قطعنامه:برتولت_برشت

نظر به اینکه
تنها زبان توپ را آشنا هستید
و به زبان دیگری تکلم نمی‌کنید
ناچار خواهیم بود
لوله‌های توپ را
به طرف شما برگردانیم.

قطعنامه

نظر به اینکه
ما ضعیفیم
برای بندگی ما
قانون ساختید

نظر به اینکه دیگر
نمی‌خواهیم بنده باشیم
قانون شما در آینده باطل است ادامهٔ مطلب »

Advertisements

گفتگو با محمد رضا شالگونی در باره قطعنامه کنگره بیست و یک سازمان کارگران انقلابی ایران پیرامون مبارزه برای تامین اجتماعی فراگیر

قطعنامۀ کنگره بیست و یکم سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) در باره ضرورت مبارزه برای تأمین اجتماعی همگانی

قطعنامۀ کنگره بیست و یکم
سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
در باره
ضرورت مبارزه برای تأمین اجتماعی همگانی

رحمت خوشکدامن:یادداشتی انتقادی از قطعنامه درباره وظایف ما در دوره پیش رو ( هئیت اجرائی )

در این استراتژی ( هئیت اجرائی ) تمام طیف های رنگارنگ مخالف ولایت فقیه می توانند شرکت کنند ، حتی گرایشاتی که دربین بالائی ها در مخالفت با ولایت فقیه هستند . و ابن مطلب اگر پیگیری شود و اگر گرایشات چپ درون هئیت اجرائی نتوانند آن را کنار زنند به آنجا ختم خواهد شد که شعارهای هئیت اجرائی نیز تغییر کند و به آنجا سقوط کنند که دیگر خواهان سرنگونی کلیت رژیم جمهوری اسلامی نباشند ، تا لبیرالها و رفرمیستها نیز بتوانند با آنها همصدا شوند و شعار نابودی ولایت فقیه را سر دهند. اینجاست که بر خلاف ادعای هئیت اجرائی روشن می شود که آنها خود را برای بازی در بساط بالایی ها آماده می کنند. و ضرورت تصویب و انتشار قطعنامه کنگره بیست ویکم نیز درهمین جاست    . آیا اینطور نیست !؟

در این استراتژی ( هئیت اجرائی ) تمام طیف های رنگارنگ مخالف ولایت فقیه می توانند شرکت کنند ، حتی گرایشاتی که دربین بالائی ها در مخالفت با ولایت فقیه هستند .
و ابن مطلب اگر پیگیری شود و اگر گرایشات چپ درون هئیت اجرائی نتوانند آن را کنار زنند به آنجا ختم خواهد شد که شعارهای هئیت اجرائی نیز تغییر کند و به آنجا سقوط کنند که دیگر خواهان سرنگونی کلیت رژیم جمهوری اسلامی نباشند ، تا لبیرالها و رفرمیستها نیز بتوانند با آنها همصدا شوند و شعار نابودی ولایت فقیه را سر دهند. اینجاست که بر خلاف ادعای هئیت اجرائی روشن می شود که آنها خود را برای بازی در بساط بالایی ها آماده می کنند. و ضرورت تصویب و انتشار قطعنامه کنگره بیست ویکم نیز درهمین جاست .
آیا اینطور نیست !؟

قطعنامه سازمان کارگران انقلابی ایران- راه کارگر- (هئیت اجرائی) در همان چند سطر اول به ما می گوید که وظایف و فعالیت سازمان در راستای خطوط اعلام شده در کنگره های قبلی بیستم و… است ، تنها در این قطعنامه بر نکاتی چند که مهم اند تاکید کردهاند . بنابراین به ظاهر اگر کسی قطعنامه قبلی را نخوانده و یا اینکه ازمضمون آن اطلاعی نداشته باشد نمی تواند دریابد که این نکات چه ارتباطی با قطعنامه های قبلی دارد . با این وجود بگذارید ببنیم که این موارد مهم و مورد تاکید (هئیت اجرائی ) از چه جنسی هستند .

در » قطعنامه » آمده که جنبش سوسیالیستی نباید به شکاف و تنش های میان بالایی ها بی تفاوت باشد و فقط با آگاهی طبقاتی و اقدامات توده ای کارگران و زحمتکشان است که می تواند پا بگیرد . و » هیچ بحران عمومی سیاسی و هیچ موقعیت انقلابی معمولا بدون شکاف و تنش در میان بالائی ها به حد کافی بلوغ پیدا نمی کند » . در ادامه می افزاید از آنجائیکه جنبش سوسیالیستی درست بدلیل اینکه فقط با آگاهی طبقاتی و اقدامات توده ای کارگران و زحمتکشان می تواند پا بگیرد » نباید بازی در بساط بالایی ها را در پیش گیرد» .

ظاهرا در اینجا نکات عجیبی گفته نمی شود و هر عقل سلیمی می داند که هر جنبش انقلابی برای آنکه بتواند تاکتیک های درستی اتخاذ نماید باید به این موضوع توجه کند . به عبارتی دیگر شاید هیچ چیزی بی مفهوم تر از این نیست که بگوئیم «در بحرانهای سیاسی و انقلابی باید شکاف در بالایی ها را در نظر گرفت .» چرا که تقریبا در تمام بحرانهای انقلابی چنین شکافی بوجود خواهد آمد و به قول انگلس بدون چنین شکافی و تنش هایی هیچ انقلابی نمی تواند در مقابل دولت ضدانقلاب دوام بیاورد ودرراستای درهم شکستن آن پیش رود .

اما چرا قطعنامه روی این موضوع تاکید می کند، موضوعی ست که باید روشن گردد . ادامهٔ مطلب »

قطعنامه تشکلها و نهادهای مستقل کارگری به مناسبت اول ماه مه ٢٠١۵ – ١١ اردیبهشت ١٣٩٤

زنده باد اتحاد و همبستگی جهانی کارگران، همبسته تر باد اتحاد کارگران، معلمان، پرستاران و نهادها و تشکلهای مستقل کارگری، پیش بسوی اعتراضات متحدانه و سراسری برای پایان دادن به ستم معیشتی . این فراخوان ما تشکلها و نهادهای مستقل کارگری به مناسبت اول ماه مه به عموم مردم زحمتکش ایران است.

زنده باد اتحاد و همبستگی جهانی کارگران، همبسته تر باد اتحاد کارگران، معلمان، پرستاران و نهادها و تشکلهای مستقل کارگری، پیش بسوی اعتراضات متحدانه و سراسری برای پایان دادن به ستم معیشتی . این فراخوان ما تشکلها و نهادهای مستقل کارگری به مناسبت اول ماه مه به عموم مردم زحمتکش ایران است.

زنده باد اتحاد و همبستگی جهانی کارگران، همبسته تر باد اتحاد کارگران، معلمان، پرستاران و نهادها و تشکلهای مستقل کارگری، پیش بسوی اعتراضات متحدانه و سراسری برای پایان دادن به ستم معیشتی . این فراخوان ما تشکلها و نهادهای مستقل کارگری به مناسبت اول ماه مه به عموم مردم زحمتکش ایران است.

ما امروز در حالی به مناسبت روز جهانی کارگر دست در دست هم نهاده ایم که بیش از هر زمان دیگری، جنبش عظیم و یکپارچه ای از کارگران، معلمان، پرستاران و دیگر توده های زحمتکش مردم ایران بر سر معیشت و پایان دادن به فقر و فلاکت در حال شکل گیری است.

وقوع دهها اعتصاب کارگری در جای جای کشور، تجمعات بی وقفه معلمان، اعتراضات متحدانه پرستاران و گسترش مبارزات کارگران از همراهی خانواده های کارگری در اعتراضات گرفته، تا طومار نویسی و تجمع در مقابل مجلس و وزارت کار و اعتراضات در صنایع کلیدی همچون صنایع پتروشیمی و معادن و خودرو سازیها که بطور روزمره ای در جریان هستند، همگی تنها گوشه هایی از بروز عینی این جنبش اجتماعی است که میرود با خلق صحنه های قدرتمندی از اعتراضات متحدانه و سراسری، بساط تحمیل بی حقوقی مطلق و ستم معیشتی بر میلیونها خانوده کارگری را به چالشی تعیین کننده بکشاند. ادامهٔ مطلب »

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: