مهمت آکسوی مبارز یگان‌های مدافع خلق معروف به «فیراز داغ» که اواخر ماه سپتامبر در جریان عملیات آزادسازی رقا جان خود را از دست داد دیروز طی مراسمی در لندن پایتخت انگلستان به خاک سپرده شد. هزاران نفر در این مراسم شرکت کردند و خانواده آکسوی را تنها نگذاشتند.

خبرگزاری فرات:مهمت آکسوی مبارز یگان‌های مدافع خلق معروف به «فیراز داغ» که اواخر ماه سپتامبر در جریان عملیات آزادسازی رقا جان خود را از دست داد دیروز طی مراسمی در لندن پایتخت انگلستان به خاک سپرده شد. هزاران نفر در این مراسم شرکت کردند و خانواده آکسوی را تنها نگذاشتند.