محمد رضا شالگونی:فیدل کاسترو کسی که تا آخرین نفس به عدالت اجتماعی وفادار ماند

با مرگ فیدل کاسترو یکی از شاخص ترین چهره های پیکارهای طبقاتی یک صد سال اخیر جهان ما خاموش شد. او به لحاظ تأثیرگذاری بر جنبش های توده ای چپ در قرن بیستم ، بی تردید در ردیف افرادی بود مانند لنین ، مائوتسه دون ، هوشی مین و (رفیق و همرزم خودش) چه گوارا. بنابراین کارنامه سیاسی او ، خواه ناخواه ، نموداری است از ترازنامه سوسیالیسم قرن بیستم ، به ویژه در کوبا

با مرگ فیدل کاسترو یکی از شاخص ترین چهره های پیکارهای طبقاتی یک صد سال اخیر جهان ما خاموش شد. او به لحاظ تأثیرگذاری بر جنبش های توده ای چپ در قرن بیستم ، بی تردید در ردیف افرادی بود مانند لنین ، مائوتسه دون ، هوشی مین و (رفیق و همرزم خودش) چه گوارا. بنابراین کارنامه سیاسی او ، خواه ناخواه ، نموداری است از ترازنامه سوسیالیسم قرن بیستم ، به ویژه در کوبا

با مرگ فیدل کاسترو یکی از شاخص ترین چهره های پیکارهای طبقاتی یک صد سال اخیر جهان ما خاموش شد. او به لحاظ تأثیرگذاری بر جنبش های توده ای چپ در قرن بیستم ، بی تردید در ردیف افرادی بود مانند لنین ، مائوتسه دون ، هوشی مین و (رفیق و همرزم خودش) چه گوارا. بنابراین کارنامه سیاسی او ، خواه ناخواه ، نموداری است از ترازنامه سوسیالیسم قرن بیستم ، به ویژه در کوبا :

۱ – ارزشمندترین دست آورد انقلاب و نظام سیاسی – اجتماعی کوبا (که علیرغم شکست عمومی الگوی سوسیالیسم قرن بیستم) همچنان الهام بخش مانده ، سیستم تأمین اجتماعی کوباست. نقش شخص فیدل کاسترو در استقرار این سیستم و دفاع پیگیر از آن در دشوارترین دوره های سوسیالیسم کوبا تعیین کننده بوده است. غالب مردم کوبا و بسیاری از چپ های امریکای لاتین فیدل کاسترو را با اسم کوچک او می نامند. فیدل در معنای لغوی ، یعنی وفادار. و کاسترو در تمام دوران مبارزه و حکومت اش نشان داد که آدم بسیار وفاداری بود ، اما نه ضرورتاً به نزدیکان و حتی افراد خانواه اش ، بلکه بیش از همه به عدالت اجتماعی. کوبا به لحاظ اقتصادی هنوز کشور فقیری است و در شش دهه گذشته بیش از هر کشور دیگری در محاصره اقتصادی بی رحمانه امپریالیسم امریکا ضربه دیده ، اما دولت کوبا در بدترین شرایط کوشیده است از حقوق برابر شهروندان کشور برای داشتن حداقل تغذیه لازم ، آموزش، بهداشت و مسکن پاسداری کند. و در این زمینه دست آوردهای بسیار ارزشمندی دارد که حتی دشمنان کاسترو نمی توانند آن را انکار کنند. ادامهٔ مطلب »

بیانیه ‌کانون نویسندگان ایران: هجدهمین سالگرد قتل محمد مختاری و محمدجعفر پوینده

در هجدهمین سالگرد قتل جانباختگانِ راه آزادی، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، کانون نویسندگان ایران بار دیگر اعلام میکند که با آرمانهای پاک و آزادیخواهانه ی یاران از دست رفته ی خود برای دست یابی به آزادی اندیشه و بیان بی هیچ حصر و استثنا، بر همان پیمان است که بود، هرگز حتا یکدم از دادخواهی در نمیگذرد و تا محاکمه و مجازات آمران و عاملانِ جنایتهای سه دهه ی اخیر و برچیده شدن تمامی بساطِ شکنجه و آزار و آزادی کُشی دمی از پای نمینشیند.

در هجدهمین سالگرد قتل جانباختگانِ راه آزادی، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، کانون نویسندگان ایران بار دیگر اعلام میکند که با آرمانهای پاک و آزادیخواهانه ی یاران از دست رفته ی خود برای دست یابی به آزادی اندیشه و بیان بی هیچ حصر و استثنا، بر همان پیمان است که بود، هرگز حتا یکدم از دادخواهی در نمیگذرد و تا محاکمه و مجازات آمران و عاملانِ جنایتهای سه دهه ی اخیر و برچیده شدن تمامی بساطِ شکنجه و آزار و آزادی کُشی دمی از پای نمینشیند.

هجده سال از خزان هولناک سال۱٣۷۷ گذشت. اما روشنایی هنوز در پرده های تو در تو و تاریکِ ابهام زندانیست. هر چند در آن پاییز مرگبار شاخه ها و برگ های قتلهای سازمانیافته و سیاسی- عقیدتی نمایان شد، اما ریشه های رویکرد ارتجاعی کشتار و حذف مخالفان و دگراندیشان نه تنها همچنان برجا مانده است بلکه سیر آن را میتوان تا نخستین سالهای پاگرفتن حاکمیت جدید پی گرفت. حذف فیزیکی مخالفان و منتقدان در بسیاری از شهرها به گونه ای شکل گرفت که رعب و وحشت را در بدنه ی جامعه بپراکند. پیام نمایندگان ستم روشن بود: هر صدای آزادی خواهانه ای را در گلو خفه می کنیم! سپس برای زمینه سازی فرهنگی – تبلیغاتی ساخت برنامه های تلویزیونی بر ضد روشنفکران مستقل در دستور کار قرار گرفت. دور تازه ی سرکوبِ آزادیخواهان با برنامه های ننگینی چون»هویت» از سوی کارگزاران امنیتی در سیمای جمهوری اسلامی آغاز شد .آن گاه نوبت به احضار و تهدید نویسندگان، شاعران و همه ی روشنفکران مستقلی رسید که درپی تجدید فعالیت نهاد مستقل اهل قلم، کانون نویسندگان ایران، بر آمده بودند. طرح ناکام به دره انداختن اتوبوس حامل نویسندگان در سفر ارمنستان و ربودن یکی از فعالان کانون، این چرخه ی وحشت افکنی را به اوج های تازه ای رساند. ادامهٔ مطلب »

مقاله ای از ایناسو رامونه، مدیر پیشین لوموند دیپلماتیک و مولف بیوگرافی کاسترو: «فیدل کاستروئی که من می شناختم»

”فیدل کاسترو“ در کشورش و در سرتاسر آمریکای لاتین از اقتداری برخوردار بود که رُویه های چهارگانه ای به شخصیت وی می بخشید: نظریه پرداز انقلاب، فرمانده پیروزمند نظامی، بنیانگذار یک دولت ـ ملت و تدوین گر سیاست کوبا. هرچند به دشمنان او خوش نیاید، ”فیدل کاسترو جایگاه ویژه ای در معبد جهانی خدایگانانی یافته است که برای عدالت اجتماعی به نبرد برخاستند و همبستگی خود با مظلومان زمین را به ثبوت رساندند.

”فیدل کاسترو“ در کشورش و در سرتاسر آمریکای لاتین از اقتداری برخوردار بود که رُویه های چهارگانه ای به شخصیت وی می بخشید: نظریه پرداز انقلاب، فرمانده پیروزمند نظامی، بنیانگذار یک دولت ـ ملت و تدوین گر سیاست کوبا. هرچند به دشمنان او خوش نیاید، ”فیدل کاسترو جایگاه ویژه ای در معبد جهانی خدایگانانی یافته است که برای عدالت اجتماعی به نبرد برخاستند و همبستگی خود با مظلومان زمین را به ثبوت رساندند.

”فیدل“ درگذشت، اما جاودانه خواهد زیست. کمتر کسانی از افتخار راه یافتن به تاریخ و افسانه هنگام حیات خویش برخوردار گردیده اند. ”فیدل کاسترو“ که در ۹۰ سالگی چشم بر جهان فروبست یکی از آنان و واپسین «غول سرافراز» سیاست بین الملل بود. او به نسل شورشیان اسطوره ای ــ ”نلسون ماندلا“، ”هو شی مین“، ”پاتریس لومومبا“، ”امیوکار کبرال“، ”چه گوارا“، ”کارلوس ماریگلا“، ”کامیلو تورس“، ”مهدی بن برکة“ ــ تعلق داشت، که پس از جنگ جهانی دوم و در دورانی که آغاز جنگ سرد میان اتحاد شوروی و ایالات متحده نقش خویش را بر آن برجای می نهاد، با بلند پروازی و به امید تغییر جهانی نابرابر و زخم خورده از تبعیض، به جستجوی آرمان عدالت برآمدند و خود را به آوردگاه کارزار سیاسی درانداختند.

”فیدل کاسترو“ در طول دوران حکومتش (۲۰۰۶ ـ ۱۹۵۹) به رویارویی با ده رئیس حمهور آمریکا قد برافراشت (”ایزنهاور“، ”کندی“، ”جانسون“، ”نیکسون“، ”فورد“، ”کارتر“، ”ریگان“، ”بوش پدر“، ”کلینتون“،”بوش پسر“). به رهبری او کوبا، کشور کوچکی با مساحت یک صد هزار کیلومتر مربع و جمعیتی ۱۱ میلیونی، توانست سیاستی برازنده قدرتی بزرگ را در مقیاس کره خاک بپروراند و در گذار بیش از پنجاه سال به زورآزمایی با ایالات متحده برآید، که رهبرانش نه موفق شدند او را براندازند، نه توانستند از میان بردارند و نه حتی سر سوزنی انقلاب کوبا را به سمت و سوی دیگری بکشانند. ادامهٔ مطلب »

حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی):مرگ کاسترو

جهانیان از آمریکای لاتین تا آسیا و آفریقا و اروپا، کوباي کاسترو، و کاسترو کوبا را با آمریکای ترامپ و ترامپ آمریکا، قیاس میکند؛ در حالی که با انزجار به پیشواز ترامپ می رود، کاسترو را با احترام بدرقه می کند.

جهانیان از آمریکای لاتین تا آسیا و آفریقا و اروپا، کوباي کاسترو، و کاسترو کوبا را با آمریکای ترامپ و ترامپ آمریکا، قیاس میکند؛ در حالی که با انزجار به پیشواز ترامپ می رود، کاسترو را با احترام بدرقه می کند.

مرگ کاسترو در سن ۹۰ سالگی، بار دیگر سایه او، چه گوارا، انقلاب کوبا و دستآوردهای بزرگ این جزیره کوچک دریای کارائیب را باز برفراز سر جهان به حرکت در آورد.

مرگ کاسترو، علیرغم تلاشهای نوستالژیک جنگ سردی میدیای دست راستی در غرب، بار دیگر برتری اخلافی، ایدئولوژیکی و انسانی کوباي «کوچک»،  منزوی و ۵۰ سال تحت محاصره اقتصادی بر رقبا و  ابرقدرتی چون آمریکا،  و بر بخش اعظم قدرت های اقتصادی و نظامی جهان، در مقابل چشم جهانیان قرار داد.

برتری کوبا در تامین بهداشت و آموزش همگانی بر رقبایی چون آمریکا و بر تعداد زیادی از کشورهای اروپایی، آنهم در سخت ترین شرایط تحریم اقتصادی و تحمیل فقر و توطئه و جنگ آمریکا با آن، مرگ کاسترو را به پایان زندگی نماد مهمی از این برتری، مرگ یکی از برجسته ترین شخصیت های تاریخ نیم قرن گذشته تبدیل کرد.

جهانیان از آمریکای لاتین تا آسیا و آفریقا و اروپا،  کوباي کاسترو، و کاسترو کوبا  را با آمریکای ترامپ و ترامپ آمریکا، قیاس میکند؛ در حالی که با انزجار به پیشواز ترامپ می رود، کاسترو را با احترام بدرقه می کند. ادامهٔ مطلب »

نامۀ گلرخ ابراهیمی ایرایی به همسرش آرش صادقی و به نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر

از کلیه نهادهای حقوق بشری تقاضامندم در برابر مرگ خاموش همسرم واکنش نشان داده و مانع از بروز اتفاقی بی بازگشت شوند. گلرخ ابراهیمی ایرایی (همسر آرش صادقی) بند نسوان زندان اوین”

از کلیه نهادهای حقوق بشری تقاضامندم در برابر مرگ خاموش همسرم واکنش نشان داده و مانع از بروز اتفاقی بی بازگشت شوند.
گلرخ ابراهیمی ایرایی (همسر آرش صادقی)
بند نسوان زندان اوین”

آزادگان، سرفرازان تاریخ اند و آن‌چیزی که هرگز به بند کشیده نمی‌شود آزادگی‌ست.

باید بمانی تا طلوع صبح آزادی را در کنار پرچم افراشته‌اش، به شوق نظاره کنیم.

در میان حجم سختی که قصد فرسودن‌مان را دارد، روز به روز مقاوم‌تر می‌شویم و با هر دم و بازدم، گامی بیشتر به فردایی که برای آمدنش، بی‌هم بودن را تاب می آوریم، نزدیک می‌شویم.
کمی آنسو تر از منی، پشت همین دیوار های آجری و شاید این روزها با مرگ دست‌وپنجه نرم می‌کنی و من بی‌خبر از حال تو.
عشقت را در تار و پود وجودم مرور می‌کنم و بیش از پیش به این باور می‌رسم که تو از سربلندترین‌هایی.
می‌دانم بی‌عدالتی ای که در حق‌مان روا شده را با در دست گرفتن جانت فریاد می‌کنی. فردایی که بی‌تاب آمدنش هستیم از راه خواهد رسید.
باید بمانی تا طلوع صبح آزادی را در کنار پرچم افراشته‌اش، به شوق نظاره کنیم.
استقامتت ستودنیست آرش جانم.
باید بمانی که جان عزیزت را بیش از لمس آزادی عاشقم.
همراه همیشگی‌ات گلرخ

خطاب به نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر ادامهٔ مطلب »

احمد منتظری به ۲۱ سال حبس تعزیری و خلع لباس محکوم شد

احمد منتظری، فرزند آیت‌الله حسینعلی منتظری به اتهام اقدام علیه امنیت ملی با انتشار فایل صوتی منتسب به پدرش و انتشار اسناد رسمی و اسرار نظام به ۲۱ سال حبس تعزیری و خلع لباس محکوم شد.

احمد منتظری، فرزند آیت‌الله حسینعلی منتظری به اتهام اقدام علیه امنیت ملی با انتشار فایل صوتی منتسب به پدرش و انتشار اسناد رسمی و اسرار نظام به ۲۱ سال حبس تعزیری و خلع لباس محکوم شد.

رادیو فرانسه:احمد منتظری، فرزند آیت‌الله حسینعلی منتظری به اتهام اقدام علیه امنیت ملی با انتشار فایل صوتی منتسب به پدرش و انتشار اسناد رسمی و اسرار نظام به ۲۱ سال حبس تعزیری و خلع لباس محکوم شد.دفتر آیت‌الله منتظری، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: «پیرو پخش فایل صوتى آیت الله العظمی منتظرى درباره اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ پس از احضار و بازجویی های مکرر از احمد منتظری و نیز تشکیل دادگاه و ارائه دفاعیه، وی در تاریخ ۱۳۹۵/۹/۷ به دادسرای ویژه روحانیت قم احضار و حکم دادگاه به وی ابلاغ گردید».در این بیانیه که در پایگاه اینترنتی آیت الله منتظری منتشر شده، آمده است: «بر اساس این حکم آقای احمد منتظری به اتهام اقدام علیه امنیت ملى به تحمل ده سال حبس تعزیرى و به جهت انتشار فایل صوتى داراى طبقه بندى سرى به تحمل ده سال حبس تعزیرى و به اتهام تبلیغ علیه نظام به تحمل یک سال حبس تعزیرى جمعاً به تحمل ٢١ سال حبس تعزیرى محکوم شده است».بر پایه همین بیانیه، در حکم دادگاه تاکید شده است که با توجه به شرایط سنی آقای منتظری و فقدان سابقه محکومیت کیفری، شش سال حبس از مجموع محکومیت‌های حبس وی اجرا خواهد شد و خلع لباس وی از دائم به مدت سه سال تعلیق می‌یابد.

این حکم تا ٢٠ روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم دادگاه ویژه روحانیت می باشد. ادامهٔ مطلب »

نظرها و واکنش ها در باره سیلی زدن مامور شهرداری به صورت زن دستفروش فومنی – مریم محسنی

در ستایش و نکوهش فیدل/ مایک گونزالز

فیدل در سال 2006 بیمار شد، و پس از آن نسبتاً کم سخن گفت. مرگ او با سوگواری در سرتاسر جهان سوم همراه خواهد بود، زيرا کوبا برای مدت زمانی مديد، امکان رهایی از سرکوب امپریالیستی را نمایندگی می‌کرد. بقای کوبا الهام‌بخش امید بود. با این همه، دولتی که کاسترو بنیان گذاشت، یادآور آن است که هر سوسیالیسمی که شایسته‌ی ‌نامش باشد، نیازمند دموکراسی عمیق و رادیکال است.

فیدل در سال 2006 بیمار شد، و پس از آن نسبتاً کم سخن گفت. مرگ او با سوگواری در سرتاسر جهان سوم همراه خواهد بود، زيرا کوبا برای مدت زمانی مديد، امکان رهایی از سرکوب امپریالیستی را نمایندگی می‌کرد. بقای کوبا الهام‌بخش امید بود. با این همه، دولتی که کاسترو بنیان گذاشت، یادآور آن است که هر سوسیالیسمی که شایسته‌ی ‌نامش باشد، نیازمند دموکراسی عمیق و رادیکال است.

نقد اقتصاد سیاسی:فیدل کاسترو (1926 – 2016)، با هر معیاري، چهره‌ای است برجسته. حضور شکننده‌اش در سال‌های اخیر هنوز در سراسر آمریکای لاتین طنین‌انداز بود، حتی میان نسل‌هایی که شوک مسرت‌بخش انقلاب 1959 کوبا را تجربه نکرده بودند.

کوبا، پیش از انقلاب، مهلک‌ترین نماد استعمار بود. جنگ‌های رهايي‌بخش آن را از {سلطه‌ی} اسپانیا، ایالات متحد به خود اختصاص داد، و حكومت آن كشور مدعی این پیروزی شد؛ ايالات متحده قانون اساسی این کشور تازه‌استقلال‌یافته را به‌نحوي بازنویسی کرد تا از سلطه‌ی خود بر آن مطمئن شود.

شکر کوبا برای منافع امپریالیستی بهره‌برداری می‌شد تا کوبا را در شرایط تسلیم و اطاعت نگه دارد. فرهنگ کوبا ــ صدای بردگانی که حاضر به سکوت نبودند ــ از محتوا خالی و برای مصرف به گردشگران عرضه می‌شد.

ادامهٔ مطلب »

وداع با فیدل و نگاهی به میراث او گفتگوی داریوش ارجمندی با روبن مارکاریان

در باره انقلاب کوبا، دست آوردهای آن، نقش فیدل کاسترو، الگوی سیاسی انقلاب کوبا و….

فیدل کاسترو نماد انقلاب بود، گفتگو با بهروز فراهانی

فیدل کاسترو رهبر انقلاب کوبا در سن ۹۰ سالگی در هاوانا، درگذشت.

فیدل کاسترو شناخته شده ترین و بحث برانگیزترین رهبر یک انقلاب در جهان بود. او به همراه جمعی از یارانش از جمله ارنستو چه گوارا انقلاب کمونیستی کوبا را در سال ۱۹۵۹ میلادی به پیروزی رساند و در سال ۲۰۰۶ به خاطر بیماری از قدرت کناره گرفت و برادرش رائول کاسترو جایگزین او شد.
رائول کاسترو رئیس جمهوری کوبا در پیامی تلویزیونی اعلام کرد: «مردم عزیز کوبا، با غم و اندوهی عمیق در برابر شما حاضر شده ام برای اینکه به ملت مان، دوستانمان در قاره آمریکا و مردم جهان اعلام کنم که امروز ۲۵ نوامبر ۲۰۱۶ (زمان محلی) ساعت ۲۲:۲۹ دقیقه فیدل کاسترو فرمانده کل قوای انقلاب کوبا، درگذشت. برای احترام به خواسته همدمان فیدل، جسد او در ساعات اولیه روز شنبه ۲۶ نوامبر سوزانده خواهد شد.  کمیته برگزاری مراسم تشییع جنازه جزئیات مراسم بزرگداشت بنیانگذار انقلاب کوبا را به اطلاع مردم خواهد رساند.»

وداع با فیدل و نگاهی به میراث او گفتگوی داریوش ارجمندی با روبن مارکاریان

در ستایش و نکوهش فیدل/ مایک گونزالز

فیدل کاسترو نماد انقلاب بود، گفتگو با بهروز فراهانی

حمله شیمیایی مجدد گروه های جهادی به محله شیخ مقصود

گروه های جهادی یکبار دیگر محله عمدتا کُردنشین شیخ مقصود حلب را با موشک های حاوی مواد شیمیایی هدف قرار دادند. خبرگزاری هاوار گزارش کرده که بر اثر حملات امروز ۲۵ نوامبر، دست کم ۸ غیرنظامی مجروح شده اند که وضعیت شماری از آنان وخیم گزارش شده است.

گروه های جهادی یکبار دیگر محله عمدتا کُردنشین شیخ مقصود حلب را با موشک های حاوی مواد شیمیایی هدف قرار دادند. خبرگزاری هاوار گزارش کرده که بر اثر حملات امروز ۲۵ نوامبر، دست کم ۸ غیرنظامی مجروح شده اند که وضعیت شماری از آنان وخیم گزارش شده است.

NNSROJ: گروه های جهادی یکبار دیگر محله عمدتا کُردنشین شیخ مقصود حلب را با موشک های حاوی مواد شیمیایی هدف قرار دادند. خبرگزاری هاوار گزارش کرده که بر اثر حملات امروز ۲۵ نوامبر، دست کم ۸ غیرنظامی مجروح شده اند که وضعیت شماری از آنان وخیم گزارش شده است. یکی از پزشکان مرکز درمانی فجر محله شیخ مقصود اعلام کرده که تعدادی از مجروحان به دلیل استنشاق گازهای متصاعد از موشک های امروز دچار تشنج های ریوی، عوارض چشمی و پوستی شده اند. در طی سال های گذشته گروه های جهادی بارها محله شیخ مقصود را با  گازهای شیمیایی کلر و اعصاب هدف قرار داده اند. همزمان با حملات گروه های جهادی به شیخ مقصود توپخانه های ارتش ترکیه به شهرک العریمه در حد فاصل منبج و الباب دست کم ۱۵ غیرنظامی مجروح شدند.

ادامهٔ مطلب »

از هر ٧ زن در فرانسه، یک نفر قربانی خشونت جنسی شده است

این گزارش در مورد محل این موارد تجاوز، نیز نشان می دهد که بخش اصلی این موارد تجاوز در محیط‌های خانوادگی، نزدیکان، همسران، دوست پسرها، و ... رخ می‌دهد.

این گزارش در مورد محل این موارد تجاوز، نیز نشان می دهد که بخش اصلی این موارد تجاوز در محیط‌های خانوادگی، نزدیکان، همسران، دوست پسرها، و … رخ می‌دهد.

رادیو فرانسه:مطابق این گزارش، ۵ درصد زنان مورد مطالعه که کمتر از ٣۵ سال سن دارند اعتراف کرده‌اند که در دوازده ماه گذشته مورد تجاوز جنسی قرار گرفته‌اند؛ یعنی از هر ٢٠ زن یک نفر مورد تجاوز قرار گرفته است.

«انستیتوی ملی مطالعات جمعیت شناسی فرانسه»، امروز به مناسبت نزدیکی با روز جهانی مقابله با خشونت علیه زنان- که با روز جمعه پنجم آذر مصادف شده است- نتیجه یک پژوهش ملی در این‌باره را منتشر کرده است.این گزارش که «خشونت و مناسبات زن و مرد» نام دارد، در سال ٢٠۱۵ تهیه شده و جمعیتی با رقم ٢٧,٢۶٨ نفر را دربر می‌گیرد. در میان این گروه مورد مطالعه، ۱۵,۵۵۶ نفر زن و ۱۱,٧١٢ مرد مورد پرسش قرار گرفته‌اند؛ سن این گروه مورد مطالعه میان ٢٠ تا ۶٩ سال بوده است.گزارشگران توضیح داده‌اند که تمرکز پرسش‌های آنها بیشتر بر موارد تجاوز جنسی و یا کوشش بقصد تجاوز جنسی بوده است.
بنا بر اطلاعات منتشر شده در این گزارش، تعداد کسانی که در دوازده ماه اخیر مورد تجاوز قرار گرفته و یا در معرض تلاش بقصد تجاوز بوده‌اند، شامل ۶٢,٠٠٠  زن و ٢٧,٠٠٠ مرد می‌گردد. در میان این افراد ٢٧,۶٠٠ نفر زن و ١,١٠٠ مرد با مخاطره هر دو مورد تجاوز و اقدام ناکام برای تجاوز، روبرو شده‌اند. ادامهٔ مطلب »

نوشته شده در خبر, زنان. برچسب‌ها: , , . Leave a Comment »

هشدار عفو بین الملل در خصوص خطر زندانی شدن منصوره بهکیش

عفو بین‌الملل هشدار داده است که با توجه به سابقه صدور حکم خطر زندانی شدن و صدور احکام جدید برای این فعال حقوق بشر وجود دارد

عفو بین‌الملل هشدار داده است که با توجه به سابقه صدور حکم خطر زندانی شدن و صدور احکام جدید برای این فعال حقوق بشر وجود دارد

عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای با اشاره به بازجویی‌های صورت گرفته از منصوره بهکیش، درباره‌ی خطر زندانی شدن این فعال حقوق بشر ابراز نگرانی کرد.به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سازمان عفو بین‌الملل در این بیانیه که روز پنجشنبه چهارم آذرماه منتشر شده است، اعلام می‌دارد؛ منصوره بهکیش، فعال حقوق بشر، در اول و سوم آبان ماه در خصوص برگزاری مراسم برای اعدام‌های دهه ۶۰، بازدید از خاوران و انتشار مطالبی در فیس‌بوکدرباره نقض حقوق بشر در ایران، مورد بازجویی قرار گرفته است.عفو بین‌الملل افزوده است که وی در زمان بازجویی از حق داشتن وکیل محروم بوده و دفتر دادستانی دسترسی به پرونده را برای وکلای وی ممنوع کرده است.خانم منصوره بهکیش که شش عضو خانواده‌ی خود را در اعدام‌های دهه‌ی ۶۰ ازدست‌داده است، در سال ۱۳۹۱ به خاطر پیگیری حقیقت در مورد اعدام‌های دهه‌ی ۱۳۶۰، به «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از طریق تشکیل مادران عزادار» و «تبلیغ علیه نظام» متهم و به چهار سال زندان محکوم شد. سه سال و شش ماه از این مدت تعلیقی و شش ماه تعزیری است. ادامهٔ مطلب »

کانون نویسندگان ایران:دوم آذر سی و یکمین سال درگذشت غلامحسین ساعدی

نقادان تیزقلم اگر دلمرده نباشند پای بر گلویش می‌فشارند، بی‌اعتنایی و تشخیص آگاهانۀ مردم جانش را می‌گیرد. هر چند که به ظاهر اکثریت با شبه‌هنرمندان است ولی قدرت واقعی در هنر ماندگار برای تمام نسل‌هاست که بدست هنرمندان واقعی ملت پرداخته می‌شود. . .

نقادان تیزقلم اگر دلمرده نباشند پای بر گلویش می‌فشارند، بی‌اعتنایی و تشخیص آگاهانۀ مردم جانش را می‌گیرد. هر چند که به ظاهر اکثریت با شبه‌هنرمندان است ولی قدرت واقعی در هنر ماندگار برای تمام نسل‌هاست که بدست هنرمندان واقعی ملت پرداخته می‌شود. . . «

شبه‌هنرمند زائیدۀ سانسور است

توضیح: غلامحسین ساعدی هنگام مرگ در دوم آذر ۱۳۶۴ هنوز پنجاه سال نداشت (دی ۱۳۱۴) اما کارنامه ی پرباری از داستان کوتاه، رمان، نمایشنامه، فیلمنامه و ترجمه فراهم آورده بود و شهرت و محبوبیتی بسزا . روانپزشکی مجرب بود و مهمتر از هرچیز انسانی متعهد. از اعضای موثر کانون نویسندگان ایران در دور اول (دهه ۴۰) و یکی از دبیران دوره دوم فعالیتهای کانون (اواخر دهه ۵۰) بود. او در سال ۱۳۶۰ ناچار به فرار از ایران شد خودش در این باره گفته است:»ابتدا با تهدیدهای تلفنی شروع شده بود. در روزهای اول انقلاب ایران بیشتر از داستان‌نویسی و نمایشنامه نویسی که کار اصلی من است، مجبور بودم که برای سه روزنامه معتبر و عمده کشور هر روز مقاله بنویسم.

. . . پیش از قلع و قمع و نابود کردن روزنامه‌ها، بعد از نشر هر مقاله، تلفن‌های تهدیدآمیزی می‌شد تا آنجا که مجبور شدم از خانه فرار کنم و مدت یک سال در یک اتاق زیر شیروانی زندگی نیمه مخفی داشته باشم. در این میان برادرم را دستگیر کردند و مدام پدرم را تهدید می‌کردند که جای مرا پیدا کنند و آخر سر دوستان ترتیب فرار مرا دادند و من با چشم گریان و خشم فراوان و هزاران کلک از راه کوه‌ها و دره‌ها از مرز گذشتم و به پاکستان رسیدم و با اقدامات سازمان ملل و کمک چند حقوقدان فرانسوی ویزای فرانسه را گرفتم و به پاریس آمدم.»

اما زندگی او در فرانسه چندان نپایید و چهار سال بعد از ورودش درگذشت در حالی که هنوز جوان بود. گلشیری جایی در علت مرگ او گفته بود:»دق کرد».

غلامحسین ساعدی یکی از سخنرانان شبهای شعر گوته معروف به «ده شب شعر» بود. در اینجا بخش هایی از سخنرانی او را نقل می کنیم:

ادامهٔ مطلب »

«حکم بازداشت من حکم سلطان است»

تاک در بخشی از بیانیه خود تاکید کرده که "این عملیات برای انتقام غیرنظامیانی صورت گرفت که در زیرزمین شهر جزیره به طرزی وحشیانه قتل‌عام شدند. همه باید توجه کنند که این خود مقامات ترکیه بودند که فرمان سوزاندن شهروندانمان را در شهر جزیره صادر کردند، بنابراین تمام آنان مسئول هستند. جانیان آک پارتی فاشیست تابع هیچ قانونی نبوده و شهرهای کُردستان و خلقمان را ویران می کنند. باید بدانند که این آتش آنها را نیز خواهد سوزاند

تاک در بخشی از بیانیه خود تاکید کرده که «این عملیات برای انتقام غیرنظامیانی صورت گرفت که در زیرزمین شهر جزیره به طرزی وحشیانه قتل‌عام شدند. همه باید توجه کنند که این خود مقامات ترکیه بودند که فرمان سوزاندن شهروندانمان را در شهر جزیره صادر کردند، بنابراین تمام آنان مسئول هستند. جانیان آک پارتی فاشیست تابع هیچ قانونی نبوده و شهرهای کُردستان و خلقمان را ویران می کنند. باید بدانند که این آتش آنها را نیز خواهد سوزاند

NNSROJ: یکی از دادگاه های ترکیه حکم بازداشت شماری از رهبران حزب کارگران کُردستان و رئیس مشترک حزب اتحاد دموکراتیک را صادر کرد. به گزارش رسانه های ترکیه دادگاه ششم جریام سنگین آنکارا امروز ۲۲ نوامبر، با فرمان بازداشت صالح مسلم رئیس مشترک حزب اتحاد دموکراتیک، جمیل بایک، مراد کارایلان و فهمان حسین از رهبران حزب کارگران کُردستان را به اتهام دست داشتن در انفجار آنکارا صادر کرده است. در این حکم همچنین فرمان بازداشت ۴۸ تن دیگر از فعالان سیاسی کُرد از جمله دو تن از اعضای کنگره خلق به نام های زبیر آیدار و رمزی کارتال صادر شده است. در این حکم مقام های قضایی ترکیه مدعی شده اند که در نتیجه بازجویی های صورت گرفته مشخص شده است که حمله ۱۷ فوریه سال گذشته به نیروهای ارتش ترکیه در پایتخت این کشور به درخواست رهبران پ.ک.ک و صالح مسلم صورت ذیرفته است. رئیس مشترک حزب اتحاد دموکراتیک در واکنش به صدور حکم بازداشت وی در ترکیه اعلام کرده که روا نیست گفته شود که این حکم از سوی دادگاه صادر شده است بلکه این دستور «سلطانی است که فکر می کند فرامینش در تمام جهان پذیرفته می شوند». صالح مسلم در گفتگو با بخش کُردی صدای آمریکا می افزاید «آمریکا و اروپا نیز بر این امر واقف هستند که تنها یک نفر بر ترکیه حکمرانی می کند که قانون و دادگاه برای او محلی از اعراب ندارد». از سوی دیگر دادگاه ششم جرایم سنگین آنکارا درحالی حکم بازداشت فهمان حسین با کد سازمانی باهوز اردال را صادر کرده است که مقام های دولت ترکیه در ماه جولای مدعی شده بودند که این فرمانده ارشد حزب کارگران کُردستان بر اثر سوقصد یک گروه سوری جان خود را از دست داده بود. ادامهٔ مطلب »

حمله شدید هوایی به مواضع نیروهای شورای نظامی منبج

تشدید حملات ارتش ترکیه پس از آن صورت گرفت که نیروهای شورای نظامی منبج و شورای نظامی باب توانستند شمار دیگری از روستاهای کُردنشین شمال شرق شهر باب را از داعش بازپس بگیرند و به سمت این شهر پیشروی کنند. در روزهای گذشته یگان های مدافع خلق پس از پایان آموزش نیروهای محلی نیروهای خود را از غرب رود فرات به منظور مشارکت در عملیات بازپسگیری شهر رقه عقب کشیده بودند.

تشدید حملات ارتش ترکیه پس از آن صورت گرفت که نیروهای شورای نظامی منبج و شورای نظامی باب توانستند شمار دیگری از روستاهای کُردنشین شمال شرق شهر باب را از داعش بازپس بگیرند و به سمت این شهر پیشروی کنند. در روزهای گذشته یگان های مدافع خلق پس از پایان آموزش نیروهای محلی نیروهای خود را از غرب رود فرات به منظور مشارکت در عملیات بازپسگیری شهر رقه عقب کشیده بودند.

NNSROJ: توپخانه های ارتش ترکیه یکبار دیگر به شدت مواضع نیروهای شورای نظامی منبج را هدف قرار دادند. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، جنگنده های ارتش ترکیه از روز گذشته ٢٠ نوامبر، ده ها بار مواضع نیروهای شورای نظامی منبج را در غرب شهر منبج هدف قرار داده اند. ابو امجد فرمانده شورای نظامی منبج در گفتگو با این سازمان مدافع حقوق بشر اظهار داشته که در حمله عصر روز گذشته ۲۰ نوامبر یک عضو نیروهای شورای نظامی منبج جان خود را از دست داده و شمار دیگری نیز مجروح شده اند. به گفته این فرمانده نظامی جنگنده های ارتش ترکیه روستاهای یلان، قرت ویران و شیخ ناصر را بشدت بمباران کرده اند. از سوی دیگر توپخانه های ارتش ترکیه از بامداد امروز اقدام به توپباران مواضع نیروهای شورای نظامی منبج کرده اند. ادامهٔ مطلب »

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: