حزب کمونیست ایرا ن:در محکومیت جنایتهای دولت ترکیه بر علیه مردم کردستان سوریه

نتیجه منطقی این بحث این است که مردم در سوریه و بویژه در کردستان سوریه نمی توانند بر روی پشتیبانی دراز مدت دولتهای آمریکا و روسیه و دولتهای غربی دیگر حساب باز کنند. اگر این ابر قدرتها امروز در نبرد با داعش بعنوان دشمن مشترک به حضور این نیروها در میدانهای نبرد نیاز دارند، در عین حال این ظرفیت را دارند که فردا پشت جنبش حق طلبانه رروژئاوا را خالی کنند. نقشه دولت ترکیه و پشت کردن صریح تر فردای دولتهای غربی تنها از طریق اتکاء مردم بپاخاسته به نیروی واقعی خویش خنثی خواهد شد.

نتیجه منطقی این بحث این است که مردم در سوریه و بویژه در کردستان سوریه نمی توانند بر روی پشتیبانی دراز مدت دولتهای آمریکا و روسیه و دولتهای غربی دیگر حساب باز کنند. اگر این ابر قدرتها امروز در نبرد با داعش بعنوان دشمن مشترک به حضور این نیروها در میدانهای نبرد نیاز دارند، در عین حال این ظرفیت را دارند که فردا پشت جنبش حق طلبانه رروژئاوا را خالی کنند. نقشه دولت ترکیه و پشت کردن صریح تر فردای دولتهای غربی تنها از طریق اتکاء مردم بپاخاسته به نیروی واقعی خویش خنثی خواهد شد.

لشکرکشی هفته گذشته ارتش ترکیه به شمال سوریه و اشغال شهر جرابلس که در تبانی پنهانی با داعش صورت گرفته بود ، با مقاومت «نیروهای سوریه دمکراتیک» و «یگانهای مدافع خلق» روبرو شده است.به دنبال اشغال شهر جرابلس دولت ترکیه با هدف بازپس گیری شهر منبج و منطقه غرب روخانه فرات از «نیروهای سوریه دمکراتیک» و «یگانهای مدافع خلق» با پشتیبانی نیروی هوائی و آتش متمرکز توپخانه دست به پیشروی زد. «شورای نظامی جرابلس» و «یگانهای مدافع خلق» با صدور اطلاعیه های جداگانه ائی به ارتش ترکیه و نیروهای «ارتش به اصطلاح آزاد سوریه» هشدار دادند و اعلام کردند که در مقابل هرگونه پیشروی آنها مقاومت خواهند کرد.

در میانه این هشدارها، جنگنده های نیروی هوائی و توپخانه نیروی زمینی ارتش ترکیه شماری از روستاهای اطراف شهر جرابلس را بشدت مورد حمله قرار دادند. در نتیجه این بمبارانها شماری بالغ بر 100 نفر از اهالی این روستاها جان خود را از دست دادند و شمار بیشتری زخمی شده اند. گزارشها حاکی است که ارتش ترکیه روستای «الدندینه» را با سلاحهای شیمیائی مورد حمله قرار داده است. در جریان درگیریهای رودروی «یگانهای مدافع خلق» و «نیروهای سوریه دمکراتیک» از یک طرف و جهادیهای تحت حمایت ترکیه و ارتش این کشور از طرف دیگر 25 تن از اعضای یگانهای مدافع خلق نیز جان خود را از دست دادند. ارتش ترکیه نیز متحمل تلفات سنگینی شده است. تردیدی نبود که هدف عملیات «سپر فرات» داعش نبود بلکه جلوگیری از پیوند جغرافیائی کانتونهای سه گانه هدف آن بود. اما دولت ترکیه در حال حاضر و با توجه به مشکلات و بحرانهای داخلی و بین المللی که با آن روبروست به تنهائی و حتی با تکیه بر نیروی نظامی اش توان دستیابی به این هدف را نیز ندارد. ادامهٔ مطلب »

این کشته ها را انکار می کنند!

حکومت اسلامی یک گام به عقب نشسته، کشتار سال ۶۷ را گردن گرفته و در سنگر دوم کمین کرده است. نام این سنگر «منافقین خلق» است. کشتار را به بهانه ی آن توجیه می کنند. در این توجیه واقعیت دیگری را پنهان می کنند. کشتار صدها زندانی سیاسی چپ. اسامی برخی کشته شدگانی را که همجنان انکار می شوند، در این جا ببیند ...

حکومت اسلامی یک گام به عقب نشسته، کشتار سال ۶۷ را گردن گرفته و در سنگر دوم کمین کرده است. نام این سنگر «منافقین خلق» است. کشتار را به بهانه ی آن توجیه می کنند. در این توجیه واقعیت دیگری را پنهان می کنند. کشتار صدها زندانی سیاسی چپ. اسامی برخی کشته شدگانی را که همجنان انکار می شوند، در این جا ببیند …

 اخبار روز – حکومت زبان به اعتراف گشوده است. بعد از 28 سال، به قتل عام گسترده در زندان های سیاسی ایران اعتراف می کنند. این اعتراف، هر چند با قیافه ای حق به جانب و مصمم صورت می گیرد، و با توجیهات کثیف از جنس همان اعدام ها همراه است، اما همانند حباب بر آب است. هیچ کس در قتل عام هزاران زندانی سیاسی دست بسته، حق را به جانب قاتلین و اعدام کنندگان نخواهد داد.
حکومت اسلامی یک گام به عقب نشسته و کشتار سال 67 را گردن گرفته و در سنگر دوم کمین کرده است. نام این سنگر «منافقین خلق» است. می کوشند با توسل به سیاست های سازمان مجاهدین کشتارها را توجیه کنند. آن ها در این توجیهات واقعیت دیگری را پنهان می کنند. کشتار صدها زندانی سیاسی چپ. نامی از آن ها نمی برند زیرا نمی توان حتی با توجیهات امروز حکومتی ها اعدام آن ها را – که ربطی به «سیاست منافقین» نداشت، مشروع جلوه داد.
این سنگر نیز فرو خواهد ریخت. ادامهٔ مطلب »

فرهاد شعبانی: خود مدیریتی دمکراتیک روژآوا در بوته آزمایش

مسئولیت ما باوجود تمام نقطه ضعف ها و مخاطرات، در شرایطی که تجربه خودمدیریتی روژاوا می تواند چه در قلمرو داخلی و چه از ناحیه خارجی تحت فشار بیشتری قرار گیرد، نیروهای چپ و آزادیخواه در تمام بخش های کردستان نباید آنها را تنها بگذارند.

مسئولیت ما
باوجود تمام نقطه ضعف ها و مخاطرات، در شرایطی که تجربه خودمدیریتی روژاوا می تواند چه در قلمرو داخلی و چه از ناحیه خارجی تحت فشار بیشتری قرار گیرد، نیروهای چپ و آزادیخواه در تمام بخش های کردستان نباید آنها را تنها بگذارند.

دولت اردوغان در یک تبانی پنهانی با داعش و هماهنگی با طرفین ذینفع در دشمنی با جنبش آزادیخواهانه مردم کردستان، با هدف جلوگیری از پیشروی برق آسای «نیروهای مدافع خلق » ی. پ. گ»

و رویای درهم شکستن تجربه «خود مدیریتی دمکراتیک» و حاکمیت مردمی در روژآوا، بالاخره ارتش این کشور را وارد عمل کرد. لشکرکشی ارتش ترکیه به سوریه به هربهانه ای و با هرترفندی صورت گرفته باشد اهدافی جزء جلوگیری از توسعه قلمرو تحت حاکمیت خودمدیریتی دمکراتیک روژاوا به مرزهای ترکیه، ممانعت از بهم پیوستن کانتونهای سه گانه و دستیابی آنها به آبهای بین المللی را ندارد. نزدیک به 20 درصد از خاک سوریه در کنترل حاکمیت خودمدیریتی روژاوا قرار دارد که، بیشترین مناطق آن در مرز سوریه با ترکیه واقع شده است.

هراس دولت ترکیه از نیرومند شدن «حزب اتحاد دمکراتیک» و بازوی نظامی این حزب یعنی «نیروهای مدافع خلق» به روزهای آغازین  اعلام موجودیت «خود مدیریتی کانتون های سه گانه عفرین، جزیره و کوبانی » و بویژه «اعلام موجودیت منطقه کنفدراسیون دمکراتیک روژاوا » در کنفرانس «رمیلان» برمی گردد. از آن تاریخ تاکنون یکی از اولویتهای سیاست منطقه ای «حزب عدالت و توسعه» و دولت اردوغان در هم شکستن این تجربه بوده است. تغییر استراتژی اردوغان و نزدیک شدن به اسد و متعاقب آن، برگزاری نشست پنهانی دولتهای ترکیه و سوریه در الجزایر به پس از برگزاری کنفرانس «رمیلان» در 17 ماه مارس سال 2016 برمی گردد. ادامهٔ مطلب »

بنیانگذار خاوران

بنیانگذار خاوران

بنیانگذار خاوران

ادامهٔ مطلب »

حمایت مجلس خبرگان از کشتارهای سال ۶۷

مجلس خبرگان با انتشار بیانیه ای از اعدام های ۶۷ دفاع کرده و هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت انتشار نوار صوتی آقای منتظری را «ضربه زدن به امام و بیت او» ارزیابی کرده است ...

مجلس خبرگان با انتشار بیانیه ای از اعدام های ۶۷ دفاع کرده و هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت انتشار نوار صوتی آقای منتظری را «ضربه زدن به امام و بیت او» ارزیابی کرده است …

اخبار روز:مجلس خبرگان رهبری نظام جمهوری اسلامی که در این دوره بسیاری از نمایندگان آن با رای اصلاح طلبان انتخاب شدند، در یک بیانیه از کشتارهای سال ۶۷ به دستور آیت اله خمینی دفاع کرد. هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس تشخیص مصلحت نظام نیز در سخنانی ضمن حمایت مجدد از خمینی، هدف «هجمه های اخیر» را «مرحوم حاج احمد آقا و بیت محترم ایشان» و «انتقام از نقش و جایگاه بی‌نظیر امام در تاریخ معاصر ایران و جهان» دانست. ادامهٔ مطلب »

هاشمی رفسنجانی: با طرح مسائل اخیر دنبال خدشه به احمد خمینی هستند

اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفته است "رسانه‌های معاند" موج حمله به آیت‌الله خمینی به راه انداخته‌اند. آقای هاشمی رفسنجانی گفته است که موج انتقادها از اعدام‌ هزاران زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ برای خدشه وارد کردن به احمد خمینی و دیگر اعضای خاندان خمینی ایجاد شده است.

اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفته است «رسانه‌های معاند» موج حمله به آیت‌الله خمینی به راه انداخته‌اند.
آقای هاشمی رفسنجانی گفته است که موج انتقادها از اعدام‌ هزاران زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ برای خدشه وارد کردن به احمد خمینی و دیگر اعضای خاندان خمینی ایجاد شده است.

بی‌بی‌سی:اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفته است «رسانه‌های معاند» موج حمله به آیت‌الله خمینی به راه انداخته‌اند.آقای هاشمی رفسنجانی گفته است که موج انتقادها از اعدام‌ هزاران زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ برای خدشه وارد کردن به احمد خمینی و دیگر اعضای خاندان خمینی ایجاد شده است.به گزارش روابط عمومی مجمع تشخیص، آقای رفسنجانی در جلسه این نهاد گفته است: «یکی از اهداف شوم دشمنان از طرح مسائل اخیر، خدشه وارد کردن به جایگاه مرحوم حاج احمد آقا و بیت معزز امام در جامعه است که نباید اجازه داد به اهداف خود برسند.»اخیرا فایلی صوتی از جلسه آیت‌الله حسینعلی منتظری، قائم مقام وقت رهبر جمهوری اسلامی، با هیئت اعدام‌ها منتشر شده که در آن آقای منتظری نسبت به «جنایتی» که در حال انجام است هشدار می‌دهد. ادامهٔ مطلب »

برای اولین بار- انتشار دیدار آیت الله منتظری با مسؤولین اعدامهای تابستان 67

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: