علي مهديزاده كليه وسايل… آخ آخ درست روز ديدار فرزندش… بلند مي‌شود، آرام لباس مي‌پوشد… مي داند رهسپار مرگ است

مي گويد برايم مرد تنها را بخوانيد. تمام اتاق، شصت هفتاد نفر آهسته و در حالي كه همه اشك مي‌ريزيم مي‌خوانيمش…

از صفحه حسن مرتضوی :خودش مي‌آيد، سمج مي‌آيد.از هر گوشه‌ي ذهنم با قدرت وارد مي‌شود، اول يك صداست، بعد رنگ است، بعد همهمه است بعد ناگهان تصوير واضح در ذهنم جرقه مي‌زند…
نگهبان در را يكهو باز مي‌كند: علي مهديزاده كليه وسايل… آخ آخ درست روز ديدار فرزندش… بلند مي‌شود، آرام لباس مي‌پوشد… مي داند رهسپار مرگ است … سكوت سكوت تمام اتاق را گرفته به ما مي گويد برايم مرد تنها را بخوانيد. تمام اتاق، شصت هفتاد نفر آهسته و در حالي كه همه اشك مي‌ريزيم مي‌خوانيمش…
با صدای بی‌صدا،
مث یه کوه، بلند،
مث یه خواب، کوتاه،
یه مرد بود، یه مرد!

 

بحرانِ تئوری و بحرانِ چشم‌انداز تاریخی / کمال خسروی

به‌نظر من ساختمان تئوریک آموزه‌ی مارکس را می‌توان برخلاف طرح فوق، چنین تصور کرد: این ساختمان یک بستر یا زمینه یا قرارگاه دارد. مثل زمینی که پی‌های ساختمان در آن فرو می‌روند. در نتیجه استقامت و استحکام ساختمان تئوریک تا حدی منوط است به استحکام و قدرت این زمینه و بستر. در این زمینه که به‌نظر من «ماتریالیسم پراتیکی» است، سه ستون اصلی فرو رفته‌اند که اسکلت ساختمان را می‌سازند. این سه ستون عبارتند از:
الف) تئوری مارکس درباره‌ی تاریخ یا ماتریالیسم تاریخی،
ب) تئوری مارکس درباره‌ی سرمایه‌داری یا نقد اقتصاد سیاسی، و
ج) تئوری مارکس درباره‌ی سوسیالیسم.

صورت‌بندی بحرانِ چپ در این اظهار که: هم تئوریِ انتقادی در بحران است و هم چشم‌اندازِ تاریخیِ رهاییِ انسان، ظاهری همان‌گویانه دارد. وقتی گفته می‌شود که بن‌بست تئوری و پراتیک انقلابی برای برانداختن روابط موجود و حاکم بر جهان ــ‌روابطی که متضمن سلطه و استثمارند‌ــ از یک سو ناشی از بحران تئوری و از سوی دیگر منتج از ناروشنی و ابهامِ چشم‌اندازِ تاریخیِ رهایی است، به‌نظر می‌رسد یک معنا دوبار تکرار شده است. زیرا، بحران تئوری انتقادی، تئوری‌ای که داعیه‌ی شناخت و نقد علمی وضع موجود را همهنگام دارد، می‌تواند ظاهراً ـ‌ـ‌یا بطور صوری‌ــ بدین معنا نیز تلقی شود که نیروهای انقلابی درون جامعه برنامه و چشم‌انداز معینی ندارند. پرده برداشتن از این ظاهرِ همان‌گویانه، اهمیت و معنای متدلوژیک این درک یا این صورتبندی از بحران چپ را آشکار خواهد کرد.

من در نوشته‌ی حاضر خواهم کوشید با کنار زدن پوششی که به این اظهار ظاهری همان‌گویانه می‌بخشد، آشکار کنم که چرا به‌وسیله‌ی این صورت‌بندی می‌توان از ایدآلیسمی استعلایی در روش، از یک سو، و از نسبی‌گراییِ فلج کننده‌ای در تئوری شناخت، و نیز از پراگماتیسمی مبتذل در عمل سیاسی، از سوی دیگر، پرهیز کرد. ادامهٔ مطلب »

از تیرماه، بررسی حجاب کارمندان آغاز می‌شود

این ستاد در دولت یازدهم هم بسیار فعال بوده و محمدحسین مقیمی، قائم مقام وزیر کشور پیش‌تر گفته بود که این ستاد تا‌کنون چهار هزار جلسه در سراسر کشور برگزار کرده و ۱۰هزار کارشناس در آن مشغولند تا تنها روی موضوعاتی چون گسترش عفاف و حجاب در میان مراجعه‌کنندگان به اداره‌ها و کارکنان آن‌ها کار کنند.

به نوشته روزنامه خراسان، بر اساس ابلاغیه برخی استانداری‌های کشور، به مدیران محلی اعلام شده که حسب تقویم برنامه‌های ستاد مرکزی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی وزارت کشور در سال ۹۶، مقرر شده از ماه آینده (تیرماه) بازرسی از ادارات استانی و شهرستانی در حوزه عفاف و حجاب توسط گروه‌های بازرسی ستاد صیانت استان آغاز شود.

این ادارات شامل دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و بانک‌های دولتی و خصوصی هستند.

«ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان» را محمود احمدی‌نژاد طی ابلاغیه‌ای به وزیر کشور وقت در سال ۱۳۸۷ تشکیل داد. دو محور اصلی فعالیت این ستاد، صیانت از حقوق شهروندی و ترویج و گسترش فرهنگ عفاف و حجاب است. ادامهٔ مطلب »

فیلم/ اجرای حکم ضد انسانی (ولی اسلامی) شلاق ، در ملا عام!

اکبر معصوم بیگی:گرامی باد سوم خرداد، سالروز شهادت امیر پرویز پویان ویارانش

در تمام این سالیان، خوداندیشی، اندیشه ورزی، ژرف نگری و ناوابستگی فکری پویان برایم سرمشق بوده است. اما بیش از هرچیزآنچه برایم اهمیت داشته این است که پویان همه ی دانش ، فرهنگ ، تجربه ی زندگی و هستی خودرا در پهنه ی عمل به کارگرفت تا در این جهان وارونه که عرصه ی تاخت و تاز نیرو های تباهی و پلشتی است چیزی را دیگرگون کند، و جان در سر این کار کرد.

در سراسر سالیانی که بر من گذشته است، پویان برای من مظهرشاخص روشنفکری متعهد به آرمان های والای آزادی، برابری و ستیز بی زنهار با بدی و شرّ و ستم بوده است. اما تنها این نبوده است. پویان به عکس خیل روشنفکران جهان سومی، با آن که در عنفوان جوانی در نبرد نابرابر با نیروهای سیاهی و تاریکی جان باخت و چندان مجال زیستن نیافت، بسیار با فرهنگ و چیز خوانده بود. به موسیقی خوب و مرغوب گوش می کرد، ادبیات می شناخت، از شیفتگان هنر بود ودر یک کلام، به اصطلاح بسیار جامع و همه جانبه بود. تک ذهنی و متحجر نبود.کافی است به نوشته ی کوتاه و فشرده ی او در بزرگداشت زنده یاد صمد بهرنگی نگاه کنید تا ببینید قوام و استواری و طراوت نثر فارسی او تا همین امروز همچنان حفظ شده است. گذشته از این، او از معدود انقلابیان روشنفکری بود که از احساس حقارت بری بود و، چنان که در جایی نوشته ام، در زمانی که کم و بیش هیچ نوشته ی انقلابی بدون اتکا به بزرگان و نظریه پردازان مارکسیسم و نقلِ مکّررگفتار ها و قول های این بزرگان نوشته و منتشر نمی شد، در سراسر جزوه ی «رد تئوری بقا» یش حتی یک بار برای تضمین نوشته ی خود از هیچ «اتوریته»ی مارکسیست نام نمی برد و نقلی نمی آورد .

ادامهٔ مطلب »

گشایش یا انسداد سیاسی؟ / پرویز صداقت

آن‌چه مایلم به‌عنوان جمع‌بندی ارائه کنم این است که برخلاف آن‌چه در بدو امر به نظر می‌رسد آرایش سیاسی موجود نه نشانه‌ی گشایش که حاکی از یک انسداد ساختاری بین دو جناح محافظه‌کار و میانه‌رو است. این دو هیچ‌کدام راهی برای چالش‌های بنیادی موجود در اقتصاد سیاسی ایران ندارند. تنها راه برون‌رفت، توسعه‌ی نهادهای جامعه‌ی مدنی، تشکل‌های مستقل، رسانه‌های مستقل است برای این که بتوانیم در فضای دوقطبی موجود صدای سومی ایجاد کنیم،

توضیح: مقاله‌ی حاضر، متن سخنان ارائه‌ی شده در نشستی است که در تاریخ یکم خردادماه 1396 در دانشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران در ارزیابی برنامه‌ی ششم توسعه برگزار شد.

پرسشی که مایلم در این جلسه مطرح کنم این است که برنامه‌ی ششم و سیاست‌های اقتصادی موجود تا چه حد قادر به حل بحران‌های موجود هستند. در ادامه، با توجه به پاسخ این پرسش به این سؤال بپردازم که آیا آرایش سیاسی موجود، یعنی آن چیزی که در روزهای اخیر (انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا) شاهد تحولاتی در آن بودیم، نویدبخش حل بحران‌های موجود خواهد بود؟ آیا قادر به گشایش خواهد بود یا نه برعکس این بیانگر نوعی انسداد سیاسی است که قادر به حل بحران‌های ما نیست؟

یک مسأله‌ی کلیدی در بحث حاضر وجود دارد به این ترتیب که در طول برنامه‌های مختلف اقتصادی جمهوری اسلامی، در سال‌هایی عملکرد بسیار بدتر از برنامه بوده و در سال‌هایی هم بهتر از برنامه عمل کرده‌ایم. این امر نشان‌دهنده‌ی اشکالاتی جدی است. این که دایماً یا جلوتر از برنامه‌ها و یا عقب‌تر از برنامه‌ها هستیم ناشی از چیست؟ چند مشکل کلیدی وجود دارد. ادامهٔ مطلب »

مبارزان ق.س.د به نزدیکی شهر رقا رسیدند؛ تبهکاران به داخل شهر رقا فرار می کنند +[ویدیو]

مرکز خبر – خبرگزاری فرات:نیروهای سوریه دمکراتیک که چندی پیش به‌دلیل شرایط نامساعد جوی، موقتاً عملیات آزادسازی رقا را چند روز متوقف کرده بودند، تحرکات جدیدی خود را افزایش داده‌اند.

منابعی از ق.س.د دلیل توقف موقت عملیات را «طوفان‌های شن موجود در منطقه» اعلام کرده بودند.با این حال، بامداد امروز مبارزان به‌سوی روستای حَمرات نَوسا در ۶ کیلومتری شرق رقا پیشروی کردند و درگیری‌های شدید هم‌اکنون نیز در این روستا در جریان است. نیروهای سوریه دمکراتیک تا‌کنون توانسته اند دو محله این روستا را از اشغال تبهکاران آزاد کنند.همچنین در پیشروی های ق.س.د در جبهه غربی شهر رقا، درگیری‌های شدیدی مابین مبارزان و تبهکاران داعش در روستای سَرحبیه در جریان است.از روز شنبه تاکنون ۱۳ تبهکار در ادامه این پیشروی مبارزان به هلاکت رسیده‌اند. گزارش شده که بسیاری از تبهکاران که تاب مقاومت در برابر مبارزان ق.س.د را ندارند، از روستاها به درون شهر رقا فرار می‌کنند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: