مهرانگیز ریاحی؛ گلی دیگر از خانواده های خاوران از میان ما رفت! مریم محسنی

خاطرات مبارزاتی بسیاری در حافظه مهرانگیز ثبت کرده بود؛ خاطراتی از زندان، ملاقات ها ، خاوران و بزرگداشت ها و همه خانواده ها در این دوره های متفاوت . با از دست رفتن مهرانگیز ریاحی، ما یکی از راویان پرشور این دوره های حماسی مبارزه و مقاومت را از دست دادیم .
از همین جا مراتب تسلیت عمیق خود را نثار خانواده ریاحی و هم چنین خانواده های داغدار خاوران می کنم.

مهرانگیز ریاحی رنج و درد زخم استبداد دو نظام را به دوش می کشید. زندگی مهرانگیز ریاحی تجسم رنج و زجر آنانی است که در ظلمت کده زندان و شکنجه و اعدام ، سرتسلیم ندارند. آنان که مشقت و مصائب تحمل می کنند تا از آقتاب حقیقت پاسداری کنند. در زمانه ای که آرمان فروشی رسم رایج تسلیم شدگان و مصلحت اندیشان بود، خانواده ریاحی در شمار خانواده هایی بود که هیچ گاه از آرمان های فرزندشان نوری پا پس نکشید و مهرانگیز از راویان پرشور خاطرات مبارزات خانواده های زندانیان سیاسی بود. نمی خواهم باور کنم این راوی پرشور دیگر در میان ما نیست و نمی خواهم باور کنم وصیت نامه نوری و طاهره یکی از محافظان دائم و شبانه روزی خود را از دست داده باشد. وصیت نامه هایی که زینت بخش همیشگی دیوارهای خانواده ریاحی بود و هم چنین باور نمی کنم که داستان عشق طاهره و نوری راوی پرشور همیشگی اش را از دست داده باشد. و نمی خواهم باور کنم خانواده خاوران یکی دیگر از یاران خود را از دست داده و ضلع جنوب غربی خاوران یکی از میزبانان همیشگی مراسم جمعه آخر سال خود را هم از دست داد. ادامهٔ مطلب »

Advertisements
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: