آرین میرکان؛ چهره‌ی سرنوشت ساز مقاومت کوبانی

چیچک دُلی از مبارزان ی.پ.ژ هم آرین میرکان را الگوی خود می‌داند و می‌گوید: «سالگرد شهادت آرین یادآور روزهایی است که جانیان داعش با همەی قدرت خود به کوبانی حمله کردند و ترکیه را در کنار خود داشتند. وقتی که امیدها برای بسیاری رنگ باخته بود و می‌گفتند کوبانی سقوط می‌کند، آرین مقاوتی تاریخی انجام داد و پیشبینی‌ها را برهم زد. آرزوی آرین، بازگشت اهالی شهر به کوبانی بود. او آوارگی و اندوه مردمی را به چشم دیده بود و نمی‌توانست آنرا بپذیرد. عملیات فدائیانەی آرین و فداکاری برای مردمش، میراثی جاودان از کرامت برای همەی زنان خواهد بود. پس از آرین، زنان زیادی از سراسر جهان به ی.پ.ژ ملحق شدند. از آنزمان بود که درپی دلاوری زنان در کوبانی، مردسالاری رنگ باخت و دورەای جدید آغاز شد.»

خبرگزاری فرات:مبارز راستی و سمبل مقاومت، آرین میرکان سال ٢٠١۴ در روزی چون امروز در کوبانی با عملیات فدائیانه علیه تاریک‌پرستان داعش حماسه‌ساز شد و گفت زنان کُرد هنوز حرف آخر خود را نزدەاند

امروز پنجم اکتبر سومین سالگرد جانباختن آرین میرکان است. مقاومت حماسی کوبانی تداعیگر نام آرین میرکان است. آرین انقلابی بزرگی که حین حمله وحشیانه داعش و همدستانش به کوبانی، فدائیانه به قلب دشمن زد و خوف را در دل اشغالگران کردستان جا داد.دِلار گنج‌خمیص معروف به آرین میرکان فرمانده یگان‌های مدافع زنان- ی.پ.ژ در سال ١٩٩٢ در روستای میرکان از توابع شهر عفرین در روژاوا به دنیا آمد. او پس از تحصیلات دوره ابتدایی و راهنمایی در سال ٢٠٠٧ به جنبش آزادیخواه کردستان پیوست و پس از شروع قیام در روژاوا بهمراه سه برادرش به دفاع از خلق و انقلاب روژاوا روی آورد.آرین، زنی پیشگام که مسئولیت فرماندهی یک گروه از مبارزان یگان‌های مدافع خلق در تپەی «مشتَه‌نور» کوبانی را بر عهده گرفت. او در نواحی جنگی برای همرزمانش سرچشمەی امید و الگویی برای دیگران بود. آرین میرکان در پنجم اکتبر ٢٠١۴ زمانی که داعش تپەی مشتەنور را به محاصره درآورد به دل دشمن زد و با انجام یک عملیات فدائیانه، حماسەای را در تاریخ بشریت ثبت کرد.

آرین قبل از این عملیات گفته بود: «زنان کُرد هنوز حرف آخر خود را در مقاومت کوبانی نزدەاند. ما از تبه‌کاران هراسی نداریم و تا به آخر می‌جنگیم. با موضع فدائیانه اجازه نمی‌دهیم که داعشی‌ها ما را اسیر کنند.» ادامهٔ مطلب »

چهرەی سرنوشت ساز مقاومت کوبانی؛ آرین میرکان + فیلم

آرین قبل از این عملیات گفته بود: «زنان کرد هنوز حرف آخر خود را در مقاومت کوبانی نزدەاند. ما از تبه‌کاران هراسی نداریم و تا به آخر می‌جنگیم. با موضع فدائیانه اجازه نمی‌دهیم که داعشی‌ها ما را اسیر کنند.»
شجاعت و از جان‌گذشتی آرین میرکان در برابر گروه ضد بشری داعش، برای بسیاری در جهان ستودنی بود.در سالگرد جانباختن آرین میرکان، مادر و خواهر و شماری از همرزمان او با خبرگزاری «ژنها» گفتگو کردەاند.

خبرگزاری فرات:امروز پنجم اکتبر سومین سالگرد جانباختن آرین میرکان است. او انقلابی بزرگی است که نمی‌توان از مقاومت کوبانی صحبت کرد و در موردش حرفی نزد. آرین میرکان وقتی که داعش در حملاتش در دل همه وحشت می‌انداخت، در اقدامی فدائیانه به قلب داعش زد و خوف در دل اعضای آن انداخت.آرین میرکان مبارز راستی و نماد مقاومت؛ کسی که سال ٢٠١۴ در کوبانی با عملیات فدائیانه در میان نیروهای داعش حماسه‌ساز شد و گفت زنان کرد هنوز حرف آخر خود را نزدەاند.

دِلار گنج‌خمیص معروف به آرین میرکان فرمانده یگان‌های مدافع زنان در سال ١٩٩٢ در روستای میرکان از توابع شهر عفرین در روژاوا به دنیا آمد. او پس از تحصیلات دوره ابتدایی و راهنمایی در سال ٢٠٠٧ به جنبش آزادیخواه کردستان پیوست و پس از شروع قیام در روژاوا بهمراه سه برادرش مشغول دفاع شد.آرین که زنی پیشگام بود مسئولیت فرماندهی یک گروه از مبارزان یگان‌های مدافع خلق در تپەی «مشتَه‌نور» کوبانی را بر عهده گرفت. او در نواحی جنگی برای همرزمانش سرچشمەی امید و الگویی برای دیگران بود. آرین میرکان در پنجم اکتبر ٢٠١۴ زمانی که داعش تپەی مشتەنور را به محاصره درآورد به دل دشمن زد و با انجام یک عملیات فدائیانه، حماسەای را در تاریخ بشریت ثبت کرد. ادامهٔ مطلب »

دومین سالگرد جانباختن آرین میرکان چهرەی سرنوشت ساز مقاومت کوبانی

آرین که زنی پیشگام بود مسئولیت فرماندهی یک گروه از مبارزان یگان‌های مدافع خلق در تپەی "مشته‌نور" کوبانی را بر عهده گرفت. او در نواحی جنگی برای همرزمانش سرچشمەی امید و الگویی برای دیگران بود. آرین میرکان در پنجم اکتبر 2014 زمانی که داعش تپەی مشتەنور را به محاصره درآورد به دل دشمن زد و با انجام یک عملیات فدائیانه، حماسەای را در تاریخ بشریت ثبت کرد.

آرین که زنی پیشگام بود مسئولیت فرماندهی یک گروه از مبارزان یگان‌های مدافع خلق در تپەی «مشته‌نور» کوبانی را بر عهده گرفت. او در نواحی جنگی برای همرزمانش سرچشمەی امید و الگویی برای دیگران بود. آرین میرکان در پنجم اکتبر 2014 زمانی که داعش تپەی مشتەنور را به محاصره درآورد به دل دشمن زد و با انجام یک عملیات فدائیانه، حماسەای را در تاریخ بشریت ثبت کرد.

مرکز خبر – خبرگزاری فرات
آرین میرکان مبارز راستی و نماد مقاومت، کسی که سال 2014 در کوبانی با عملیات فدائیانه در میان نیروهای داعش حماسه‌ساز شد و گفت زنان کرد هنوز حرف آخر خود را نزدەاند، آزادی فقط با طلب آن میسر نمی‌شود.دِلار گنج‌خمیص معروف به آرین میرکان فرمانده یگان‌های مدافع زنان در سال 1992 در روستای میرکان از توابع شهر عفرین در روژاوا به دنیا آمد. او پس از تحصیلات دوره ابتدایی و راهنمایی در سال 2007 به جنبش آزادیخواه کردستان پیوست و پس از شروع قیام در روژاوا بهمراه سه برادرش مشغول دفاع شد.آرین که زنی پیشگام بود مسئولیت فرماندهی یک گروه از مبارزان یگان‌های مدافع خلق در تپەی «مشته‌نور» کوبانی را بر عهده گرفت. او در نواحی جنگی برای همرزمانش سرچشمەی امید و الگویی برای دیگران بود. آرین میرکان در پنجم اکتبر 2014 زمانی که داعش تپەی مشتەنور را به محاصره درآورد به دل دشمن زد و با انجام یک عملیات فدائیانه، حماسەای را در تاریخ بشریت ثبت کرد.آرین قبل از این عملیات گفته بود: «زنان کرد هنوز حرف آخر خود را در مقاومت کوبانی نزدەاند. ما از تبه‌کاران هراسی نداریم و تا به آخر می‌جنگیم. با موضع فدائیانه اجازه نمی‌دهیم که داعشی‌ها ما را اسیر کنند.»

شجاعت و از جان‌گذشتی آرین میرکان در برابر گروه ضد بشری داعش، برای بسیاری در جهان شنیدنی بود.در سالگرد جانباختن آرین میرکان، مادر و خواهر و شماری از همرزمان او با خبرگزاری «ژنها» گفتگو کردەاند. ادامهٔ مطلب »

پیام ویدئویی/ مادران صلح در سنه پیروزی مقاومت کوبانی را تبریک گفتند

خبرگزاری فرات:مادران صلح در شهر سنه طی پیامی ویدئویی آزادسازی کوبانی را تبریک گفتند.مادران صلح در این پیام پیروزی کوبانی را به مردم «چهاربخش کردستان، رهبر اوجالان و خانواده جانباختگان» مقاومت و مبارزه, تبریک گفتند.آنها همچنین با شعار زنده باد یگان‌های مدافع خلق به شادی و پایکوبی پرداختند.لازم به ذکر است که همزمان با اعلام خبر آزادی کوبانی, در همان شب اول شمار زیادی از شهروندان در پارک شادی و آبیدر شهر سنه تجمع کرده و با شادی و پایکوبی, پیروزی کوبانی را جشن گرفتند.در شهرستان مریوان هم قریب هزار نفر در زریبار تجمع کردند که نیروی انتظامی رژیم در همان دقایق اولیه با توسل به زور و خشونت شهروندان را متفرق کرد و اجازه نداد مراسم جشن کوبانی برگزار شود.همچنین بدنبال این سرکوبگری‌ها, شهروندان شهرستان شنو با برپایی جشن‌ خانگی, مقاومت کوبانی را تحسین کرده و جشن شادی برپا کردند.

ادامهٔ مطلب »

مقاومت کوبانی وارد 100امین روز شد

عملیات پاکسازی کوبانی که از سوی نیروهای ی.پ.گ و ی.پ.ژ علیه تبهکاران داعش آغاز شده, بصورت تن به تن و خانه به خانه در چند محله شهر ادامه دارد.

عملیات پاکسازی کوبانی که از سوی نیروهای ی.پ.گ و ی.پ.ژ علیه تبهکاران داعش آغاز شده, بصورت تن به تن و خانه به خانه در چند محله شهر ادامه دارد.

خبرگزاری فرات:عملیات پاکسازی کوبانی که از سوی نیروهای ی.پ.گ و ی.پ.ژ علیه تبهکاران داعش آغاز شده, بصورت تن به تن و خانه به خانه در چند محله شهر ادامه دارد. مقاومت کوبانی وارد صدامین روز خود شد و میراث عظیمی از مقاومت تاریخی را برای خلق‌های خاورمیانه بجا گذاشت.اردوغان, رئیس‌جمهور ترکیه در مورد کوبانی گفته بود«امروز یا فردا سقوط خواهد کرد» اما نیروهای کردی روز به روز به پیروزیهای بیشتری دست می‌یابند و این مقاومت صد روز را پشت سر گذاشت. درگیری‌های مرحله جدید از 15سپتامبر آغاز شد و مبارزان ی.پ.گ و ی.پ.ژ به تبهکاران پاسخی قاطع داده و ضرباتی مهلک بر پیکره آنها وارد ساختند. در ماه جاری مرحله نوین عملیات‌های نظامی آغاز شد. ی.پ.گ پیشروی گام‌به گام را اساس کار قرار داد, لذا در مرکز شهر حملات پاکسازی را آغاز کرد. مبارزان حملات خود را از محله بوتان غربی واقع در جنوب شهر آغاز کرده و تا محله کانیا کوردان در شرق شهر ادامه دادند. در جنوب کوبانی هم علیه تبهکاران به حمله دست زدند. مسیر ترمیک ـ حلب و محله بوتان شرقی از وجود تبهکاران پاکسازی شد. همچنین مدرسه یرموک و چند خیابان نزدیک آن پاکسازی گردید.

ادامهٔ مطلب »

حزب اتحاد دموکراتیک: “مقاومت زندان اورمیه در امتداد مقاومت کوبانی است”

حزب اتحاد دموکراتیک: “مقاومت زندان اورمیه در امتداد مقاومت کوبانی است”

حزب اتحاد دموکراتیک: “مقاومت زندان اورمیه در امتداد مقاومت کوبانی است”

تلویزیون نوروز:حزب اتحاد دموکراتیک، پ ی د، با صدور بیانیه‌ای ضمن حمایت از زندانیان اعتصاب کننده در زندان اورمیه، اعلام کرد: “مقاومت زندان اورمیه در امتداد مقاومت کوبانی و غرب کردستان است”.حزب اتحاد دموکراتیک، در بیانیه‌ای که در حمایت از اعتصاب زندان اورمیه صادر کرده، ضمن انتقاد از نقض حقوق بشر در ایران، تاکید کرده که “حکومت جمهوری اسلامی سیاست انکار ملت کرد و سرکوب سیاستمداران کرد و ایرانی را در پیش گرفته است.”در بخش پایانی بیانیه حزب اتحاد دموکراتیک آمده: “مردم روژاوای کردستان و همه تنوعات آن از زندانیان سیاسی اورمیه و نیز همه زندانیان سیاسی در ایران حمایت می‌کنند”.

ی.پ.گ آمار ۹۰ روز مقاومت کوبانی را منتشر کرد

بر پایه این اطلاعیه در طی سه ماه نبرد با گروه داعش در کوبانی بیش دو هزار و ۹۰۰ عضو داعش کشته شده اند و ۲۶۳ عضو یگان های مدافع زن و یگان های مدافع خلق نیز جان خود را از دست داده اند.

بر پایه این اطلاعیه در طی سه ماه نبرد با گروه داعش در کوبانی بیش دو هزار و ۹۰۰ عضو داعش کشته شده اند و ۲۶۳ عضو یگان های مدافع زن و یگان های مدافع خلق نیز جان خود را از دست داده اند.

NNSROJ: همزمان با ۹۰مین روز مقاومت کوبانی، یگان های مدافع خلق با انتشار اطلاعیه ای از پیشروی و بازپسگیری برخی مناطق دیگر در کوبانی خبر دادند.به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی روژ، ظهر امروز ۱۴ دسامبر، قرارگاه مرکزی یگان های مدافع خلق با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد که تمامی راه های جبهه جنوبی کوبانی به کنترل نیروهایشان در آمده و تمام مسیرهای لجستیک داعش در این جبهه مسدود شده است.بر پایه این اطلاعیه در طی سه ماه نبرد با گروه داعش در کوبانی بیش دو هزار و ۹۰۰ عضو داعش کشته شده اند و ۲۶۳ عضو یگان های مدافع زن و یگان های مدافع خلق نیز جان خود را از دست داده اند.هم اکنون کانون درگیری ها در جبهه شرقی کوبانی واقع شده است و در طی روزهای گذشته نیز یگان های مدافع خلق موفق به بازپسگیری محله «بوتان» در این منطقه شده بودند.بر اساس آمار اعلام شده توسط ی.پ.گ، طی این مدت شمار زیادی تانک و خودروی زرهی و همچنین تسلیحات سنگین گروه داعش توسط یگان ها مدافع خلق منهدم و به غنیمت گرفته شده است. ادامهٔ مطلب »

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: