در خیابان بمانیم با ایستادگی و تداوم خیزش، رژیم را به عقب برانیم! گفتگوی رادیو پیام آزادی در یکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸ با محمدرضا شالگونی

در خیابان بمانیم با ایستادگی و تداوم خیزش، رژیم را به عقب برانیم! گفتگوی رادیو پیام آزادی در یکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸ با محمدرضا شالگونی

حرف اصلی خامنه ای سرکوب مردم است. رژیم خود به خشونت دامن می زند. مردم نمی توانند اعتراض نکنند و یا سکوت کنند. درفاصله دوخیزش در دو سال اخیر،تجربیات مردم و کادرهای خود جنبش می تواند موجب تداوم حرکت مردم باشد. باید توجه کرد که مردم باید آلترناتیوی را برای خود تصورکنند.مردم باید احساس کنند که می توانند سرنوشت خودشان را بدست بگیرند . سازمانگران شجاع مردم باید براین امز تاکید کنند که جنبش مردم روی پای خود بایستد.مردم از مداخلات خارجی بیزارند. درشرایط کنونی تداوم جنبش حتی المقدور باید مسالمت آمیز باشد تا هزینه سرانه آن کاهش یابد و دامنه آن وسیع و ورود گسترده مردم بتواند رژیم را به عقب براند.ر ژیم درعین سرکوب و خشونت از اعتراضات گسترده مردم می هراسد. ایستادگی به نحوی که دامنه جنبش گسترده ترشود می تواند رژیم را بشکند و لااقل درحوزه هائی ازجمله در اقتصاد به عقب براند. ازموضع عهد بوقی و قرون وسطائی نمی توان با امپریالیسم مبارزه کرد.

سخنان دلنشین اکرم نقابی، مادر سعید زینالی، از دیدار با اسماعیل بخشی

سخنان دلنشین اکرم نقابی، مادر سعید زینالی، از دیدار با اسماعیل بخشی

اکرم نقابی، مادر دلسوخته ی سعید زینالی دانشجوی سر به نیست شده، در گفتگو با رادیو ندا از دیدار با اسماعیل بخشی در روز آزادی ایشان از زندان اوین می گوید! سخنان دلنشین و مادرانه ای که باید با گوش جان شنید!

پایه های چپ درایران بپاخاسته اند! «گام دوم» خامنه ای ،دیکتاتوری خشن ترازچهل سال گذشته! گفتگوی رادیو پیام آزادی آدينه ۱ ٣ خرد اد ۱٣۹٨- ۲۱ ژوئن ۲۰۱۹ با محمد رضا شاگونی

فیروزگوران ازچهره های ماندگار روزنامه نگاری ایران و عضو سازمان ساکا بود و در جریان اعتصاب روزنامه نگاران در بدو انقلاب نقشی مهم داشت، یادش گرامی باد.چپ خانواده ای جهانی است. پایه های چپ(کارگران، زحمتکشان ،فرودستان و پائینی ها) در ایران بپاخاسته اند. چپ در تاریخ صد سال گذشته در ساختن هر چیز مترقی نقش کلیدی داشته است.

فیروزگوران ازچهره های ماندگار روزنامه نگاری ایران و عضو سازمان ساکا بود و در جریان اعتصاب روزنامه نگاران در بدو انقلاب نقشی مهم داشت، یادش گرامی باد.چپ خانواده ای جهانی است. پایه های چپ(کارگران، زحمتکشان ،فرودستان و پائینی ها) در ایران بپاخاسته اند. چپ در تاریخ صد سال گذشته در ساختن هر چیز مترقی نقش کلیدی داشته است. در حالی که خطر چنین رویاروئی هائی وجود دارد، امریکا بیش از پیش تحریم ها را تشدید می کند.ساقط شدن پهپاد امریکائی نشان می دهد، امریکا خود را برای لحظات حساس آماده می کند و تدارکات خطرناکی صورت می گیرد. اساس ماجرا این است که امریکا می خواهد شکست های خود را مخصوصا درخاورمیانه جبران و هژمونی خود را بازسازی کند..بیانیه دوم چهارده نفرجسورانه،فداکارانه وشجاعانه حرف مردم را می زند و بر این تاکید دارد که با جمهوری اسلامی و جناح های آن کنار نخواهیم آمد. باید در مقابل مادر عشقی و خواهرشهرام فرج زاده و… به احترام تعظیم کنیم. در حالی که با ریزش وسیع تر،در نیروهای رژیم و درحکومت روبرو هستیم،گماردن نیروهای کاملا مورد اعتماد شخص سید علی خامنه ای دراینجا و آنجا درسطوح مختلف برای آن که بتوانند با شرایط دشوارتر که با آن روبرو می شوند،چه درداخل وچه در خارج،درمقابل مردم مقاومت کنند.

فقه، مقوله ای هولناک است! نماز نمی خوانی؟ مهدورالدم! شهیدعلیرضا شیرمحمد علی با این رشادت و شجاعت باید سازمانگر طلائی جنبش مردم می بود. گفتگوی رادیو پیام آزادی در آدينه ۲۴ خرداد ۱٣۹٨ – ۱۴ ژوئن ۲۰۱۹ با محمدرضا شالگونی

فقه، مقوله ای هولناک است!
نماز نمی خوانی؟ مهدورالدم!
شهیدعلیرضا شیرمحمد علی با این رشادت و شجاعت
باید سازمانگر طلائی جنبش مردم می بود.
گفتگوی رادیو پیام آزادی
در آدينه ۲۴ خرداد ۱٣۹٨ – ۱۴ ژوئن ۲۰۱۹ با
محمدرضا شالگونی

در مقابل این کشتارها، شورش کنیم! سیدعلی خامنه ای خود، «خدا» ست. بیانیه چهارده نفره درداخل بیانیه ای شجاعانه است. این بیانیه نوعی تغییررژیم را بیان می کند. اقدام شجاعانه و درخشانی است که بیان فضای عمومی در داخل کشور است. در بیانیه دوم حرف درستی زده می شود، مذاکره کنید! نشانه های زوال جمهوری اسلامی دیده می شود.

احضار عثمان اسماعيلي، فعال كارگري، از روي تخت بيمارستان به زندان!

احضار عثمان اسماعيلي، فعال كارگري، از روي تخت بيمارستان به زندان!

عثمان اسماعيلي، كارگر نقاش و فعال جنبش كارگري، در گفتگو با راديو ندا (با صدايي رنجور و دردمندانه در روي تخت بيمارستان) با بيان اينكه از مبارزه عقب نشيني نخواهد كرد، گفت : » ما كارگران از زندان نمي ترسيم!»

گوش كردن فايل صوتي با مديا پلير

گوش كردن فايل صوتي با ريل پلير

بي خبري از محل نگهداري بهنام ابراهيم زاده و تهديد به قتل او از سوي قاضي

بي خبري از محل نگهداري بهنام ابراهيم زاده و تهديد به قتل او از سوي قاضي

رحمان ابراهيم زاده، پدر زنداني سياسي بهنام ابراهيم زاده، در گفتگو با راديو ندا از تهديد به قتل فرزندش در زندان از سوي قاضي در عين بي خبري از محل نگهداري او مي گويد!

گوش كردن فايل صوتي با مديا پلير

گوش كردن فايل صوتي با ريل پلير

گزارش تجمع اعتراضي بازنشستگان در تهران از زبان يكي از سازمانگران

گزارش تجمع اعتراضي بازنشستگان در تهران از زبان يكي از سازمانگران

پروين اسفندياري، يكي از سازمانگران تجمع بازنشستگان، در گفتگو با راديو ندا با ارائه گزارشي از تجمع 12 دي بازنشستگان در مقابل مجلس و تاكيد بر اتحاد كارگران، معلمان و دانشجويان، گفت : » تا حق خود نگيريم از پاي نمي نشينيم !»

گوش كردن فايل صوتي با مديا پلير

گوش كردن فايل صوتي با ريل پلير

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: