بیانیه چهار تشکل مستقل:حکم اعدام برای معترضان به فقر و فلاکت و ایجاد ارعاب عمومی را محکوم می‌کنیم!

ما قویا حمایت خود را از امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی سه جوانی که برای‌شان حکم اعدام صادر شده و دیگر معترضین آبان‌ماه ۹۸ که برایشان حکم اعدام صادر شده است، اعلام می‌کنیم، ما به گلوله بستن، زندان و انواع فشارهای پلیسی و امنیتی بر معترضان را شدیدا محکوم کرده و خواهان آزادی فوری دستگیرشدگان آبان ۹۸ و پیش‌تر از آن دی ماه ۹۶ هستیم.

سکوت در برابر صدور احکام اعدام برای دستگیرشدگان قیام فرودستان در آبانماه منجر به قربانی شدن تعداد بیشتری از شرکت کنندگان در این قیام خواهد شد. در اعتراضات سراسری آبانماه صدها تن از معترضین به فقر، گرانی و فلاکت روزافزون با شلیک هدفمند، جانباختند و بیش از هشت هزار تن از معترضین، عموما از محله‌های زحمتکشانِ فرودست، بازداشت و زندانی شدند. پاسخ حکومت به این اعتراض تنها خشونت حداکثری بود و هیچ گام ناچیزی برای تغییر شرایط اسف‌بار برای کارگران، مزدبگیران و فرودستان برداشته نشد. آشکار بود که صاحبان قدرت برای حفظ منافع سرمایه داران و صاجبان ثروت‌های رانتی و بادآورده با ایجاد جو ارعاب عمومی قصد خفه کردن هر اعتراضی در نطفه را دارند و هیچ برنامه اقتصادی برای بهبود شرایط اسفبار روز افزون معیشت کارگران و زحمت‌کشان و مردم فرودست ندارند. ادامهٔ مطلب »

کانال تلگرامی « هم راه کارگران » منتشر می کند کمپین های سراسری و مطالبات عمومی «اکنون» و «اینجا» (یادداشت دوم) از: کامران صفایی

هر قدر کمپین ها قدرتمند تر باشند امکان سرکوب آنها کمتر است و اگر مستقل و رادیکال باشند، سایر شکل های اعتراض مثل تجمع، تحصن، نافرمانی مدنی، و حتی اعتراضات قانونی را بیشتر تقویت می کنند و فضای حرکت را گسترش می دهند. مثل بسیاری از شکل های دیگر اقدام، شکل اقدام کمپینی نیز متضمن وحدت در مضمون و تنوع در شکل است.

در یادداشت اول به سازماندهی کمپین های اعتراضی به عنوان حلقه ای از کنشگری که می تواند در کانون توجه فعالان و حامیان پیگیر حقوق کارگران و فرودستان در مسیر تلاش برای تغییر توازن قوای کنونی قرار بگیرد، اشاره شد. گردآوری این یا آن محور مشخصِ نارضایتی عمومیِ نقدا موجود در جامعه به شکل مطالبه روشن ایجابی، بنا به قاعده هدف مرکزی کمپین های سراسری است. این هدف، چهارچوب عمومی برنامه ریزی، پیکره اقدام و اجزایش و شکل های مطلوب کنشگری جمع موسسان کمپین را روشن می کند. وقتی از کمپین ها و ویژگی های آنها صحبت می کنیم، به «اکنون»، «اینجا» و به تصویری چند بعدی از شرایط بسیار دشوار و بکلی نامساعد و ناگوار همین امروز نظر داریم نه کمپین ها و کارزارها به طور کلی و فارغ از زمان و مکان. همچنین برآشوبیدن توازن قوا به سود اردوی بزرگ دهها میلیونی کار و رنج را در نظر داریم و ایجاد سنگرهای مقاومت و پیکار سازمان یافته. با این توضیح در پیوند با «اکنون» و «اینجا» می توانیم موارد زیر را مورد تاکید قرار دهیم:

 

کانال تلگرامی « هم راه کارگران » منتشر می کند مطالبات فراگیر و کمپین های سراسری (یادداشت اول) از : کامران صفایی

 

ادامهٔ مطلب »

امیرجواهری لنگرودی :نگاهی به شانزدهمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه کارگران نیشکر هفت تپه را نباید تنها گذاشت

فراموش نکنیم که در غیاب قدرت طبقاتی سازمان یافتهِ کارگران آگاه و متشکل، چشم اندازی روشن و امیدبخش برای پایان دادن به حاکمیت اقلیت بهره کش و سرکوبگر وجود نخواهد داشت

باید بتوان تداوم نبرد روزانه هفت تپه ی ها ی شوش را به دیگر صنایع و بخش های مبارزه طبقاتی موجود جامعه پیوند زد!
در دل بحران پاندمی کرونایی موجود، کارگران از فرط فقر دست به خودکشی می زنند و خود را از پای در می آورند تا نزد افراد خانواده با دستان خالی خجل نمانند، اما کل حاکمیت کک اش هم نمی گزد، و فعال کارگری از ناتوانی اش شرمنده می شود که نمی تواند برای این توده نیازمند کاری صورت دهد.
امروز همچون دیروز، گسترش تحریم ها در دل وضعیت پاندمی کرونایی، بحران جهانی سرمایه داری، و گسترده گی رانت خواری، چپاول، اختلاس های میلیاردی هر روزه در ایران؛ در کنار آیت الله های شکرخوار پهنه رودررویی ها در صنعت نیشکر هفت تپه را با دشواری های بیمانندی روبرو ساخته وشرایط بس سخت، تباه کننده و اسفبار اقتصادی و اجتماعی را پیش پای طبقه ما گذاشته و گذران زندگی را برای آنان سخت تر از پیش کرده است. ادامهٔ مطلب »

کانال تلگرامی « هم راه کارگران » منتشر می کند مطالبات فراگیر و کمپین های سراسری (یادداشت اول) از : کامران صفایی

لغو پیمانکاری مطالبه دیگری است که اکنون تقریبا جنبه عمومی پیدا کرده و غالبا در اخبار اعتراضات کارگری در بخش های گوناگون تکرار می شود و بویژه در واحدهای کارگری کم شمار در بخش خدمات شهری از مقبولیت قابل توجهی برخوردار است. بینواسازی شتابان نیروی کار که حذف عملی تفاوت های مزدی میان کار ساده و ماهر در سرکوب مزدی یکی از شکل های آن است، مطالبه طرح طبقه بندی مشاغل را وسعت داده است. کمپین برای دریافت بیمه بیکاری در شرایطی که بیش از 7 میلیون بیکار شده کرونایی از دریافت بیمه محروم مانده اند و چشم انداز تداوم فروپاشی اقتصاد ایران گسترش بی سابقه بیکاری است، از ظرفیت گسترده ای برای جذب همدلی و همراهی برخوردار است.
در یادداشت بعدی به برخی از ویژگی های مهم کمپین های اعتراضی اشاره می شود.

واقعا همین امروز برای تغییر توازن قوا به سود کارگران و عموم مزدبگیران چه می توان کرد؟ برای تشکل یابی مستقل کارگران و زحمتکشان در نظامی که هر نوع تلاش برای چنین امری را بشدت سرکوب می کند و احکام زندان و شلاق می دهد و انواع عوامل نامساعد برای تشکل یابی هم ترکیب شده اند چه راههایی هست؟ «هم راه کارگران» پیش از این به یک حلقه از پاسخ به این پرسش های حیاتی یعنی به «جنگ های موضعی طبقاتی» و مشخصات آن به عنوان اهرمی برای پیشروی در مسیر سراسری شدن اعتراضات کارگری اشاره کرده است که علاقه مندان می توانند در کانال «هم راه کارگران» در تلگرام ببینند. حلقه دوم عبارت است از شکل دادن به کمپین های سراسری برای مطالبات عمومی.

از تاریخ 16 تا 30 خرداد امسال از موارد اعتصاب، اعتراض، تجمع، نامه نگاری های سرگشاده مطالبه گرانه و سایر اشکال اعتراض کارگران و زحمتکشان در سراسر کشور که به رسانه ها و شبکه های اجتماعی راه یافته حدود 192 مورد ثبت شده است. دسته بندی این تعداد خبر و گزارش، برخی از کانون های تمرکز اعتراضات و مطالبه گری را در همین بازه زمانی نشان می دهد که به شرح زیر است: ادامهٔ مطلب »

امیرجواهری لنگرودی : مبارزات کارگران؛ کسب نان برای حفظ جان!(بخش دوم)

مبارزۀ دورۀ اخیر نشان داده که علیرغم گسترده‌تر شدن شیوع ویروس کرونا در جای جای کشور که امنیت جانی همۀ آحاد جامعه و خاصه نیروی رنج و کار آن‌را با خطر روبرو ساخته است، بدست آوردن نان همچنان حرف اول را می‌زند؛ و کسب نان برای حفظ جان، همچنان اصل می‌نماید!

معرفی :از طریق روزشمار کارگری هفته، در امر وارسی مبارزات کارگران و زحمتکشان شهری و روستایی ایران در فاصلۀ نیمۀ دوم (شانزدهم تا سی و یکم) خرداد ۹۹ از دل اعتصابات و تجمعات اعتراضی و نامه نگاری‌های سرگشادۀ اعتراضی و سایر اشکال مبارزه، موفق به ثبت ۱۹۲حرکت شدم .

برآنم که این‌ها همۀ اعتراضات و اعتصابات شکل گرفته در کشور طی زمان یاد شده نیست؛ حرکات و اعتراضات بسیاری هست که گزارش آن در جایی ثبت نشده و یا من بدان دسترسی نیافتم؛ این‌ها آن مجموعه‌ای است که توانستم فهرست نمایم.

یادآور می‌گردم: خبرهای جمع آوری شده عمدتاً حول اعتراضات و اعتصابات جنبش مطالباتی کارگران و لایه‌های گوناگون آن و زحمتکشان روستایی از کانال‌های درون کشور و بخشی از سایت‌ها، وبلاگ‌ها و شبکه‌های اجتماعی مجازی گروه‌های گوناگون مدافع کارگران فراهم آمده تا ما را تنها درجریان وارسی اعتصابات و اعتراضات مطالباتی کارگران  درمقام مقایسه با ماهِ اردیبهشت و با وجود تداوم بحران کرونا، قرار دهد. این مجموعۀ روزشمار پانزده روزه نشان می‌دهد که نه تنها اعتراضات در خرداد فروکش نکرد، بلکه کسب نان، همچنان برای حفظ و بقای جان چربیده و حرف اول را زده است.

واقعیتی آشکار و انکار ناپذیر است که اعتراضات و تجمعات گوناگون اعتراضی علیرغم پیک دوم شیوع ویروس کرونایی در سطح استان‌هایی که دولت وضعیت قرمز اعلام داشته، خاصه استان خوزستان که با عمیق‌ترین بحران اقتصادی – اجتماعی روبرو است، همچنان ادامه دارد…. ادامهٔ مطلب »

اردوی کار :وقتی برای کودکان این سرزمین باید خون گریست

اینجا اهواز است؛ جایی که سرگرمی کودکانش، آب بازی در کانالهای فاضلاب است؛ حتی در وضعیت قرمز از لحاظ شیوع بیماری کرونا
@ordoyekar

اتحاد کارگران:یادداشت سپیده قلیان پیش از زندان!

اتحاد کارگران:یادداشت سپیده قلیان پیش از زندان!

آقای نگهدار، اشتباه می کنید، شما هیچ نیاموخته اید! علی اکبر شالگونی

اخیرآ در سال روز شهادت رفیق سعید سلطانپور، فرخ نگهدار در فیسبوک خودش متنی در تجلیل این انقلابی شهید نوشته است و تلاش کرده خود را از رفقای او به شمار آورد. اما فرخ نگهدار فراموش کرده که در زمان اعدام جنایتکارانه سعید سلطانپور نوشته بود: «سعید سلطان پور به دلیل همسوئی با آمریکا اعدام شد و نباید از او دفاع کرد». این فراموشکاری عمدی گویا یک خصوصیت جا افتاده در ایشان است. برای این که با مواضع او و سازمانش در آن دوران بیشتر آشنا شویم، در این جا مقاله ای از رفیق زنده یاد اکبر شالگونی را باز نشر می کنیم.

اخیرآ در سال روز شهادت رفیق سعید سلطانپور، فرخ نگهدار در فیسبوک خودش متنی در تجلیل این انقلابی شهید نوشته است و تلاش کرده خود را از رفقای او به شمار آورد. اما فرخ نگهدار فراموش کرده که در زمان اعدام جنایتکارانه سعید سلطانپور نوشته بود: «سعید سلطان پور به دلیل همسوئی با آمریکا اعدام شد و نباید از او دفاع کرد». این فراموشکاری عمدی گویا یک خصوصیت جا افتاده در ایشان است. برای این که با مواضع او و سازمانش در آن دوران بیشتر آشنا شویم، در این جا مقاله ای از رفیق زنده یاد اکبر شالگونی را باز نشر می کنیم.

نه فراموش می‌کنیم، نه می‌بخشیم!اکبر شالگونی

دو‌ نوشته ارزشمند از زنده‌یاد رفیق ‌اکبر شالگونی که با استناد به مواضع منتشره سازمان اکثریت در نشریه این سازمان، کارنامه سیاه و خون‌آلوده این جریان را افشا می‌کند. بدنبال تلاش فرخ نگهدار و حزب چپ اکثریت در سفیدشویی و بازنویسی تاریخ ننگ‌آور این سازمان، سایت راه‌کارگر اقدام به بازنشر این دو‌نوشته کرده است.:

 

روبن مارکاریان:اعتصاب کارگران هفت تپه بار دیگر پرچم بخش مهمی از مطالبات جنبش کارگری ایران را برافراشته است!

اتحادیه ها اگر بخواهند به وظائف خود عمل کنند نباید هیچ گاه با یک سازمان سیاسی متبادر شوند و یا به سازمان های سیاسی وابسته شوند؛ اگر چنین کنند تیر خلاص را به خودشان زده اند. اتحادیه ها مدرسه سوسیالیسم هستند. در اتحادیه ها کارگران آموزش سوسیالیستی می بینند، زیرا آن جا مبارزه با سرمایه به طور روزانه در برابر چشمان آن ها، جاری می شود. همه احزاب سیاسی، حال هرحزبی که باشد، هر چه که بخواهد، بدون استثناء، توده کارگران را تنها در طول یک زمان موقت سر شوق خواهد آورد، اتحادیه ها درست در نقطه مقابل، کارگران را به طور دائم بهم پیوند می دهند،

 صبح  روز دوشنبه( 26خرداد ماه) کارگران همه بخش های مجتمع نیشکر هفت تپه، اعم از کارگران رسمی، قراردادی و روزمزدی ابتدا درمقابل کارخانه تجمع کرده وسپس به طرف تجهیزات مکانیکی و سایر قسمت‌ها  راهپیمائی کردند. درادامه آن ها با حضور در برابر دفتر مدیریت مجتمع، خواسته‌های صنفی خود را مطرح کردند.

 براساس گزارشات، مطالبات کارگران عبارت هستند از:

– پرداخت حقوق معوقه سال جاری. علیرغم وعده‌های کارفرما، در پایان ماه خرداد، حقوق کارگران پرداخت نشده و کارگران حتی حقوق فروردین امسال را نیز دریافت نکرده اند. عدم دریافت حقوق در شرایطی صورت می گیرد که با سقوط نرخ برابری  ریال در برابر دلار، هر دلار آمریکا در بازار آزاد به بالاتر از 20 هزار تومان افزایش یافته است.این درحالی است که در اول فروردین امسال نرخ برابری دلار ۱۴ هزار و ۹۰۰ تومان بود و بنابراین در این سه ماهه ارزش برابری پول ملی،  بیش از پنج هزار تومان سقوط کرده است. بدین ترتیب حتی اگر امروز حقوق فروردین کارگران پرداخت شود آن ها یک چهارم حقوق دریافت نشده خود، یا قدرت خرید خود را از دست داده اند. اما عدم پرداخت سه ماهه حقوق ها، صرف نظر از کاهش قدرت خرید، موجب شده است که برخی از کارگران  حتی توان خرید مواد غذایی برای تامین نیازهای روزانه خود را هم نداشته باشند و برخی دیگر ازکارگران که کودکان کم سن و سال و شیرخوار دارند نیز در خرید مایحتاج و تهیه شیر خشک فرزندانشان با مشکل  مالی روبرو شوند. ادامهٔ مطلب »

سپیده قلیان دوباره بازداشت و به زندان اوین منتقل شد

سپیده قلیان دوباره بازداشت و به زندان اوین منتقل شد

اردوی کار: سپیده قلیان، از متهمین پرونده اعتراضات هفت تپه، حامی حقوق کارگران و فعال مدنی امروز یکشنبه ۱ تیرماه پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان اوین منتقل شد. وی آذرماه ۹۸ توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.

زندانی شدن سپیده قلیان جهت تحمل دوره محکومیتش در حالی صورت گرفته که او برخلاف شماری از هم پرونده‌ای‌های خود مشمول عفو نشده
@ordoyekar

امیرجواهری لنگرودی:خود کشی کردن ؛ یا خودکشانی شدن ؛ ابعاد ناپیدای مسئله در این است .

« به‌نظر می‌رسد پرونده موسوم به طبری دارای ابعادی غیر اقتصادی هم هست. بدون وجود شبکه‌هایی فعال در هر سه قوه و چه بسا نهادهای دیگر بعید است فسادی شکل بگیرد که یک متهمش در رومانی از دنیا رانده شود . نکند سر و ته پرونده زده شود. لطفا مراقب داروی نظافت باشید»

خبر کوتاه بود : براساس گزارش خبرنگار رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی از رومانی، جسد غلامرضا منصوری، قاضی متهم به فساد مالی که بر اساس حکم دادگاهی در رومانی به‌صورت موقت و مشروط آزاد بود، روز جمعه در بیرون هتل محل اقامت وی پیدا شد.
ماجرا این بود ؛ روحانی غلامرضا منصوری به دریافت ۵۰۰ هزار یورو رشوه متهم است و پس از تشکیل دادگاه اکبر طبری، معاون اجرایی صادق لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضائیه، نام وی بر سر زبان‌ها افتاد و مشخص شد که در خارج از کشور به سر می‌برد.

ابتداء رد پای او را در آلمان و شهر هانور رصد کردند . تصاویری از او به شکل خانه به دوش و تلفن به دست از نقطه ای به نقطه دیگر فرار می کرد، در شبکه های اجتماعی دیده شد
فعالان سیاسی ، روزنامه نگاران بدون مرز از فرانسه و دادخواهان و آزادیخواهان با شواهد و ادله بدنبال او بودند.
بفاصله چند روز رد پای او در رومانی دیده شد و پیروی شکای و پیگیری های لازم گزارش‌هایی مبنی بر بازداشت او در رومانی منتشر شد، اما قاضی دادگاهی در شهر بخارست تصمیم گرفت این متهم تا تاریخ ۲۰ تیر ماه تحت شرایط خاصی آزاد باشد. ادامهٔ مطلب »

هم راه کارگران:مصوبه مزدی شورای عالی کار و رابطه تورم با «دستاوردی» به نام «کاچی»/یادداشت دوم

آن درِ باغِ سبزِ نگرشِ رفرمیستی در حوزه حداقل دستمزد، وقتی به مقادیر و کمیت ها ترجمه می شود، فقط و فقط شامل لیستی از درجات مختلف محرومیت هاست. در حالی که هدف عاجل و بلافصل مبارزه برای دستمزد نباید انتخاب کارگر بین از دست دادن 130 هزار تومان یا 190 هزار تومان باشد، زیرا اساسا از دست دادن و محروم شدن و سرکوب مزدی کارگر، رفرم و بهبود تدریجی نیست، بلکه قهقرای تدریجی است.

هم راه کارگران: در پایان یادداشت اول قرار بود به سوالی پاسخ بدهیم و آن این که آیا واقعا یک «کاچی» از جلسه هفدم خرداد شورای عالی کار بیرون آمده یا پای دو سطح سرکوب مزدی در میان است؟ پاسخ این سوال را می توان با سوال زیر پی گرفت:

🔹اگر پول شما هر ماه 270 هزار تومان بیشتر شود اما ارزش این پول هر ماه حدود 400 هزار تومان کاهش پیدا کند، شما هر ماه «کاچی» به دست آورده اید یا «هیچی» به دست نیاورده اید و همان «کاچی» را هم از دست داده اید؟ مسلم است که با این معادله که شکل صحیح رابطه نرخ رسمی و اعلامی تورم و حداقل دستمزد پس از اصلاحیه هفدهم خرداد گذشته در سال جاری است، شما هر ماه 130 هزار تومان از قدرت خریدتان را دست داده اید.

کانال تلگرامی« هم راه کارگران » منتشر کرده است:یادداشت اول مصوبه مزدی شورای عالی کار و «دستاوردی» به نام «کاچی

 

ادامهٔ مطلب »

اردوی کار:اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ضمن درود و خسته نباشید به کارگران اعتصابی، از اعتصاب به حق کارگران هفت تپه حمایت کرده و خواستار رسیدگی هرچه سریعتر به خواسته های کارگران می‌باشد.
▪️هر گونه تعرض به حقوق کارگران محکوم است!

▪️اردوی کار: سندیکای نیشکر هفت تپه خبر داد: امروز دوشنبه مورخ ۲۶خرداد ماه، کارگران تمام بخش‌های شرکت نیشکر هفت تپه دست از کار کشیدند.

▪️کارگران ابتدا با تجمع در مقابل کارخانه به صورت راه پیمایی به طرف تجهیزات مکانیکی وسایر قسمتها حرکت کردند.

▪️طبق آخرین خبر دریافت شده هم اکنون کارگران روبروی دفتر مدیریت تجمع کرده اند.

▪️ بر اساس خبر دریافت شده در اعتصاب امروز سایر بخش‌های شرکت از جمله کشاورزی، و امور اداری، حضور دارند. ادامهٔ مطلب »

کانال تلگرامی« هم راه کارگران » منتشر کرده است:یادداشت اول مصوبه مزدی شورای عالی کار و «دستاوردی» به نام «کاچی

این پنج مورد مغفول مانده در گزارش پنجشنبه 22 خرداد خانم نسرین هزاره مقدم نشان می دهد که در راستای «کاچی» سازی، آمار و مستندات گزارش «جواهرسازی» و یادآوری های کاملا مرتبط با موضوع و مورد اشاره در گزارش های پیشین، نابجا حذف شده است. با این حال سوال این است که به فرض جواهرسازی کردن آمارها و حذف اشاره های مهم و ضروری، آیا واقعا یک «کاچی» در رابطه با حداقل دستمزد به دست آمده یا دو سطح سرکوب مزدی است که «امتیاز کوچک» توصیف شده؟
به این پرسش در یادداشت بعدی خواهیم پرداخت.

روز پنجشنبه 22 خرداد جاری خانم نسرین هزاره مقدم گزارشی، با عنوان «کارگران حداقل‌بگیر چقدر دریافتی ماهانه خواهند داشت؟»در صدر بخش کارگری خبرگزاری ایلنا نوشتند. ایشان با اشاره به مصوبه مزدی 17 خرداد شورای عالی کار یادآور شدند: «تغییرات اعمال شده در هفدهم خرداد، دریافتی کارگران حداقل‌بگیرِ مشمول مزایای عام یعنی بن خواربار و حق مسکن (که اکثریت قریب به اتفاق حداقل‌بگیران را تشکیل می‌دهند) را 276 هزار تومان افزایش داده است. 276 هزار تومان اصلاً رقم قابل توجه و چشمگیری نیست اما با توجه به دایره گسترده حداقل‌بگیرانِ واجد سابقه شناور که در این گروه مزدی جا می‌گیرند، بازهم از هیچ بهتر است، به عبارت ساده می‌شود گفت کاچی بهتر از هیچی است!»

ایشان همچنین نوشتند: باید قبول کرد همین 270 هزار تومان نیز امتیاز کوچکی است که در زمینِ نابرابر و ناترازِ کنشگری مزدی، نصیب کارگران شده است…»

روز چهارشنبه گذشته 21 خرداد فرامرز توفیقی در مصاحبه با خانم نسرین هزاره مقدم، مصوبه هفده خرداد شورای عالی کار را یک «دستاورد نسبی» نامیده بود. اما «دستاورد» مورد اشاره آقای توفیقی و «کاچی» مورد اشاره خانم هزاره مقدم محل خدشه های جدی است که در این یادداشت و دو یادداشت دیگر به آنها خواهیم پرداخت:. ادامهٔ مطلب »

روبن مارکاریان:وداع با آخرین پارتیزان اروپا

ما خوشبخت هستیم که بر شانه های غولی مانند«مانولیس گله زوس» ایستاده ایم. هنگامی که جامی را به نام او بلند می کنیم، هنگامی که نام او را بر زبان می آوریم، هنگامی که تلاش می کنیم پا در جاپای او بگذاریم، مهم ترین مسئله این است که تصمیم داریم برای آن چیزی بجنگیم که باور داریم درست است. همان طور که این مرد بزرگ می گفت: « هیچ مبارزه ای بی ثمر نخواهد ماند».

“مانولیس گله زوس”( (Manolis Glezos قهرمان ملی یونان، یکی از سرشناس ترین شخصیت های  جنبش مقاومت علیه اشغال نازی ها در جنگ جهانی دوم، دوره جنگ با قوای اشغالگرانگلیس، جنگ داخلی یونان و از آن پس دوره دیکتاتوری سرهنگ ها، از رهبران دوره های گوناگون بازسازی جنبش کمونیستی پس از برقراری دمکراسی پارلمانی در یونان، کمونیست خستگی ناپذیر در تمام دوره های زندگی، در۳۰ مارس امسال در سن نودوهفت سالگی چشم از جهان فرو بست. او نزدیک به هشتاد سال به طور فعال در جنبش کمونیستی یونان شرکت داشت و از این نظر زندگی سیاسی او نموداری از تاریخ معاصر یونان و به ویژه جنبش کمونیستی آن است. از همین رو برای روشن شدن جایگاه “گله زوس” در این یادنامه، با اختصار و اشاره به برخی از تحولات تاریخ معاصر یونان    پرداخته ام.

“گله زوس” درنهم سپتامبر۱۹۲۲در روستای(Apeiranthos) واقع درجزیره ناکسوس(Naxos) متولد شد.همراه خانواده اش در سال ۱۹۳۵ درآتن سکنی گزید. پس از پایان دبیرستان وارد “مدرسه عالی اقتصادی و تجاری” آتن شد. این دوره ای بود که “یانیس متاکساس”(Ioannis Metaxas) دیکتاتوریونان با حمایت پادشاه “گریگور دوم” با پنجه آهنین بر یونان حکومت می کرد. حزب کمونیست یونان علیرغم پیگرد و سرکوب شدید کمونیست ها توسط “متاکساس” توانسته بود در مناطق روستائی و نیز در میان اتحادیه های کارگری در آتن و سالونیکی نفوذ خود را گسترش دهد. تاسیس آن در سال ۱۹۲۴ هم زمان بود با تاسیس” کنفدراسیون عمومی اتحادیه های کارگری یونان”(GSEE) و تلاش فعالین حزب در شکل دادن اولین اتحادیه های کارگری در کشور.

یونان در دوره اشغال 

 و اولین مقاومت علیه اشغال گران ادامهٔ مطلب »

نه به شلاق کشی کارگران و زحمتکشان در ایران ! امیرجواهری لنگرودی

اما پرده دیگر ؛ حکم ۴۰ضربه شلاق دو تن از معترضان بازداشت شده در اعتراضات  آبان۹۸،  الیار  حسین‌زاده و  علی عزیزی در جریان اعتراضات بازداشت و در دادگاه کیفری ارومیه هرکدام به تحمل ۲۰ضربه شلاق قابل اجرا و پرداخت ۱۵میلیون ریال جزای نقدی جایگزین ۸ماه حبس محکوم شده بودند.امروز ۱۹ خرداد به اجرا درآمد.

زمین زیر پای حاکمان اسلامی به لرزه افتا ده است؛آنها از صدای پای همه پا برهنگان و گرسنگان به وحشت افتاده اند .انگار این روز ها ورق برگشت ، احکام شلاق یکی پس از دیگری صادر می گردد وبر تن و بدن کارگران زحمتکش فرود می آید .شلاق میراث دوره عتیق است اما در دست جمهوری اسلامی در دفاع از منافع سرمایه داران و کارفرمایان استفاده می شود.این ضربات بر پیکر جنبش ازادیخواهی ایران است که فرود می اید ادامهٔ مطلب »

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: