سازماندهی لشکر بیکاران برای بیمه بیکاری، بخشی از جنبش مبارزه برای تامین اجتماعی !امیرجواهری لنگرودی

باید بدان بیاندیشیم که جنبش وسیع و سراسری مبارزه برای تأمین اجتماعی همگانی می تواند با بهره گیری از تنش های درونی جمهوری اسلامی ، شرایط مساعدی برای توده ای کردن این خواست حیاتی به وجود بیاورد. جنبش سراسری تامین اجتماعی، با وجود پرچم های رنگارنگ مطالباتی بخش های مختلف مزد و حقوق بگیران بر محوریت منافع عمومی همه لایه های اردوی کار ، آنگاه که  توده گیر شود ، مسلماً سلاح بسیار کارآمدی برای عقب راندن و به زیر کشیدن جمهوری اسلامی خواهد بود. این امر آنگاه معنا می یابد که همه لایه های جنبش مطالباتی ما با هم گره بخورند و مبارزه خویش را متحدانه و سازمانیافته و مداومآ به جلو ببرند .

باید بدان بیاندیشیم که جنبش وسیع و سراسری مبارزه برای تأمین اجتماعی همگانی می تواند با بهره گیری از تنش های درونی جمهوری اسلامی ، شرایط مساعدی برای توده ای کردن این خواست حیاتی به وجود بیاورد. جنبش سراسری تامین اجتماعی، با وجود پرچم های رنگارنگ مطالباتی بخش های مختلف مزد و حقوق بگیران بر محوریت منافع عمومی همه لایه های اردوی کار ، آنگاه که توده گیر شود ، مسلماً سلاح بسیار کارآمدی برای عقب راندن و به زیر کشیدن جمهوری اسلامی خواهد بود. این امر آنگاه معنا می یابد که همه لایه های جنبش مطالباتی ما با هم گره بخورند و مبارزه خویش را متحدانه و سازمانیافته و مداومآ به جلو ببرند .

درایران به آمارهای رسمی منتشره از طرف مرکز آمار کشور، در مورد تعداد بیکاران ، تحت هیچ شرایطی نمی توان اعتماد کرد. چرا که از نظر این مرکز هر کس در هفته یک ساعت کار کند، کارگر به حساب می آید. این در حالیستکه در ایران با این تورم وحشتناک ، هیچ کس نمی تواند با یک یا دو ساعت کار در هفته ازعهده مخارجش برآید مگر این که منظور از کار، مداحان نورچشمی دستگاه ولایت باشند که در همین روزهای محرم ، بعضی از آنان بابت یک ساعت نوحه خوانی در این مسجد و آن تکیه ، دو و نیم میلیون تومان اجرت می گیرند یا مدیران نجومی بگیری که بابت هر ساعت اضافه کاری شان، بالای نیم میلیون وصول می نمایند. در حالیکه کارگر با تجربه چندین و چند سال کار ، توده عادی مردم و جوانان بیکار هرگز خواب این دستمزدها را هم نمی توانند به چشم ببینند. در واقع تعداد واقعی بیکاران چندین برابر بیشتر از آمار رسمی بیکاران در کشور است که وزیر کارش از آن به مثابه سونامی بیکاران یاد می کند. حتی اگر همین آمار رسمی را هم مبنا قرار بدهیم ، باز براساس برآوردی که آقای خسرو صادقی بروجنی، تحلیل گر مسائل اقتصادی اخیرا طی مقاله ای با عنوان » بیمه بیکاری و قانون تامین اجتماعی » منتشر کرد ، نشان داد : « بنا بر سالنامه آماری سازمان تأمین اجتماعی در سال۱۳۹۴، تعداد کل مقرری بگیران بیمه بیکاری کشوردرسال ۱۳۹۴ بالغ بر ۱۹۱۶۳۰ نفربوده است که ازین تعداد۱۴۵۶۶۶ نفر (۷۶ درصد) مرد و۴۵۹۶۴ هزار نفر ( ۲۴درصد) زن هستند. ادامهٔ مطلب »

Advertisements

گفتگو با محمد رضا شالگونی در باره قطعنامه کنگره بیست و یک سازمان کارگران انقلابی ایران پیرامون مبارزه برای تامین اجتماعی فراگیر

قطعنامۀ کنگره بیست و یکم سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) در باره ضرورت مبارزه برای تأمین اجتماعی همگانی

قطعنامۀ کنگره بیست و یکم
سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
در باره
ضرورت مبارزه برای تأمین اجتماعی همگانی

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: