این کشته ها را انکار می کنند!

حکومت اسلامی یک گام به عقب نشسته، کشتار سال ۶۷ را گردن گرفته و در سنگر دوم کمین کرده است. نام این سنگر «منافقین خلق» است. کشتار را به بهانه ی آن توجیه می کنند. در این توجیه واقعیت دیگری را پنهان می کنند. کشتار صدها زندانی سیاسی چپ. اسامی برخی کشته شدگانی را که همجنان انکار می شوند، در این جا ببیند ...

حکومت اسلامی یک گام به عقب نشسته، کشتار سال ۶۷ را گردن گرفته و در سنگر دوم کمین کرده است. نام این سنگر «منافقین خلق» است. کشتار را به بهانه ی آن توجیه می کنند. در این توجیه واقعیت دیگری را پنهان می کنند. کشتار صدها زندانی سیاسی چپ. اسامی برخی کشته شدگانی را که همجنان انکار می شوند، در این جا ببیند …

 اخبار روز – حکومت زبان به اعتراف گشوده است. بعد از 28 سال، به قتل عام گسترده در زندان های سیاسی ایران اعتراف می کنند. این اعتراف، هر چند با قیافه ای حق به جانب و مصمم صورت می گیرد، و با توجیهات کثیف از جنس همان اعدام ها همراه است، اما همانند حباب بر آب است. هیچ کس در قتل عام هزاران زندانی سیاسی دست بسته، حق را به جانب قاتلین و اعدام کنندگان نخواهد داد.
حکومت اسلامی یک گام به عقب نشسته و کشتار سال 67 را گردن گرفته و در سنگر دوم کمین کرده است. نام این سنگر «منافقین خلق» است. می کوشند با توسل به سیاست های سازمان مجاهدین کشتارها را توجیه کنند. آن ها در این توجیهات واقعیت دیگری را پنهان می کنند. کشتار صدها زندانی سیاسی چپ. نامی از آن ها نمی برند زیرا نمی توان حتی با توجیهات امروز حکومتی ها اعدام آن ها را – که ربطی به «سیاست منافقین» نداشت، مشروع جلوه داد.
این سنگر نیز فرو خواهد ریخت. ادامهٔ مطلب »

ويژه نامه سایت سیاسی و خبری خاوران پیرامون شهادت کارگر کمونیست ، رفیق شاهرخ زمانى !

شاهرخ زمانی :جرم استقامت بی پایان صفحه ويژه

شاهرخ زمانی :جرم استقامت بی پایان
صفحه ويژه

سایت سیاسی خبری خاوران : ویژه نامه زیر ، مطالب گردآوری شده پیرامونِ قتل عمد رفیق ِ کارگر کمونیست ، شاهرخ زمانی ، توسط حکومت اسلامی است . در این ویژه نامه از مطالب مندرج در سایت آزادی بیان نیز استفاده شده است .

واله زمانی بازداشت شد

واله زمانی پسر عمو و پسر خاله شاهرخ زمانی است که به لحاظ عاطفی وابستگی خاصی به شاهرخ داشت و  5 فعال کارگری دیشب به عیادت وی و خانواه اش رفته بودند.

ادامهٔ مطلب »

اطلاعیه مشترک و مهم تشکلهای کارگری پیرامون جانباخته جدید جنبش کارگری ایران رفیق شاهرخ زمانی !

شاهرخ جرمش استقامت بی پایانی بود ،که در مقابل ظلم و ستم وبهره کشی طبقاتی داشت و اسرار جنایت کاران جمهوری اسلامی را با دید طبقاتی افشا می کرد.

شاهرخ جرمش استقامت بی پایانی بود ،که در مقابل ظلم و ستم وبهره کشی طبقاتی داشت و اسرار جنایت کاران جمهوری اسلامی را با دید طبقاتی افشا می کرد.

ما مرگ شاهرخ زمانی را به پرچمی برای اتحاد و همبستگی کارگری که او پیشتازش بود تبدیل خواهیم کرد
شاهرخ زمانی، مبارز خستگی ناپذیر و جسور جنبش کارگری ایران در کمال بهت و حیرت و ناباوری همگان در زندان گوهر دشت چشم از جهان فرو بست. علت مرگ شاهرخ را مقامات رسمی هر چه اعلام کنند از نظر ما  مسئولیت مستقیم آن تماما بر عهده کسانی است که با تحمیل برده وارترین شرایط بر ما کارگران، حق تشکل یابی و مبارزه برای یک زندگی بهتر را نیز از ما سلب کرده و انسان‌های شریف و بزرگی همچون شاهرخ زمانی را به گوشه زندان‌ها افکنده اند.
مرگ تکان‌دهنده شاهرخ در کنج زندان بدون هیچ پیشینه بیماری، نه اولین جان باختن یک زندانی و نه تحت شرایط موجود زندانهای کشور، آخرین آن خواهد بود.  اگر چه مرگ ناگهانی شاهرخ از نظر هر انسان منصفی مشکوک به نظر می رسد اما بدون چنین تردیدهایی نیز، شرایط زندان‌های کشور بویژه برای فعالین کارگری و زندانیان سیاسی به هزار و یک دلیل از پخش پارازیت گرفته تا غذای نامناسب، عدم رسیدگی پزشکی و نبود بهداشت، شیوه نگهداری نامناسب و اعمال انواع فشارهای روحی و روانی به اندازه کافی مرگ آور است.
شاهرخ زمانی هیچ جرمی جز دفاع از حقوق هم طبقه ای هایش مرتکب نشده بود. او نه صاحب منصب بود، نه اختلاس کرده بود، نه کوچکترین لطمه ای به کسی زده بود و نه شریک دزدان و غارتگران بود. او یک کارگر نقاش، از اعضای شورای نمایندگان کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری، عضو هیات بازگشائی ادامهٔ مطلب »

شاهرخ زمانی قربانی سیاست های ضد کارگری حکومت اسلامی ، با همه جناح هایش ، شد

شاهرخ زمانی را کشتند !

شاهرخ زمانی را کشتند !

سایت خبری خاوران : خبر از » مرگ مشکوک » شاهرخ زمانی در زندان می رسد.می گویند وی » ناگهان سکته مغزی » کرده است . مرگ او هر گونه که بوده باشد ، در اینکه مسئول مرگ شاهرخ ، این رهبر طبیعی کارگران ، کسی نیست جز جمهوری خون و جنایت اسلامی حاکم بر ایران ، لحظه ای نباید تردید کرد .به باور ما  مرگ شاهرخ زمانی یکی دیگر از نتایج مستقیم جنایات » پسا توافق » است . خطر جنبش های توده ای و کارگری حکومت را مستقیم و غیر مستقیم تهدید می کند و چه بسا که شاهد سر به نیست کردن فعالان کارگری چه در داخل و خارج از زندان های مخوف حکومت باشیم . این خطر همچنین زنان ، اقلیت های قومی و ملی و مذهبی و سایر فعالین اجتماعی را نیز تهدید خواهد کرد .
ما برخلاف نیروها و جریانات سیاسی اصلاح طلب و بنفش و نیز برخلاف همه آن جریانات رفرمیست چپ که به یک جناح از حکومت آویزان شده و جام زهر کنونی را برای رهبر حکومت کافی دانسته و اختلاف میان سلطان و رقیبانش را دلیلی محکم برای ترغیب مردم به شرکت در انتخابات آتی می کنند ، با قاطعیت می گوئیم : ما خواهان جراحی بزرگ از طریق یک جنبش توده ای از پائین و با دستان توانمند کارگران و زحمتکشان ، نه از طریق » دخالت های بشر دوستانه » غرب هستیم . این جراحی بزرگ چیزی نیست مگر سرنگونی کامل رژیم با همه جناح هایش .
مرگ شاهرخ زمانی یک زنگ خطر جدی برای همه آنانی ست که تجربه دهه سیاه 60 ، بویژه سال خونین 67 ، را پشت سر گذاشته اند .
ما مرگ شاهرخ زمانی ، این رهبر طبیعی کارگری ، را به خانواده ، مردم ایران و همه فعالان کارگری تسلیت می گوئیم . راه شاهرخ و شاهرخ ها ادامه دارد ، چرا که ما بسیاریم .

فقط در حکومت اسلامی کشتار ششمین قلاده پلنگ در سال 94 + عکس

متاسفانه سریال تلخ کشتار پلنگ های ایرانی در سال ۱۳۹۴ ادامه دارد و پلنگ دیگری این بار در خراسان رضوی و در شهرستان تربت جام از پای درآمده است.به گزارش «تابناک»، بر اساس اطلاعات دریافتی ظهر روز گذشته (سه شنبه ۹۴/۲/۱)  لاشه یک پلنگ در حاشیه روستای چشم آزاد در شهرستان تربت جام مشاهده شده است.نتایج بررسی های اولیه نشان می دهد که این پلنگ بر اثر استفاده از لاشه آغشته به سم مسموم شده و پس از طی مسافتی هنگام بالا رفتن از یک دره توان خود را از دست داده و تلف شده است.شواهد موجود و رد ناخن ها بر روی زمین بیانگر آنست که پس از تاثیر سم، پلنگ از ادامه حرکت به سمت بالای دره بازمانده و چند متر بر خلاف جهت شیب روی زمین کشیده شده و سپس تلف شده است. ادامهٔ مطلب »

نامزد وزارت دفاع آمریکا: ایران و حکومت اسلامی دو تهدید خطرناک برای آمریکا هستند

نامزد وزارت دفاع آمریکا: ایران و حکومت اسلامی دو تهدید خطرناک برای آمریکا هستند

نامزد وزارت دفاع آمریکا: ایران و حکومت اسلامی دو تهدید خطرناک برای آمریکا هستند

نامزد باراک اوباما برای تصدی مقام وزارت دفاع آمریکا روز چهارشنبه ۱۵ بهمن در نشست کمیته سنا، گروه حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی ایران را دو تهدید خطرناک برای آمریکا توصیف کرد.اشتون کارتر در این نشست که به ریاست سناتور جمهوریخواه جان مک کین برگزار شد، گفت: «در خاورمیانه، دو تهدید فوری و دو خطر واقعی برای ایالات متحده وجود دارد که یکی داعش و دیگری ایران است».نشریه فارن پالیسی در تفسیری به قلم تحلیلگر ارشد خود می‌نویسد که اشتون کار‌تر برای جلوگیری از دستیابی حکومت ایران به سلاح هسته‌ای، معتقد به بهره‌گیری از ابزارهای نوین دیپلماسی، اقتصادی و نظامی به شکلی یکپارچه است و از سال ۲۰۰۸ میلادی همواره گفته است که اقدام نظامی باید به عنوان بخشی از استراتژی همه جانبه در نظر گرفته شود و نه به صورت یک گزینه مجزا.تحلیلگر آمریکایی در پایان تحلیل مشروح خود اضافه کرده که اشتون کار‌تر دیدگاه با ارزشی در عرصه استراتژی نظامی عرضه خواهد کرد که بازتاب دهنده چشم‌انداز موفقیت دیپلماسی در برابر جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. ادامهٔ مطلب »

دستگاه قضایی حکومت اسلامی ایران ٥٣ شهروند بلوچ را اعدام کرده است

بلوچ‌ها در سه کشور ایران، پاکستان و افغانستان سکونت دارند و طبق آمارهای غیررسمی حدود ٣ میلیون بلوچ در شرق و جنوب شرقی ایران ساکن هستند. مناطق بلوچ‌نشین از محروم‌ترین استان‌های ایران در حوزه مسائل آموزشی، بهداشتی و خدماتی می‌باشند.

بلوچ‌ها در سه کشور ایران، پاکستان و افغانستان سکونت دارند و طبق آمارهای غیررسمی حدود ٣ میلیون بلوچ در شرق و جنوب شرقی ایران ساکن هستند.
مناطق بلوچ‌نشین از محروم‌ترین استان‌های ایران در حوزه مسائل آموزشی، بهداشتی و خدماتی می‌باشند.

آژانس کُردپا: فعالین بلوچ گزارشی از آمار نقض حقوق‌بشر بلوچستان ایران در سال گذشته میلادی منتشر کردند.به گزارش آژانس خبررسانی کُردپا، طی سال ٢٠١٤ دستکم ٩٠ مورد نقض حقوق‌بشر توسط نیروها و نهادهای حکومت اسلامی ایران در مناطق بلوچ‌نشین ایران صورت گرفته است.این تعداد از آمار تنها مربوط به اعدام و بازداشت شهروندان بلوچ می‌باشد.در مدت یادشده، ٥٣ شهروند بلوچ در زندان‌های ایران اعدام و ٣٧ تن دیگر نیز از بنابه دستور نهادهای امنیتی ـ قضایی بازداشت گردیده‌اند.کمپین فعالین بلوچ ضمن انتشار این گزارش اعلام کرده‌اند که آمارهای واقعی میدانی بخاطر پیچیدگی وضعیت منطقه و نبود فعالان مدنی و نداشتن گزارشگر مستقل در دسترس نمی‌باشد.طبق آمارها، حداقل ٦ اعدام صورت گرفته در سال گذشته میلادی در ارتباط با مسائل سیاسی ـ امنیتی بوده ٤ تن دیگر به دلیل نسبت فامیلی با زندانی سیاسی اعدام‌شده، آنها نیز به دار آویخته شده‌اند.همچنین مرگ مشکوک دو زندانی سیاسی بلوچ به نام‌های علی نارویی و حمزه نارویی در سال ٢٠١٤ روی داده است. ادامهٔ مطلب »

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: