حزب کمونیست ایرا ن:در محکومیت جنایتهای دولت ترکیه بر علیه مردم کردستان سوریه

نتیجه منطقی این بحث این است که مردم در سوریه و بویژه در کردستان سوریه نمی توانند بر روی پشتیبانی دراز مدت دولتهای آمریکا و روسیه و دولتهای غربی دیگر حساب باز کنند. اگر این ابر قدرتها امروز در نبرد با داعش بعنوان دشمن مشترک به حضور این نیروها در میدانهای نبرد نیاز دارند، در عین حال این ظرفیت را دارند که فردا پشت جنبش حق طلبانه رروژئاوا را خالی کنند. نقشه دولت ترکیه و پشت کردن صریح تر فردای دولتهای غربی تنها از طریق اتکاء مردم بپاخاسته به نیروی واقعی خویش خنثی خواهد شد.

نتیجه منطقی این بحث این است که مردم در سوریه و بویژه در کردستان سوریه نمی توانند بر روی پشتیبانی دراز مدت دولتهای آمریکا و روسیه و دولتهای غربی دیگر حساب باز کنند. اگر این ابر قدرتها امروز در نبرد با داعش بعنوان دشمن مشترک به حضور این نیروها در میدانهای نبرد نیاز دارند، در عین حال این ظرفیت را دارند که فردا پشت جنبش حق طلبانه رروژئاوا را خالی کنند. نقشه دولت ترکیه و پشت کردن صریح تر فردای دولتهای غربی تنها از طریق اتکاء مردم بپاخاسته به نیروی واقعی خویش خنثی خواهد شد.

لشکرکشی هفته گذشته ارتش ترکیه به شمال سوریه و اشغال شهر جرابلس که در تبانی پنهانی با داعش صورت گرفته بود ، با مقاومت «نیروهای سوریه دمکراتیک» و «یگانهای مدافع خلق» روبرو شده است.به دنبال اشغال شهر جرابلس دولت ترکیه با هدف بازپس گیری شهر منبج و منطقه غرب روخانه فرات از «نیروهای سوریه دمکراتیک» و «یگانهای مدافع خلق» با پشتیبانی نیروی هوائی و آتش متمرکز توپخانه دست به پیشروی زد. «شورای نظامی جرابلس» و «یگانهای مدافع خلق» با صدور اطلاعیه های جداگانه ائی به ارتش ترکیه و نیروهای «ارتش به اصطلاح آزاد سوریه» هشدار دادند و اعلام کردند که در مقابل هرگونه پیشروی آنها مقاومت خواهند کرد.

در میانه این هشدارها، جنگنده های نیروی هوائی و توپخانه نیروی زمینی ارتش ترکیه شماری از روستاهای اطراف شهر جرابلس را بشدت مورد حمله قرار دادند. در نتیجه این بمبارانها شماری بالغ بر 100 نفر از اهالی این روستاها جان خود را از دست دادند و شمار بیشتری زخمی شده اند. گزارشها حاکی است که ارتش ترکیه روستای «الدندینه» را با سلاحهای شیمیائی مورد حمله قرار داده است. در جریان درگیریهای رودروی «یگانهای مدافع خلق» و «نیروهای سوریه دمکراتیک» از یک طرف و جهادیهای تحت حمایت ترکیه و ارتش این کشور از طرف دیگر 25 تن از اعضای یگانهای مدافع خلق نیز جان خود را از دست دادند. ارتش ترکیه نیز متحمل تلفات سنگینی شده است. تردیدی نبود که هدف عملیات «سپر فرات» داعش نبود بلکه جلوگیری از پیوند جغرافیائی کانتونهای سه گانه هدف آن بود. اما دولت ترکیه در حال حاضر و با توجه به مشکلات و بحرانهای داخلی و بین المللی که با آن روبروست به تنهائی و حتی با تکیه بر نیروی نظامی اش توان دستیابی به این هدف را نیز ندارد. ادامهٔ مطلب »

این کشته ها را انکار می کنند!

حکومت اسلامی یک گام به عقب نشسته، کشتار سال ۶۷ را گردن گرفته و در سنگر دوم کمین کرده است. نام این سنگر «منافقین خلق» است. کشتار را به بهانه ی آن توجیه می کنند. در این توجیه واقعیت دیگری را پنهان می کنند. کشتار صدها زندانی سیاسی چپ. اسامی برخی کشته شدگانی را که همجنان انکار می شوند، در این جا ببیند ...

حکومت اسلامی یک گام به عقب نشسته، کشتار سال ۶۷ را گردن گرفته و در سنگر دوم کمین کرده است. نام این سنگر «منافقین خلق» است. کشتار را به بهانه ی آن توجیه می کنند. در این توجیه واقعیت دیگری را پنهان می کنند. کشتار صدها زندانی سیاسی چپ. اسامی برخی کشته شدگانی را که همجنان انکار می شوند، در این جا ببیند …

 اخبار روز – حکومت زبان به اعتراف گشوده است. بعد از 28 سال، به قتل عام گسترده در زندان های سیاسی ایران اعتراف می کنند. این اعتراف، هر چند با قیافه ای حق به جانب و مصمم صورت می گیرد، و با توجیهات کثیف از جنس همان اعدام ها همراه است، اما همانند حباب بر آب است. هیچ کس در قتل عام هزاران زندانی سیاسی دست بسته، حق را به جانب قاتلین و اعدام کنندگان نخواهد داد.
حکومت اسلامی یک گام به عقب نشسته و کشتار سال 67 را گردن گرفته و در سنگر دوم کمین کرده است. نام این سنگر «منافقین خلق» است. می کوشند با توسل به سیاست های سازمان مجاهدین کشتارها را توجیه کنند. آن ها در این توجیهات واقعیت دیگری را پنهان می کنند. کشتار صدها زندانی سیاسی چپ. نامی از آن ها نمی برند زیرا نمی توان حتی با توجیهات امروز حکومتی ها اعدام آن ها را – که ربطی به «سیاست منافقین» نداشت، مشروع جلوه داد.
این سنگر نیز فرو خواهد ریخت. ادامهٔ مطلب »

فرهاد شعبانی: خود مدیریتی دمکراتیک روژآوا در بوته آزمایش

مسئولیت ما باوجود تمام نقطه ضعف ها و مخاطرات، در شرایطی که تجربه خودمدیریتی روژاوا می تواند چه در قلمرو داخلی و چه از ناحیه خارجی تحت فشار بیشتری قرار گیرد، نیروهای چپ و آزادیخواه در تمام بخش های کردستان نباید آنها را تنها بگذارند.

مسئولیت ما
باوجود تمام نقطه ضعف ها و مخاطرات، در شرایطی که تجربه خودمدیریتی روژاوا می تواند چه در قلمرو داخلی و چه از ناحیه خارجی تحت فشار بیشتری قرار گیرد، نیروهای چپ و آزادیخواه در تمام بخش های کردستان نباید آنها را تنها بگذارند.

دولت اردوغان در یک تبانی پنهانی با داعش و هماهنگی با طرفین ذینفع در دشمنی با جنبش آزادیخواهانه مردم کردستان، با هدف جلوگیری از پیشروی برق آسای «نیروهای مدافع خلق » ی. پ. گ»

و رویای درهم شکستن تجربه «خود مدیریتی دمکراتیک» و حاکمیت مردمی در روژآوا، بالاخره ارتش این کشور را وارد عمل کرد. لشکرکشی ارتش ترکیه به سوریه به هربهانه ای و با هرترفندی صورت گرفته باشد اهدافی جزء جلوگیری از توسعه قلمرو تحت حاکمیت خودمدیریتی دمکراتیک روژاوا به مرزهای ترکیه، ممانعت از بهم پیوستن کانتونهای سه گانه و دستیابی آنها به آبهای بین المللی را ندارد. نزدیک به 20 درصد از خاک سوریه در کنترل حاکمیت خودمدیریتی روژاوا قرار دارد که، بیشترین مناطق آن در مرز سوریه با ترکیه واقع شده است.

هراس دولت ترکیه از نیرومند شدن «حزب اتحاد دمکراتیک» و بازوی نظامی این حزب یعنی «نیروهای مدافع خلق» به روزهای آغازین  اعلام موجودیت «خود مدیریتی کانتون های سه گانه عفرین، جزیره و کوبانی » و بویژه «اعلام موجودیت منطقه کنفدراسیون دمکراتیک روژاوا » در کنفرانس «رمیلان» برمی گردد. از آن تاریخ تاکنون یکی از اولویتهای سیاست منطقه ای «حزب عدالت و توسعه» و دولت اردوغان در هم شکستن این تجربه بوده است. تغییر استراتژی اردوغان و نزدیک شدن به اسد و متعاقب آن، برگزاری نشست پنهانی دولتهای ترکیه و سوریه در الجزایر به پس از برگزاری کنفرانس «رمیلان» در 17 ماه مارس سال 2016 برمی گردد. ادامهٔ مطلب »

بنیانگذار خاوران

بنیانگذار خاوران

بنیانگذار خاوران

ادامهٔ مطلب »

حمایت مجلس خبرگان از کشتارهای سال ۶۷

مجلس خبرگان با انتشار بیانیه ای از اعدام های ۶۷ دفاع کرده و هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت انتشار نوار صوتی آقای منتظری را «ضربه زدن به امام و بیت او» ارزیابی کرده است ...

مجلس خبرگان با انتشار بیانیه ای از اعدام های ۶۷ دفاع کرده و هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت انتشار نوار صوتی آقای منتظری را «ضربه زدن به امام و بیت او» ارزیابی کرده است …

اخبار روز:مجلس خبرگان رهبری نظام جمهوری اسلامی که در این دوره بسیاری از نمایندگان آن با رای اصلاح طلبان انتخاب شدند، در یک بیانیه از کشتارهای سال ۶۷ به دستور آیت اله خمینی دفاع کرد. هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس تشخیص مصلحت نظام نیز در سخنانی ضمن حمایت مجدد از خمینی، هدف «هجمه های اخیر» را «مرحوم حاج احمد آقا و بیت محترم ایشان» و «انتقام از نقش و جایگاه بی‌نظیر امام در تاریخ معاصر ایران و جهان» دانست. ادامهٔ مطلب »

هاشمی رفسنجانی: با طرح مسائل اخیر دنبال خدشه به احمد خمینی هستند

اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفته است "رسانه‌های معاند" موج حمله به آیت‌الله خمینی به راه انداخته‌اند. آقای هاشمی رفسنجانی گفته است که موج انتقادها از اعدام‌ هزاران زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ برای خدشه وارد کردن به احمد خمینی و دیگر اعضای خاندان خمینی ایجاد شده است.

اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفته است «رسانه‌های معاند» موج حمله به آیت‌الله خمینی به راه انداخته‌اند.
آقای هاشمی رفسنجانی گفته است که موج انتقادها از اعدام‌ هزاران زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ برای خدشه وارد کردن به احمد خمینی و دیگر اعضای خاندان خمینی ایجاد شده است.

بی‌بی‌سی:اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفته است «رسانه‌های معاند» موج حمله به آیت‌الله خمینی به راه انداخته‌اند.آقای هاشمی رفسنجانی گفته است که موج انتقادها از اعدام‌ هزاران زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ برای خدشه وارد کردن به احمد خمینی و دیگر اعضای خاندان خمینی ایجاد شده است.به گزارش روابط عمومی مجمع تشخیص، آقای رفسنجانی در جلسه این نهاد گفته است: «یکی از اهداف شوم دشمنان از طرح مسائل اخیر، خدشه وارد کردن به جایگاه مرحوم حاج احمد آقا و بیت معزز امام در جامعه است که نباید اجازه داد به اهداف خود برسند.»اخیرا فایلی صوتی از جلسه آیت‌الله حسینعلی منتظری، قائم مقام وقت رهبر جمهوری اسلامی، با هیئت اعدام‌ها منتشر شده که در آن آقای منتظری نسبت به «جنایتی» که در حال انجام است هشدار می‌دهد. ادامهٔ مطلب »

برای اولین بار- انتشار دیدار آیت الله منتظری با مسؤولین اعدامهای تابستان 67

۲ موردی‌که‌ هاشمی رفسنجانی روی آن معامله نمی‌کند

اخبار روز:اخیرا سخنانی به نقل از هاشمی رفسنجانی در رسانه ها و شبکه های اجتماعی منتشر شده که توجه زیادی را به خود جلب کرده است. هاشمی چه گفته است؟
هاشمی در تیرماه سال جاری تاکید کرد: «مطمئن باشید الان هم در ایران کسی نزدیک‌تر از من به رهبر معظم انقلاب نیست. در زمان امام (ره) با اینکه ارادتی قلبی به ایشان داشتم، وقتی در مسائل سیاسی اختلاف نظر پیدا می‌کردیم، نظراتم را می‌گفتم و به امام عرض می‌کردم که در این قضیه از شما پیروی می‌کنم. همچنین در دوران رهبری آیت‌ا… خامنه‌ای نیز علاوه بر سوابق طولانی دوستی، همکاری و همدلی، گاهی که اختلاف نظر پیدا می‌شود، به ایشان هم عرض کردم نظرم این است، اما شما رهبر جامعه هستید و من باید از شما پیروی کنم و برای مسائل اختلافی نیز حجت شرعی دارم.» روز گذشته مطلبی درباره رابطه با ارادت آیت‌ا… هاشمی به مقام معظم رهبری منتشر شد که به این شرح است: مرحوم علی اکبر پرورش که به روایت گفت‌وگو بین آقایان ناطق نوری وهاشمی پرداخته، می‌نویسد: «آقای ناطق تعریف کرد چند وقت پیش دیدم آقای هاشمی یک سری قرص از توی جیبش درآورد و آب خواست و خورد. می‌دانید که بنیه هاشمی خیلی قوی است… آقای ناطق می‌گفت پرسیدم آقای هاشمی شما قرص می‌خورید؟ گفت: بله. گفتم: شما که اهل قرص نبودید؟ گفت: دچار سرگیجه می‌شوم. گاهی وقت‌ها هم از خواب بلند می‌شوم، زمین می‌خورم. ادامهٔ مطلب »

نوشته شده در خبر. برچسب‌ها: , . Leave a Comment »

روایت یکی از خانواده‌های خاوران از جنایت‌های حکومت و ایستادگی خانواده‌ها

هر بار که به آن جا می‌رفتیم، چند گور آماده دفن را می‌دیدیم که هفته بعد پر شده بود و خانواده‌ای با قامت استوار و چشمانی خون بار و خشم فرو خفته به جمع‌مان می‌پیوستند. با وجود تهدیدها و حضور همیشگی ماموران مسلح و گاهی تیراندازی هوایی و زمینی، خانواده‌ها هر جمعه در خاوران جمع می‌شدند.

هر بار که به آن جا می‌رفتیم، چند گور آماده دفن را می‌دیدیم که هفته بعد پر شده بود و خانواده‌ای با قامت استوار و چشمانی خون بار و خشم فرو خفته به جمع‌مان می‌پیوستند. با وجود تهدیدها و حضور همیشگی ماموران مسلح و گاهی تیراندازی هوایی و زمینی، خانواده‌ها هر جمعه در خاوران جمع می‌شدند.

اواسط شهریور سال 60 بود، پنج شنبه‌ای با دو ماشین داشتیم به خاوران می‌رفتیم تا ساعتی پیش عزیزان‌مان و در جمع خانواده‌های داغ دیده باشیم.

از میدان افسریه، بعد از مشیریه که به سمت خاوران حرکت کردیم( آن موقع هنوز افسریه به صورت اتوبان نبود و این قسمت را سه راه افسریه می‌گفتند)، توجه‌ام به یک ماشین پیکان سفید رنگ جلب شد که پنج مرد داخل آن نشسته بودند و افراد کنار درب‌ها، هر کدام یک لوله فلزی در دست داشتند و نزدیک ما حرکت می‌کردند و ما موضوع را با بقیه در میان گذاشتیم.

به سه راهی خاور شهر رسیدیم و دیدم کنار جاده ماشین یکی از خانواده‌ها توقف کرده و شیشه‌های ماشین خرد شده و سرنشین‌های ماشین که از خانواده‌ها بودند، کنار جاده داشتند خرده شیشه‌ها را از لباس‌های خود تکان می‌دادند. به محض این که ما توقف کردیم، آن ماشین پیکان هم توقف کرد و گفت اینجا نیست، جلوتر بیایید و حرکت کرد. ابتدا فکر کردیم تصادف کرده‌اند، پیاده شدیم و علت را پرسیدیم گفتند تازه سر مزار عزیزان‌مان نشسته بودیم که یک دفعه چماقداران  از پشت دیوار باغ هندوها سرازیر شدند و به خانواده‌ها حمله کردند و ما موفق شدیم خودمان را به ماشین برسانیم، ولی آن‌ها توانستند شیشه‌های ماشین را خرد کنند. آن زمان هنوز خاوران بدون حصار بود و در نتیجه امکان فرار زیاد بود و گفتند که به سمت تپه‌های شمالی فرار کردند.

گوشه ای از رنجهای بازماندگان جانباختگان دهه شصت [2/2]- تلویزیون راه کارگر

گوشه ای از رنجهای بازماندگان جانباختگان دهه شصت [1/2]

برای اولین بار- انتشار دیدار آیت الله منتظری با مسؤولین اعدامهای تابستان 67

 

ادامهٔ مطلب »

گوشه ای از رنجهای بازماندگان جانباختگان دهه شصت [2/2]- تلویزیون راه کارگر

ادامهٔ مطلب »

گوشه ای از رنجهای بازماندگان جانباختگان دهه شصت [1/2]

هیات آک پارتی از مراسم قربانین حمله «شاهین بَی» رانده شد

پیشتر رسانه های ترکیه گزارش کرده بودند که شمار زیادی از اعضای داعش در این شهر و نواحی اطراف آن دارای خانه های تیمی بوده و مقام های محلی نیز از این موضوع اطلاع دارند. شهر شاهین بی در ۲۷ کیلومتری جنوب شهر غازی عنتاب قرار دارد و اکثر ساکنان آن را شهروندان کُرد تشکیل می دهند.

پیشتر رسانه های ترکیه گزارش کرده بودند که شمار زیادی از اعضای داعش در این شهر و نواحی اطراف آن دارای خانه های تیمی بوده و مقام های محلی نیز از این موضوع اطلاع دارند.
شهر شاهین بی در ۲۷ کیلومتری جنوب شهر غازی عنتاب قرار دارد و اکثر ساکنان آن را شهروندان کُرد تشکیل می دهند.

NNSROJ: مقام های استان غازی عنتاب اعلام کردند که شمار شهروندان غیرنظامی که در جریان حمله انتحاری شامگاه روز گذشته ۲۰آگوست، جان خود را از دست داده اند به ۵۱ تن رسیده است.استاندار غازی عنتاب شمار مجروحان این انفجار را نیز بیش از ۱۰۰ تن برشمرد و حال عمومی دست کم ۱۷ تن از مجروحان را نیز وخیم گزارش کرده است.صلاح الدین دمیرتاش رئیس مشترک حزب دموکراتیک خلق ها ضمن محکوم کردن انفجار شاهین بی هشدار داده که این اولین و آخرین حمله از این دست نخواهد بود.دمیرتاش در گفتگو با رسانه های خبری افزود «ذهنیت و تفکری که قتل عام عنتاب را سبب شد، آماده است تا قتل عام های مشابهی را در مکان های دیگر و به روشهای دیگری نیز سازماندهی و به انجام برساند».
دمیرتاش همزمان از شهروندان و قربانیان خواست تا با پیگیری و به سرانجام رساندن صلح از عاملان این قتل عام انتقام بگیرند «انتقامی بزرگتر از این وجود ندارد ایجاد صلح و آرامش در کشور بهترین جواب برای این افراد پست است». ادامهٔ مطلب »

دیدار فعالین کارگری با محمد جراحی

در این دیدار ضمن گرامیداشت زنده یاد شاهرخ زمانی و ابراز خشنودی از آزادی محمد جراحی پس از 5 سال مقاومت، این رهبران جنبش کارگری بر ادامه تلاشها و مبارزات خود برای دستیابی به مطالبات حق طلبانه کارگران و لغو اتهامات امنیتی بر فعالیتهای صنفی و مدنی پای فشردند.

در این دیدار ضمن گرامیداشت زنده یاد شاهرخ زمانی و ابراز خشنودی از آزادی محمد جراحی پس از 5 سال مقاومت، این رهبران جنبش کارگری بر ادامه تلاشها و مبارزات خود برای دستیابی به مطالبات حق طلبانه کارگران و لغو اتهامات امنیتی بر فعالیتهای صنفی و مدنی پای فشردند.

روز پنجشنبه 28 مردادماه تعدادی از چهره های مبارز کارگری از جمله جعفرعظیم زاده و محمودصالحی هرکدام از راه های دور به دیدار محمد جراحی عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری و یکی از رهبران زندانی جنبش کارگری ایران که بعد از تحمل 5 سال درد و رنجهای روحی و جسمی ناشی از شرایط و فضای غیر انسانی حاکم بر زندان در روز سه شنبه 19 مرداد 95 آزاد شده بود، رفتند.

فرصت این دیدار که اینک پس از سالها مقاومت و پایداری و مبارزه و تحمل مصائب و مشکلات فراوان که بصورت جداگانه و درعرصه های مختلف فعالیت های کارگری برای هریک از این رهبران حاصل شده بود ، در فضایی بسیارصمیمی و پرشور صورت گرفت. ادامهٔ مطلب »

جنگنده های روسی در پایگاه هوایی همدان

جنگنده های روسی در پایگاه هوایی همدان ، غوطه ور شدن هر چه بیشتر رژیم اسلامی در جنگ داخلی سراسر ارتجاعی سوریه، اتحاد نیروهای چپ علیه کودتای نظامی و کودتای اردغان در ترکیه و … – روبن مارکاریان

 

اکبری‌منفرد: آیا برای اعدام خواهران و برادرانم باید از شما عذرخواهی کنم؟

به گفته او در دادگاه همسرش بحث‌ها بیش‌تر از آن‌که بر سر شرکت این زندانی سیاسی زن در تجمعات اعتراضی باشد، بر فعالیت‌های خواهر و برادرش در کمپ اشرف متمرکز بوده و قاضی ابوالقاسم صلواتی به او گفته است که ما دست‌مان به خواهر و برادرت نمی‌رسد و تو حکم آن‌ها را می‌کشی.»

به گفته او در دادگاه همسرش بحث‌ها بیش‌تر از آن‌که بر سر شرکت این زندانی سیاسی زن در تجمعات اعتراضی باشد، بر فعالیت‌های خواهر و برادرش در کمپ اشرف متمرکز بوده و قاضی ابوالقاسم صلواتی به او گفته است که ما دست‌مان به خواهر و برادرت نمی‌رسد و تو حکم آن‌ها را می‌کشی.»

رادیو زمانه:مریم اکبری‌ منفرد، زندانی سیاسی محکوم به ۱۵ سال حبس که به تازگی و برای سومین بار تقاضای اعاده دادرسی کرده است، در پاسخ به فشار بازجویانش برای درخواست عفو، آن‌ها را به خاطر اعدام خواهران و برادرانش در دهه ۶۰ مورد سوال قرار داده است: «آیا باید بگویم مرا ببخشید که چهار برادر و خواهرم را اعدام کردید؟»این زندانی سیاسی تا‌کنون دو بار در اعتراض به ناعادلانه بودن روند محاکمه‌اش تقاضای اعاده دادرسی داده اما این تقاضاها پذیرفته نشده‌اند و چنانکه همسرش به منابع خبری مرتبط با زندانیان سیاسی گفته است، شعبه ۳۸ دادگاه تجدیدنظر پیش از معرفی وکیل و تسلیم لایحه دفاعیه، رای به رد این تقاضا داده است.مریم اکبری‌ منفرد به تازگی برای سومین بار تقاضای اعاده دادرسی کرده و در انتظار تصمیم شعبه تجدیدنظر است.او در پاسخ به فشار بازجویان برای درخواست عفو، افراد مرتبط با زندانیان سیاسی را در جریان این فشارها گذاشته و نوشته است: «آیا باید بنویسم ببخشید که بدون فعالیت سیاسی مرا به زندان انداختید فقط به خاطر این‌که اعضای خانواده‌ام در لیبرتی و اشرف بوده‌اند؟»حسن جعفری، همسر مریم اکبری‌ منفرد گفته است که همسرش به غیر از شرکت در چند تجمع اعتراضی در سال ۸۸ هیچ فعالیت سیاسی‌ای نداشته و تنها دلیل محکومیت او، گرایش خواهر و برادرهایش به سازمان مجاهدین خلق است. ادامهٔ مطلب »

بهروز سورن: آب در لانه مورچگان! سکوتی که شکسته شد!

برای بررسی چرائی انتشار این نوار در شرایط کنونی میتوان مبحثی جدا در آینده باز کرد. دستاورد تا کنونی انتشار این نوار صوتی آنست که بسیاری از مسئولین این جنایت بزرگ که هنوز در قید حیات هستند را ناچار به موضعگیری و زبان گشودن کرده است. باز هم همانطور که پیش بینی می شد این نوار با فشارها و تهدید های اطلاعاتی ( قم ) بر احمد منتظری فرزندش از روی سایت منتظری حذف شد.

برای بررسی چرائی انتشار این نوار در شرایط کنونی میتوان مبحثی جدا در آینده باز کرد. دستاورد تا کنونی انتشار این نوار صوتی آنست که بسیاری از مسئولین این جنایت بزرگ که هنوز در قید حیات هستند را ناچار به موضعگیری و زبان گشودن کرده است. باز هم همانطور که پیش بینی می شد این نوار با فشارها و تهدید های اطلاعاتی ( قم ) بر احمد منتظری فرزندش از روی سایت منتظری حذف شد.

همانطور که انتظار میرفت با انتشار نوار دیدار منتظری با هیئت مرگ و صادرکنندگان احکام قتلعام زندانیان سیاسی در زندانها درتابستان سال 1367, واکنش های بسیاری از سوی اعضای این هیئت و برخی از آنان که سرانگشتانشان از آندوره هنوز بخون آغشته است, صورت گرفت.اهمیت و ارزش بسیار این نوار علاوه بر جنبه سندیت آن این است که اعترافات از زبان خود آمرین جنایت بزرگ است ( اعضای هیئت مرگ زندانهای تهران ) که از پستوی جلسه ای بسیار سری و محرمانه بیرون زده است. ضمن اینکه دامنه تاثیرگذاری آن بر افکار عمومی و بویژه نسل های جوان تر بلحاظ صوتی بودن آن بسیار بالاست.

اعضای هیئت مرگ: حسینعلی نیری (حاکم شرع وقت)، مرتضی اشراقی (دادستان وقت)، ابراهیم رئیسی (معاون وقت دادستان) و مصطفی پورمحمدی ( نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین ) بوده اند.)

برای بررسی چرائی انتشار این نوار در شرایط کنونی میتوان مبحثی جدا در آینده باز کرد. دستاورد تا کنونی انتشار این نوار صوتی آنست که بسیاری از مسئولین این جنایت بزرگ که هنوز در قید حیات هستند را ناچار به موضعگیری و زبان گشودن کرده است. باز هم همانطور که پیش بینی می شد این نوار با فشارها و تهدید های اطلاعاتی ( قم ) بر احمد منتظری فرزندش از روی سایت منتظری حذف شد.

اول شهريور قتل عام چپ‌ها آغاز مي‌شود بي‌هيچ خنده‌اي! حسن مرتضوی

ادامهٔ مطلب »

منبج؛ شهر در خون خفته

احمد علی یکی از شهروندان منبجی می گوید که برادر کوچکترش تنها به این دلیل که حاضر به تحویل دادن مغازه اش به اعضای داعش نشده بوده است در میدان سفینه سربریده شده است.

احمد علی یکی از شهروندان منبجی می گوید که برادر کوچکترش تنها به این دلیل که حاضر به تحویل دادن مغازه اش به اعضای داعش نشده بوده است در میدان سفینه سربریده شده است.

گزارش: عمار گلی NNSROJ: یک روز پس از آزادی کامل منبج، اندک اندک حقایق خونین نهفته در پس زمامداری گروه دولت اسلامی بر این شهر هویدا می شوند. گروه دولت اسلامی اندکی پس از تصرف شهر منبج در بهار سال ۲۰۱۴، محلی را برای مجازات مخالفان و کسانی که از قوانین این گروه تخطی می کرده اند تعیین می کند و میدانی را به شکل یک قایق در این محل بنا می نهد. این میدان به شکلی طراحی شده بود که اعضای داعش هم بتوانند پیکر قربانیان را مصلوب کنند و هم اینکه سر قطع شده آنان را نیز برای روزهای متموالی به نمایش گذارند. به گفته یکی از شهروندان اهل منبج اعضای داعش در طی دو سالی که قدرت را در این شهر در قبضه خود داشته اند در میدان «سفینه» سر دست کم ۲۶۰ شهروند را در این شهر از تن جدا کرده اند. هم اکنون شهروندان منبجی از این میدان با عوان «میدان مرگ» یاد می کرده اند. یکی از شاهدان به خبرنگار آژانس هاوار گفته است که اعضای داعش پس از آنکه شهروندان را در این میدان سر می بریده اند، بدن بی سر قربانیان را در مرکز این میدان به صلیب می کشیده و سر آنان را نیز بر فراز بدن مصلوب شده نصب می کرده اند. اعضای داعش پیکر مصلوب شده قربانیان را به مدت چهار روز در این میدان نگه می داشته اند. احمد علی یکی از شهروندان منبجی می گوید که برادر کوچکترش تنها به این دلیل که حاضر به تحویل دادن مغازه اش به اعضای داعش نشده بوده است در میدان سفینه سربریده شده است. ادامهٔ مطلب »

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: