وداع با فیدل و نگاهی به میراث او گفتگوی داریوش ارجمندی با روبن مارکاریان

در باره انقلاب کوبا، دست آوردهای آن، نقش فیدل کاسترو، الگوی سیاسی انقلاب کوبا و….

كمون پاريس‏ و دريافت ماركس‏ از ديكتاتورى پرولتاريا !مونتى جانستون ترجمه روبن مارکاریان

جوهر کمون پاریس برای مارکس مستلزم دموکراسی همه جانبه مشارکتی است همراه با ترکیب دموکراسی مستقیم در پایه با انتخابات در سطوح منطقه ای و ملی که در آن نمایندگان تحت نظارت دائمی و گزارش‏ به پائین کار می کنند

جوهر کمون پاریس برای مارکس مستلزم دموکراسی همه جانبه مشارکتی است همراه با ترکیب دموکراسی مستقیم در پایه با انتخابات در سطوح منطقه ای و ملی که در آن نمایندگان تحت نظارت دائمی و گزارش‏ به پائین کار می کنند

مقدمه مترجم :  مقاله مونتی جانستون درباره «کمون پاریس و دریافت مارکس از دیکتاتوری پرولتاریا» یکی از مقالات با ارزش در تشریح نظریه دولت کارگری مارکس و انگلس در پرتو تجربه کمون پاریس است.

مونتی جانستون نشان می دهد که سوسیالیسم مارکس حاکمیت اکثریت عظیم برای اکثریت عظیم و به دست و توسط اکثریت عظیم است و این اصل از نظر مارکس وانگلس نه فقط در جوامعی که در آن ها پرولتاریا اکثریت جمعیت را تشکیل می دهد مصداق دارد بلکه در جوامعی نیز که طبقات غیرپرولتری به ویژه دهقانان وزن و حضور مهمی دارند و طبقه کارگر هنوز اکثریت جمعیت را تشکیل نمی دهد بدون رضایت و مشارکت اکثریت جامعه و به ویژه طبقات تحتانی که به مدد نفوذ سیاسی یا هژمونی طبقه کارگر ممکن می شود نظام سوسیالیستی نمی تواند ایجاد شود.پرداختن به دیکتاتوری پرولتاریا و روشن ساختن مفهوم آن در نزد مارکس وانگلس از موارد مهم دیگر این مقاله است. جانستون نشان می دهد که این اصطلاح معادل دیگری برای «دولت کارگری»، «سلطه سیاسی طبقه کارگر» و یا «حاکمیت طبقه کارگر» بوده است و برخلاف تحریفات استالینی از این واژه و قرار دادن آن در برابر دمکراسی، دولت کارگری از نقطه نظر مارکس و انگلس تعمیق دمکراسی و گسترش آن به حیطه اقتصادی و اجتماعی بوده است  و نه تعلیق دمکراسی.آیا کمون توانست در طول موجودیت خود سوسیالیسم را برقرار کند ؟کمون با هفتاد و دو روز موجودیت خود فرصت آن را نیافت که انقلاب اقتصادی راعملی کند و حاکمیت اقتصادی اکثریت را بر اقلیت بهره کش عملی سازد و به این ترتیب بزرگترين معيار اجتماعى كمون موجوديت كارگرى آن و نیز خصلت اجتماعی جمهوری ایجاد شده توسط کمون پاریس بود. ادامهٔ مطلب »

چپ و مساله ملی در پرتو تحولات مساله کرد در خاورمیانه – روبن مارکاریان

روبن مارکاریان:تراژدی یونان یا تراژدی ترویکا پیروزی چپ یونان در یک رفراندوم تاریخی

 چرا این رفراندوم خصلت تاریخی دارد؟ -  برای اولین بار مردم یکی ازکشورهای اتحادیه اروپا برای تصمیم گیری درباره سیاست هائی که در چند دهه گذشته آن ها را محکوم به انهدام اجتماعی ساخته به تصمیم گیری مستقیم فرا خوانده می شوند. همین امر بحران بزرگی برای پیش برد سیاست های نئولیبرالی در اروپا   به وجود خواهد آورد و برای توده مردم کشورهای دیگر این سئوال را  مطرح خواهد کرد که چرا آن ها نباید مانند یونانی ها در تصمیم گیری های سرنوشت ساز سیاسی مشارکت داده شوند.

چرا این رفراندوم خصلت تاریخی دارد؟
– برای اولین بار مردم یکی ازکشورهای اتحادیه اروپا برای تصمیم گیری درباره سیاست هائی که در چند دهه گذشته آن ها را محکوم به انهدام اجتماعی ساخته به تصمیم گیری مستقیم فرا خوانده می شوند. همین امر بحران بزرگی برای پیش برد سیاست های نئولیبرالی در اروپا به وجود خواهد آورد و برای توده مردم کشورهای دیگر این سئوال را مطرح خواهد کرد که چرا آن ها نباید مانند یونانی ها در تصمیم گیری های سرنوشت ساز سیاسی مشارکت داده شوند.

اولتیماتوم ترویکا به دولت یونان برای پذیرش یک شوک تراپی سنگین دیگر بدون هیچ اما واگر،  حکومت یونان به رهبری سیریزا را بر آن داشت که  پذیرش یا رد  اصلاحات دیکته شده را به همه پرسی سریع بگذارد.

الیگارشی یونان- که اکثر رسانه های عمومی این کشور را دراختیار دارد- سران اتحادیه اروپا و همه رسانه های مسلط تابع سیاست های آن ها، تبلیغات بی سابقه و کِر کننده ای برای پیروزی رای آری و به این شکل بی اعتبار ساختن و سقوط حکومت سیریزا به راه انداختند. آنجلا مرکل، اولاند، یونکر، شولتس و دیگر رهبران اروپائی از مردم یونان دعوت کردند تا دراین رفراندوم به آری رای دهند.  بسیاری از آن ها از جمله علناً مطرح کردند که رای نه به معنای خروج یونان از پیمان پولی یورو و همچنین اتحادیه اروپا خواهد بود.علاوه بر تبلیغات، تهدیدها، اخطارها … سلاح نیرومند دیگری  برای مرعوب کردن رای دهندگان یونان وارد میدان شد. انتشار شایعه خالی شدن قریب الوقوع نقدینگی بانک ها و بنابراین هجوم مردم برای خارج کردن پول و پس اندازهای خود که مقدمه ته کشیدن نقدینگی بانک ها، کنترل سرمایه، ورشکستگی و بسته شدن بانک ها می باشد. ایجاد این وحشت و هجوم مردم برای کشیدن دارائی هایشان موجب شد که یونانی ها میلیاردها یورو از حساب هایشان خارج و یا به خارج حواله کردند و بدین ترتیب بانک ها بسرعت با تنگنای فقدان نقدینگی مواجه شدند. پس از آن که سیپراس تصمیم رفراندوم را اعلام کرد یونان از کمیسیون اروپا، گروه یورو و به ویژه «بانک مرکزی اروپا» درخواست کرد که با تامین نقدینگی مالی بانک های یونان از طریق مکانیسم  «کمک های اضطراری نقدینگی» شرایطی را فراهم کند که مردم یونان در فضای آرام و بدور از فشارهای ناشی از بسته شدن بانک ها و هرج مرج ناشی از آن، در فراندوم شرکت کنند. اما «بانک مرکزی اروپا» ضمن عدم قطع اعطای نقدینگی، میزان آن را به شدت پائین آورد به طوری که دولت یونان ناچار شد از روز دوشنبه بانک ها را تعطیل کرده و میزان برداشت از عابربانک ها (پول پردازها) را به شصت یورو در روز کاهش دهد. ادامهٔ مطلب »

نقطه نظرات روزا لوگزامبورگ نسبت به سال اول تجربه انقلاب اکتبر ! روبن مارکاریان

سوسیالیسم مارکسی و نظریه دیکتاتوری پرولتاریا در چهاردهمین گفتار از سلسله گفتارهای روبن مارکاریان

دومین بخش از نقطه نظرات روزا لوگزامبورگ در نگاه به سال اول تجربه انقلاب اکتبر

تلویزیون دریچه:دیکتاتوری پرولتاریا مناظره تراب ثالث و روبن مارکاریان برنامه تلويزيونى اتحاد چپ سوسياليستي ايرانيان

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: