درآمده است.به گزارش آژانس خبررسانی کُردپا، از هفدهم خردادماه تا روز شنبه بیست و سوم خردادماه، ٧٨ زندانی به اتهامات مختلف در زندان‌های حکومت اسلامی ایران اعدام گردیدند.بااستناد به آمار ثبت شده در مرکز آمار آژانس خبررسانی کُردپا، ١٢ زندانی به اتهام «خرید و فروش مواد مخدر» در زندان مرکزی ارومیه اعدام شده‌اند.
براساس آمارهای منتشره، حکم اعدام ٢٢ زندانی در زندان قزلحصار، ١١ زندانی در زندان رجایی شهر، ٨ زندانی در زندان بندر عباس، ٧ زندانی در زندان عادل‌آباد شیراز، ٦ نفر در ملاءعام، ٥ زندانی در زندان مرکزی کرج، ٢ زندانی در زندان رشت و اعدام ٤ زندانی در هرکدام از زندان‌های زاهدان، قائم شهر، قزوین و اردبیل به اجرا درآمده است.همچنین در میان اعدام‌شدگان، یک زن به چشم می‌خورد که در مکان نامعلومی به اتهام «قتل» اعدام شده است.این ٧٨ شهروند، به اتهام «خرید و فروش مواد مخدر»، «تجاوز به عنف» و «قتل» توسط دستگاه قضایی حکومت اسلامی ایران به اعدام محکوم شده بودند.از مجموع این آمار، ٥٧ نفر به اتهام «جرائم مربوط به مواد مخدر»، ١٥ نفر به اتهام «قتل» و ٦ نفر به اتهام «تجاوز به عنف» اعدام گردیده‌اند. ادامهٔ مطلب »

چرا من آتئیست هستم؟

ویدئو بی بی سی از شاهین نجفی

خبرنگاران بخش کارگری ایلنا، دسته‌جمعی اخراج شدند

سایت میدان، امروز (شنبه ۳۰ خرداد ماه)، با انتشار خبر کوتاهی در این‌باره نوشته است: «ایلنا، تنها خبرگزاری رسمی ایران که اخبار کارگران را پوشش می‌داد، حالا خود دست به اخراج دسته جمعی خبرنگارانش زده است. اخراج دسته‌ جمعی، قراردادهای موقت و یک‌طرفه و نبود امنیت شغلی، یکی از موضوعاتی است که ایلنا بارها درباره آن‌ها خبررسانی کرده است.»

سایت میدان، امروز (شنبه ۳۰ خرداد ماه)، با انتشار خبر کوتاهی در این‌باره نوشته است: «ایلنا، تنها خبرگزاری رسمی ایران که اخبار کارگران را پوشش می‌داد، حالا خود دست به اخراج دسته جمعی خبرنگارانش زده است. اخراج دسته‌ جمعی، قراردادهای موقت و یک‌طرفه و نبود امنیت شغلی، یکی از موضوعاتی است که ایلنا بارها درباره آن‌ها خبررسانی کرده است.»

رادیو زمانه:خبرگزاری کار ایران (ایلنا) که به عنوان منبع طرح و پیگیری اخبار کارگری شناخته می‌شود، خبرنگاران بخش کارگری خود را به شکل دسته جمعی اخراج کرده است.سایت میدان، امروز (شنبه ۳۰ خرداد ماه)، با انتشار خبر کوتاهی در این‌باره نوشته است: «ایلنا، تنها خبرگزاری رسمی ایران که اخبار کارگران را پوشش می‌داد، حالا خود دست به اخراج دسته جمعی خبرنگارانش زده است. اخراج دسته‌ جمعی، قراردادهای موقت و یک‌طرفه و نبود امنیت شغلی، یکی از موضوعاتی است که ایلنا بارها درباره آن‌ها خبررسانی کرده است.»خبر اخراج دسته‌جمعی خبرنگاران بخش کارگری ایلنا در حالی منتشر شده است که خبرهای این گروه در طول دو روز گذشته به روز نشده بود. امروز نیز برای ساعاتی آیکون بخش کارگری از میان بخش‌های این خبرگزاری حذف شده بود اما با بازگشت این آیکون و انتشار خبر جدید در بخش کارگری ایلنا، به نظر می‌رسد که فرد یا گروه تازه‌ای کار در این گروه را آغاز کرده است.برای هر کسی که با اخبار کارگری سر و کار داشته باشد، خبرگزاری ایلنا به عنوان تنها خبرگزاری رسمی داخل ایران یک منبع مهم است. در واقع با توجه به محدودیت‌های رسانه‌های در پوشش اخبار کارگری، این رسانه تنها رسانه‌ای است که می‌تواند اخبار نسبتا جامعی درباره آنچه در جامعه کارگری ایران می‌گذرد، داشته باشد. ادامهٔ مطلب »

یک زندانی سیاسی در بیمارستان درگذشت

بنا به گفته یکی از زندانیان، انور لاجورد نزدیک به یک ساعت در داخل زندان در حالت بیهوشی افتاده بود و مسئولین زندان از انتقال وی به بیمارستان ممانعت می‌کردند. وی همچنین هنگام انتقال به بیمارستان در حالت بیهوشی مورد ضرب و شتم نیروهای امنیتی داخل زندان قرار گرفته تا حدی که هنگام انتقال به بیمارستان از پیشانی وی خون آمده است.

بنا به گفته یکی از زندانیان، انور لاجورد نزدیک به یک ساعت در داخل زندان در حالت بیهوشی افتاده بود و مسئولین زندان از انتقال وی به بیمارستان ممانعت می‌کردند. وی همچنین هنگام انتقال به بیمارستان در حالت بیهوشی مورد ضرب و شتم نیروهای امنیتی داخل زندان قرار گرفته تا حدی که هنگام انتقال به بیمارستان از پیشانی وی خون آمده است.

مرکزخبر – فرات:به گزارش کانون حقوق بشر سلماس، انور لاجورد اهل روستای بروشخوران از توابع شهرستان سلماس ، زندانی سیاسی کرد که سه شنبه ۲۶ خرداد ماه سال جاری به بیمارستان سلماس و بعد به بیمارستان خوی و تبریز منتقل شده بود، روز پنج شنبه ۲۸ خرداد ماه به علت سکته قلبی درگذشته است.طبق این گزارش، انور لاجورد که به اتهام همکاری با پژاک به یک سال حبس محکوم شده بود به دلیل آلودگی محیط زندان، شکنجه و آسیبهای جسمی و روحی دو ماهه دوران بازداشت در اداره اطلاعات در وضعیت وخیمی بسر می‌برد.مسئولین زندان سلماس با بی‌توجهی به وضعیت این زندانی وی را در این زندان بدون رسیدگی پزشکی نگهداری می کردند.بنا به گفته یکی از زندانیان، انور لاجورد نزدیک به یک ساعت در داخل زندان در حالت بیهوشی افتاده بود و مسئولین زندان از انتقال وی به بیمارستان ممانعت می‌کردند. وی همچنین هنگام انتقال به بیمارستان در حالت بیهوشی مورد ضرب و شتم نیروهای امنیتی داخل زندان قرار گرفته تا حدی که هنگام انتقال به بیمارستان از پیشانی وی خون آمده است.

سازمان راه کارگر:رژیم اسلامی ایران در دست انداز , اوج کرنش در خارج ، موج توحش در داخل

 نگاهی کوتاه به بیلان توحش رژیم در هفته های اخیر بروشنی بار دیگر دعاوی چپ انقلابی آزادیخواه و برابری طلب ایران را ثابت میکند که همه جناحهای رژیم اسلامی علیرغم همه اختلافات و رقابتهایی که با هم دارند ، منافعی استراتژیک در حفظ و تداوم این نظام دارند، ازاینرو هیچ تحول بنیادی و درازمدتی برای استقرار دمکراسی و عدالت اجتماعی صورت نخواهد گرفت جز از طریق سرنگونی این رژیم فاشیستی از طریق انقلاب اجتماعی اکثریت مردمان ایران.


نگاهی کوتاه به بیلان توحش رژیم در هفته های اخیر بروشنی بار دیگر دعاوی چپ انقلابی آزادیخواه و برابری طلب ایران را ثابت میکند که همه جناحهای رژیم اسلامی علیرغم همه اختلافات و رقابتهایی که با هم دارند ، منافعی استراتژیک در حفظ و تداوم این نظام دارند، ازاینرو هیچ تحول بنیادی و درازمدتی برای استقرار دمکراسی و عدالت اجتماعی صورت نخواهد گرفت جز از طریق سرنگونی این رژیم فاشیستی از طریق انقلاب اجتماعی اکثریت مردمان ایران.

سازمان راه کارگر:از همان اول مشخص بود و یا باید مشخص میبود که هر قدم نرمش و عقب نشینی رژیم اسلامی  در برابر قدرتهای غربی به رهبری امریکا برای وانهادن رویاهای اتمی اش ، قرار نیست و نبوده که با هیچ نرمشی در برابر خواستهای آزادیخواهانه و برابری طلبانه اکثریت ستمکش جامعه ، مقارن شود .
دولت » اعتدال و تدبیر وامید » تنها رسالت داشته که طناب هر دم فشرده شونده تحریمهای مالی و اقتصادی را از دور گردن رژیم شل کند ،نظام را سرپا نگه دارند و ،جنبشهای اجتماعی را قلع و قمع کنند ،  ومنافع روحانیت حاکم را حفظ و تداوم بخشند .
تشدید نقض فاحش حقوق بشر ، افزایش فشار و سرکوب جنبش کارگری و فعالین مستقل کارگری و تشکل های آنها ، تشدید فشار و منکوب کردن جنبش اقلیتهای ملی و مذهبی ، افزایش سانسور کتب و روزنامه ها و تشدید فشار بر نویسندگان و هنرمندان و فعالین مدنی و غیره ، درست در زمانی صورت میگیرد که حسن روحانی و دولتش در سالگرد بقدرت خزیدنشان با همیاری و همراهی اپوزیسیون نماهای اصلاح طلب داخل و خارج ، مرتبا در بوق ها ی برون مرزی و درون مرزی ، قسم میخورند که دراین دو سال، بیلان قابل قبولی داشته اند . تو گویی خود همین رئیس جمهور و یا وزیر خارجه اش نبوده که در مصاحبه با رسانه های غربی منکر وجود زندانی عقیدتی و سیاسی در ایران شده اند و نقش سخنگوی قوه قضائیه را در مواجهه با رسانه های خارجی ایفا کرده اند ؟!

نگاهی کوتاه به بیلان توحش رژیم در هفته های اخیر بروشنی بار دیگر دعاوی چپ انقلابی آزادیخواه و برابری طلب ایران را ثابت میکند که همه جناحهای رژیم اسلامی علیرغم همه اختلافات و رقابتهایی که با هم دارند ، منافعی استراتژیک در حفظ و تداوم  این نظام دارند، ازاینرو هیچ تحول بنیادی و درازمدتی برای استقرار دمکراسی و عدالت اجتماعی صورت نخواهد گرفت جز از طریق سرنگونی این رژیم فاشیستی از طریق انقلاب اجتماعی اکثریت مردمان ایران. ادامهٔ مطلب »

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: