بهروز سورن: جنایتکاری که بر صندلی جلاد پورمحمدی می نشیند

معرفی علیرضا آوایی توسط حسن روحانی نشان داد که چنین طرحی در کار نبوده است. رد پای علیرضا آوایی در طول حاکمیت جمهوری اسلامی و بویژه در ده سال اول حاکمیت آن در کشتار زندانیان سیاسی تمام قد دیده می شود. به تعبیری دیگر ایشان نیز نه تنها اعدام بلد بوده و در این زمینه ید طولائی داشته است که مهارت بسیاری در کشتار زندانیان سیاسی بی دفاع در زندانهای جنوب کشور و ایجاد گورهای جمعی داشته است. تعویض آوایی با مصطفی پورمحمدی تنها تغییر یک چهره پلید با دیگری است که در طی ده سال اول حاکمیت اسلامی در ابعاد استانی ( خوزستان ) جنایت می کرده است

معرفی علیرضا آوایی توسط حسن روحانی  نشان داد که چنین طرحی در کار نبوده است. رد پای علیرضا آوایی در طول حاکمیت جمهوری اسلامی  و بویژه در ده سال اول حاکمیت آن در کشتار زندانیان سیاسی تمام قد دیده می شود. به تعبیری دیگر ایشان نیز نه تنها اعدام بلد بوده و در این زمینه ید طولائی داشته است که مهارت بسیاری در کشتار زندانیان سیاسی بی دفاع در زندانهای جنوب کشور و ایجاد گورهای جمعی داشته است. تعویض آوایی با مصطفی پورمحمدی تنها تغییر یک چهره پلید با دیگری است که در طی ده سال اول حاکمیت اسلامی در ابعاد استانی ( خوزستان ) جنایت می کرده است

****

عکس گور جمعی زندانیان سیاسی در حوالی شهر اهواز

بیاد داریم که حسن روحانی در تبلیغات پیش انتخاباتی خود مکرر گفت که برخی فقط اعدام بلد بودند و در سی و چند سال گذشته اعدام کرده اند. پس از این گفته ها نگاه ها به مصطفی پورمحمدی عضو هیئت مرگ زندان ها در سال 1367 که کشتار سراسری زندانیان سیاسی در آن سال را از افتخارات خود دانسته است, خیره شد. بسیاری امید داشتند که ضمن برکناری این مهره رسوا ( که نوار منتشر شده منتظری نقش بسزایی در افشای بیش از پیش چهره جنایتکارانه او داشت ) جایگزین او در سی و چند سال گذشته اعدام نکرده باشد و بنوعی بری از چوبه اعدام و طناب و گورهای جمعی باشد. ادامهٔ مطلب »

Advertisements

بهروز سورن: جنایت کاری بی مرز بنام علی فلاحیان

کوتاه پس از این واقعه گروههای چند نفره مسلح به افراد مسلح نزدیک می شوند و آنها را خلع سلاح میکنند و تسلیحات را به کمیته ( مساجد ) انتقال می دهند. همان کمیته هایی که فلاحیان از بانیان آن ها ست. در حقیقت طرح خلع سلاح عمومی مردم و تشکیل نیروی مسلح سرکوب رژیم اسلامی از همان روز پیروزی انقلاب شروع می شود. فلاحیان جنایتکارمسئولیت های خود را در نقش حاکم شرع شهر آبادان آغاز میکند و تا به امروز در مناصب مختلف حکومتی ادامه میدهد. از جمله افتخارات وی سازماندهی مزدوران و لباس شخصی ها تحت عنوان کانون اسلامی بیکاران در شهر آبادان برای مقابله با نفوذ چپ در میان کارگران است.

روز هجوم نظامی گارد شاهنشاهی به خیابانهای اصلی شرق تهران در سال 1357 را بیاد دارم. ارتش آهنین! و ابدی شاهنشاهی رمقی برایش نمانده بود و بسیاری از پرسنل آن به دلائل متفاوت از فرمان مافوق خود سرپیچی می کردند. از منابع بسیاری از جمله همافران تسلیحات زیادی بدست مردم افتاده بود.

همه چشمهای اطرافیان سلطنت هم اکنون به گارد سرسپرده شاه  دوخته شده بود. ارابه نظامی این گارد نیز با نفربرها و تانک ها و هلی کوپتر های در پرواز, بسوی خیابان تهران نو و از آنجا به سمت میدان فوزیه سابق بحرکت در آمده بود. کمیته های انقلاب بسرعت شکل می گرفتند و مساجد محل مکان استقرار آنها شده بود.

محمد همافر پس از مقاومتی سنگین از درون فرودگاه مهرآباد خود را به محله ما رساند و با چهره ای خسته و وحشت زده اسلحه ژ ث همراه خود را بمن میدهد و میگوید: میخواهم بروم کمی بخوابم. امانتی او را روی شانه می اندازم و بهمراه یکی از دوستان که فعالانه از ابتدای اعتراضات جنبش را همراهی کرده , به بام بلندترین ساختمان محله میروم و بر بام آن حرکات هلی کوپترهای نظامی را تحت نظر میگیرم. با شنیدن همهمه ها و شعار ها و فریاد ها حول و حوش خیابان تهران نو به مردم حاضر در صحنه می پیوندم. بوی آتش و دود و خون و بنزین به مشام میرسد. زخمی ها توسط جوانان به خارج از صحن خیابان حمل می شوند. بر تعداد حاضران در خیابان و اطرافش هر لحظه اضافه می شود ادامهٔ مطلب »

بهروز سورن: آب در لانه مورچگان! سکوتی که شکسته شد!

برای بررسی چرائی انتشار این نوار در شرایط کنونی میتوان مبحثی جدا در آینده باز کرد. دستاورد تا کنونی انتشار این نوار صوتی آنست که بسیاری از مسئولین این جنایت بزرگ که هنوز در قید حیات هستند را ناچار به موضعگیری و زبان گشودن کرده است. باز هم همانطور که پیش بینی می شد این نوار با فشارها و تهدید های اطلاعاتی ( قم ) بر احمد منتظری فرزندش از روی سایت منتظری حذف شد.

برای بررسی چرائی انتشار این نوار در شرایط کنونی میتوان مبحثی جدا در آینده باز کرد. دستاورد تا کنونی انتشار این نوار صوتی آنست که بسیاری از مسئولین این جنایت بزرگ که هنوز در قید حیات هستند را ناچار به موضعگیری و زبان گشودن کرده است. باز هم همانطور که پیش بینی می شد این نوار با فشارها و تهدید های اطلاعاتی ( قم ) بر احمد منتظری فرزندش از روی سایت منتظری حذف شد.

همانطور که انتظار میرفت با انتشار نوار دیدار منتظری با هیئت مرگ و صادرکنندگان احکام قتلعام زندانیان سیاسی در زندانها درتابستان سال 1367, واکنش های بسیاری از سوی اعضای این هیئت و برخی از آنان که سرانگشتانشان از آندوره هنوز بخون آغشته است, صورت گرفت.اهمیت و ارزش بسیار این نوار علاوه بر جنبه سندیت آن این است که اعترافات از زبان خود آمرین جنایت بزرگ است ( اعضای هیئت مرگ زندانهای تهران ) که از پستوی جلسه ای بسیار سری و محرمانه بیرون زده است. ضمن اینکه دامنه تاثیرگذاری آن بر افکار عمومی و بویژه نسل های جوان تر بلحاظ صوتی بودن آن بسیار بالاست.

اعضای هیئت مرگ: حسینعلی نیری (حاکم شرع وقت)، مرتضی اشراقی (دادستان وقت)، ابراهیم رئیسی (معاون وقت دادستان) و مصطفی پورمحمدی ( نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین ) بوده اند.)

برای بررسی چرائی انتشار این نوار در شرایط کنونی میتوان مبحثی جدا در آینده باز کرد. دستاورد تا کنونی انتشار این نوار صوتی آنست که بسیاری از مسئولین این جنایت بزرگ که هنوز در قید حیات هستند را ناچار به موضعگیری و زبان گشودن کرده است. باز هم همانطور که پیش بینی می شد این نوار با فشارها و تهدید های اطلاعاتی ( قم ) بر احمد منتظری فرزندش از روی سایت منتظری حذف شد.

اول شهريور قتل عام چپ‌ها آغاز مي‌شود بي‌هيچ خنده‌اي! حسن مرتضوی

ادامهٔ مطلب »

بهروز سورن: دهه شصت – هتل اموات

این همه نشان دهنده آن بود که جلادان جمهوری اسلامی علیرغم تمامی محرومیت تراشی ها و بمباران های تبلیغاتی مذهبی, هرگز موفق به درهم شکستن مقاومت زندانیان سیاسی و انسان های پاک اسیر خود نشدند. این نوشته ها نشان از روحیه انقلابی و مقاومت جوانانی می داد که جان بر کف نهاده و جسورانه و بی محابا مرگ را به تمسخر گرفتند و جان بر سر اهداف و آرمان های خود گذاشتند.

این همه نشان دهنده آن بود که جلادان جمهوری اسلامی علیرغم تمامی محرومیت تراشی ها و بمباران های تبلیغاتی مذهبی, هرگز موفق به درهم شکستن مقاومت زندانیان سیاسی و انسان های پاک اسیر خود نشدند. این نوشته ها نشان از روحیه انقلابی و مقاومت جوانانی می داد که جان بر کف نهاده و جسورانه و بی محابا مرگ را به تمسخر گرفتند و جان بر سر اهداف و آرمان های خود گذاشتند.

می گفت: هر زمان که بازجو حوصله اش سر می رود مرا به بازجویی می خواند, شکنجه می کند, در حین کتک زدن می خندد, ریسه می رود و بی حوصلگی و خستگی روزانه اش را این طور رفع می کند. در طی مدتی که با او در سلول بودم, ورم پاهایش هیچ وقت نخوابید و روی صورتش اثر انگشت های بازجو ها مانده بود. از اتهامات یاد شده وی آنطور که خود می گفت تنها مالکیت تفنگ برنو قنداق شکسته اش را پذیرفته بود که آن هم میراث اجدادش بود. پس از مدتی به زندان بالا ( زندان دستگرد اصفهان ) منتقل شد و با همین اتهام چهار سال در زندان ماند. ادامهٔ مطلب »

بهروز سورن: سرزمین کر و کورها و شاهکار گروه سیاسی سایت کلمه!

عهد اخوتی که این طیف با حاکمان بسته اند سکوت و کتمان جنایاتی است که طی دهه شصت بر مردم , تشکل ها و احزاب, فرهیختگان و فرهنگیان رفت و جنایتی علیه بشریت را شکل داد. چکونه میتوان به افشاگر آن منتظری پرداخت اما از این جنایت بزرگ و از آنچه افشا شده هیچ نگفت؟ این همان شاهکار! گروه سیاسی سایت کلمه است که  به تمامی ابزار موجود متوسل می شود و این را ممکن می کند تا پای حصر شدگان فعلی را از آن دهه خونین بیرون بکشد.

عهد اخوتی که این طیف با حاکمان بسته اند سکوت و کتمان جنایاتی است که طی دهه شصت بر مردم , تشکل ها و احزاب, فرهیختگان و فرهنگیان رفت و جنایتی علیه بشریت را شکل داد. چکونه میتوان به افشاگر آن منتظری پرداخت اما از این جنایت بزرگ و از آنچه افشا شده هیچ نگفت؟ این همان شاهکار! گروه سیاسی سایت کلمه است که به تمامی ابزار موجود متوسل می شود و این را ممکن می کند تا پای حصر شدگان فعلی را از آن دهه خونین بیرون بکشد.

گروه سیاسی سایت کلمه در مطلبی که در تاریخ دوم شهریور 94 منتشر کرده است به حصر سیاسی منتظری پرداخته است و اینکه آیا رهبران جنبش سبز که در حصر بسر میبرند, زمانی که وزیر و وکیل بودند به حصر منتظری اعتراض کردند؟ این سوال بسیبار بجائی است که حتما زمانی پس از خروج از حصر میبایستی از آنان پرسش شود. اما نکته دیگر و مهم تر شعبده بازی گروه سیاسی این سایت است که موفق شده است از همه چیز بگوید جز به علت حصر منتظری که در اساس اعتراض به احکام و اعدام زندانیان سیاسی بوده است. گروه سیاسی در تمام مطلب بلندبالای خود حتی کلمه ای نیز از کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت سخن نگفته است. نامی نبرده است و حتی اشاره ای تمثیلی نیز نداشته است.

جالب این است که این مطلب چند روز قبل از سر رسید دهم شهریور یادروز قربانیان وحوش اسلامی در زندانها میباشد.مشکل گروه سیاسی کلمه همانند تمامی طیف های داخلی و خارجی سبز ها این است که هرگز از خط قرمزشان عبور نکنند و به دایره حقیقت گویان وارد نشوند.  این طیف نه تنها از حقیقت نمی گویند بلکه حقایق گفته شده از سوی دیگران را هم قلب می کنند. تلاش می کنند که نشان دهند کروبی و موسوی سکوت نکردند در برابر حصر منتظری اما هیچ برهانی ارائه نمیدهند و از کنار جملات و واژه ها سر میخورند بدون آنکه به موضوع بپردازند. ادامهٔ مطلب »

بهروز سورن – نیمه شب نوشته ها – 36 – آتشی شادی آور و آتشی ویرانگر

d4c4ef797aهمزمان با فرا رسیدن سال نو میلادی  که در بسیاری از کشورهای جهان با جشن و سرور و پایکوبی همراه است و مردم این کشورها با آتش بازی به استقبال آن میروند اما در بخشی دیگر از کشورها آتش جنگ و ویرانی و خنمانسوزی برپاست. کودکان و زنان و مردان در غم جانسوز خانه خرابی و از دست دادن عزیزانشان زانوی غم به بغل گرفته اند و به آینده ای تیره و تار می اندیشند. بسیاری به خاک و خون افتاده اند و از بیداد زمانه می نالند.غمناک به اسمان خیره اند و می پرسند چرا؟ چگونه شد که اسلحه های تمام اتوماتی که در گوشه ای از…

بهروز سورن: نیمه شب نوشته ها – 22 – ستارهای امروز و ستارهای قدیم

خبر مربوط به شکنجه و قتل ستار بهشتی  همه جا درز کرده است و دامنه این جنایت دستگاه اطلاعاتی رژیم خانواده او را هم راحت نمیگذارد. گفتگوی خواهر دردمند او تکاندهنده است. غم و اندوه مادر و خواهر ستار تاثر هر شنونده ای را موجب میشود.

لینک آنرا اینجا بشنوید!

http://www.youtube.com/watch?v=e7vLCbJS_bU&feature=youtu.be

سکوت مرگبار مسئولین جمهوری اسلامی درباره چگونگی مرگ وی هنوز پابرجاست . اما شهادت چهل و یک نفر از زندانیان سیاسی در مورد شکنجه وی در زندان و آویزان کردن او جای تردیدی نمیگذارد که شکنجه گران نظام در زندان ها همچنان بر زندانیان سیاسی بی دفاع میتازند و کینه ای عمیق به انان دارند.

بخشی از نوشتار زندانیان سیاسی :

گزارشگران

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: